آشنایی با موضوع

تغییر کاربری زمین عبارت است از استفاده از زمین به غیر از آنچه در محتوای طرح و برنامه استفاده از زمین قید گریدده است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمونه ای مهم از تاثیر گذاری انسان بر محیط است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی باعث پدید آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی روستاها شده است. در حالی که سایر تحولات توسعه در سطح روستا، کم تر باعث ایجاد چنین تغییرات وسیعی در محیط روستا می گردد. به علت رشد بالای جمعیت، همجواری اراضی کشاورزی با شهرها و نیاز تفریحی و تفرجگاهی ساکنین منابع تولید کشاورزی در معرض تهدید جدی قرار گرفته و هر ساله ده ها هکتار از اراضی کشاورزی آن تخریب یا تبدیل می گردد. بر اساس یافته های تحقیق، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سطح توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی، نابرابری درآمد روستاییان، کاهش فعالیت های کشاورزی و افزایش نرخ فعالیت در دو بخش صنعت و خدمات تأثیر بسزایی دارد. حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون‌های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح‌های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته‌است.
در این صفحه تعداد 989 مقاله تخصصی درباره تغییر کاربری زمین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تغییر کاربری زمین
مقالات ISI تغییر کاربری زمین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; Remote sensing; Land use change; Oil palm; Peruvian Amazon; Forest conservation; Satellite; Sentinel; Climate change; Environmental governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; Climate change; Erosion control; Land use change; Nutrient retention; Socio-ecological modeling; Water provisioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; Soy Moratorium; Zero-deforestation; Land use change; Leakage; Displacement; Forest governance; Deforestation free supply-chain; Sustainable supply-chain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; BAI; biological activity index; CC-TBC; conventional cultivation of tobacco; CDA; chest diameter amplitude; CMI; carbon management index; FR-1; forest level 1; FR-2; forest level 2; FR-3; forest level 3; HWEO-C; hot water extractable organic carbon; MAOC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; Biogas; Carbon flux; Sustainable biogas production; SOC; SOM; Land use change; Landscape scale; Saxony; Bioenergy; Nutrient balance; Assessment of sustainability; Areal efficiency; Area requirements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; Land use change; Urban scale climate; Urban heat island (UHI); Normalized differencing vegetation index (NDVI); Climate change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر کاربری زمین; Salvelinus fontinalis; Marcellus shale; Habitat loss; Land use change; Cumulative impacts; Species distribution modeling;