آشنایی با موضوع

کلمه دموکراسی(به انگلیسی: Democracy) یک کلمه یونانی بوده که به مفهوم «حکومت مردم» میباشد. مفکوره دموکراسی برای هزاران سال مورد بحث بوده است، اما هیچ نوع تعریف مشخص از برداشت دموکراسی در میان مردم جهان وجود ندارد که همه با آن موافق باشند. درمیان سایر چیزها، دموکراسی موضوع است که همیشه در حال تغییر و تکامل یافتن است. اگرچه، چیزهای وجود دارد که بسیاری معتقد اند به دموکراسی مرتبط میباشد، مانند برابری انسان ها در مرتبت و حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام اینها نزد قانون برابر است. دریک جامعه دموکراتیک که انتخابات عمومی و آزاد برگزار میشود، مردم میتوانند به سیاستمداران و احزاب که از آنها در ساختن پالیسی به سطح کشور، منطقه و محل نمایندگی میکنند رأی بدهند. سیاستمداران و احزاب که زیادترین آراء را بدست بیاورند کسانی خواهند بود که بیشتر در تصمیم گیری سهیم هستند. سیاستمداران انتخاب شده از رأی دهندگان نمایندگی میکنند. این بنام حکومت دموکراتیک یاد میشود. حکومت دموکراتیک امروزه یکی از معمول ترین حکومت ها در جهان است، و این سیستمی است که ما در سویدن داریم. اگر چه این اکثریت است که حکومت دموکراتیک تصمیم میگیرند، اما اقلیت این حق را دارند که اکثریت نمی توانند به ساده گی از آن بگذرند. اصل بنیادی در جامعۀ دموکراتیک این است که قدرت با در نظر گرفتن احترام به حقوق انسان اعمال میگردد. به این معنی که کسانیکه تصمیم گیرنده نباید افراد و گروه های مخالف را سرکوب کنند. تمامی افراد جامعه حق اظهار نظر دارند. انتخابات عمومی یگانه راه اعمال نفوذ برای باشندگان میباشد که در مورد چگونه گی حکومت تصمیم بگیرند. برای اینکه دموکراسی در یک کشور نتیجه بخش باشد، باشندگان کشور باید در دموکراسی سهیم باشند. دموکراسی زمانی میتواند مستحکم باشد که حداکثر مردم در انتخابات سرتاسری رأی بدهند، همچنان بطور داوطلبانه به نهاد ها ملحق شوند یا در گفتگو های سیاسی با دوستان و همکاران خود اشتراک نمایند. یا زمانی که آنها با سیاستمداران به طریقه های مختلف تماس گرفته و دیدگاه و فکر خود را با آنها شریک سازند. اگر بسیاری از شهروندان کشور رأی بدهند، به سادگی میتوان مطمئن بود که پالیسی هاییکه تطبیق میشوند همانا آنچه اند که مردم میخواهند. اما برای دموکراتیک بودن جامعه، تنها اشتراک اتباع کشور در انتخابات سرتاسری کافی نمیباشد. چیزیکه در لا به لای انتخابات اتفاق میافتد نیز برای دموکراسی مهم است. دموکراسی نیاز به گفتگوی محترمانه دارد. این در برگیرنده شنیدن نظرات و دیدگاه های دیگران ابراز نظر و دیدگاه خود است. برای یک دموکراسی کاربردی ضرروی است که اتباع یک کشور فکر نمایند که آنها نیز بخشی از جامعه هستند. آنها باید قادر به تاثیر گذاری در انتخابات عمومی باشند، از سوی دیگر همچنان باید احساس کنند که میتوانند در زندگی روزمره شان، در مکتب، در کار، چهار اطراف و فامیل خود تغییرایجاد کنند. گفتگو با دیگران در مورد اینکه چه چیزی دموکراتیک است و چی چیزی دموکراتیک نیست خود برای جامعه دموکراتیک حائز اهمیت است. اگر گفتگو ها متوقف شوند، این شاید مبین آن باشد که بسیاری از مردم فکر میکنند دموکراسی دیگر حائز اهمیت نیست، که این مسئله نشانگر آن است که دموکراسی دیگر ضعیف شده است. اینکه دموکراسی خوب است یا بد از ابتدای ظهور این اندیشه مورد بحث بوده است. برخی استدلال میکنند که نظام دموکراتیک همانند نظام دکتاتوری که در آن شخص تصمیم گیرنده میتواند تصامیم را زود عملی کند آنچنان که باید سریع و موثر نیست. در دموکراسی، صدای هر فرد باید شنیده شود. مردم باید برای رسیدن به توافق با هم سازش کنند و رأی بدهند. لذا در موارد حاد، حتی در حکومت های دموکراتیک، دموکراسی باید بخاطر مؤثر بودن و سریع بودن تصامیم نادیده گرفته شود. در حالات اضطراری، لازم است تا رهبران برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع سریعتر تصمیم بگیرند. خیلی از مثال های دولت های غیر دموکراتیک وجود دارد که باعث سرکوبی و وحشت افراد جامعه شده است. در رژیم دیکتاتوری، اشخاص را بخاطر دیدگاه های شان یا بخاطر اینکه به یک گروه خاصی تعلق دارند زندانی میکنند یا در قرارگاه های تحت نظارت نگهداری میکنند. تاریخ نشان میدهد که نظام دموکراتیک میتواند از آزادی های فردی و حقوق بشر به بهترین وجه حمایت نماید. و اینکه دموکراسی و صلح در صورتیکه مردم ممالک مختلف باهم ارتباط و تجارت داشته باشند اکثراً موفق میشود.

در این صفحه تعداد 384 مقاله تخصصی درباره دموکراسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دموکراسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دموکراسی; Citizenship education; Democracy; Person-centered analysis; Political participation; Social studies; Teachers' beliefs; AIC; Akaike information criterion; AIC3; AIC with 3 as penalizing factor; BIC; Bayesian information criterion; CAIC; consistent AIC; CC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دموکراسی; International student mobility; Higher education; Democratization; Democracy; Authoritarianism; Eurasia; Former Soviet countries; Post-Soviet; Russia; Europe; The United States;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دموکراسی; Nacionalismo; xenofobia; democracia; opinión pública; elecciones; globalización; identidad; sociedad del riesgo; Nationalism; xenophobia; democracy; public opinion; elections; globalization; identity; risk society;