آشنایی با موضوع

استاندارد(Standards) و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. بنابراین تدوین استانداردها و پیاده سازی استانداردهای تدوین شده امری بسیار حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف می باشد. استاندارد (Standard): مدرکی است در برگیرنده قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی هایی برای فعالیت ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی مکرر که از طریق اجماع و همراهی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است. استاندارد باید مبتنی بر نتایج علوم، فنون و تجربیات استوار باشد. بیشترین کاربرد استانداردها در رابطه با تعیین ویژگی های فنی و عملکردی توافق شده به خصوص برای ارزیابی انطباق محصول می باشد. به صورتی که دیدگاه اصلی استانداردسازی نیز روی این ویژگی های فنی و عملکردی متمرکز است استاندارد سازی (Standardization): استانداردسازی، فعالیت ایجاد معیارهایی در ارتباط با مسائلی بالفعل یا بالقوه و با هدف دستیابی به نظمی بهینه در مقوله مورد بحث برای استفاده عمومی و مستمر می باشد بومی سازی: بومی سازی در جایی مطرح می شود که نیاز به آن وجود دارد و این نیاز می تواند اجباری، فرهنگی و یا مربوط به منطقه جغرافیایی باشد. بومی سازی یک روش تطبیقی با شرایط کاربردی یک منطقه، کشور و یا یک کارخانه بوده که در هر سطحی می تواند مطرح شود. اهداف استاندارد سازی: - کسب پایگاه جهانی در سطح بین المللی - نوآوری در زمینه فنآوری - ایجاد زمینه برای پذیرش مواضع ملی کشورها - حفظ توازن و تعادل بین منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگاناستاندارد ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر باشد: استاندارد، قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان متولی استاندارد در ایران مؤسسه‌های استاندارد، فهرستی از مؤسسات استاندارد استاندارد بین‌المللی، استانداردهایی توسعه یافته توسط سازمان‌های بین‌المللی مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا، یک موسسه خصوصی استاندارد در آمریکا استاندارد آلایندگی اروپا، معیارهای آلایندگی مجاز در اتحادیه اروپا - مبتنی شدن مقررات بر استانداردها
در این صفحه تعداد 1145 مقاله تخصصی درباره استاندارد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده استاندارد
مقالات ISI استاندارد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Tetracyclines (TCs); Tetracycline (TTC), Oxytetracycline (OTC), Chlortetracycline (CTC), Doxycycline (DOC); Sulfonamides (SAs); Sulfadiazine (SDZ), Sulfamethoxazole (SMX), Sulfamethazine (SMZ), Sulfamerazine (SMR), Sulfamonomethoxine (SMM), Sulfaquinoxali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Cybersecurity; Privacy; Smart grid; Standards; Critical infrastructures; Energy systems; Industrial control systems; Advanced metering infrastructure; Electric substations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Appointments; depression; diagnosis; guidelines; outpatient; pediatric nursing; postpartum; postpartum depression; schedules; screening; standards; symptoms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; decision making; attitude; pediatrics; contraindications; standards; extracorporeal membrane oxygenation; ECMO; Extracorporeal membrane oxygenation; ELSO; Extracorporeal Life Support Organization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Spanish Society of Internal Medicine; Internal Medicine units; Healthcare processes; Standards; Sociedad Española de Medicina Interna; Unidades de Medicina Interna; Procesos asistenciales; Estándares;