آشنایی با موضوع

تضمین کیفیت مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده و سیستماتیک ضروری برای فراهم آوردن اطمینان کافی از اینکه یک فرآورده یا خدمت خواسته های کیفیتی معینی را برآورده می سازد. به عبارت دیگر تضمین کیفیت همراه سازی همه فعالیت ها و وظایف یک سازمان است به قسمتی که هیچ یک تابع دیگری نبوده و هر یک به شکل سیستماتیک برنامه ریزی، کنترل و اجرا شود. از طرفی، نظارت و ارزیابی منطم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند. برای اطمینان از کیفیت یک محصول قبل از هر چیز بایستی تمامی نیازمندی ها برای معرفی کلی آن ارائه شود، به عبارت دیگر نیازمندی های مشتری بایستی با جزئیات کامل و وضوح کافی بیان شوند و هیچ شبه ای در مورد آن ها وجود نداشته باشد. جمع آوری کلیه اطلاعات، برنامه ریزی تمام فعالیت ها و تشریح دقیق دستورالعمل ها همگی بایستی قبل از شروع هر فعالیتی انجام گیرد. پس از آن بایستی کنترل مناسب برای این فعالیت ها گرفته شوند. تضمین کیفیت کل مسیر تولید محصول را با دید کیفی تحت نظر داشته و با تولید و کنترل مستندات هر مرحله می تواند این اطمینان را به استفاده کنندگان از محصولات و افراد ناظر بدهد که محصول تولید شده از کیفیت لازم برخوردار بوده و به سمت بهتر شدن نیز در حال حرکت است. تضمین کیفیت بیش از هر چیز نیازمند یکپارچگی و کنترل کلیه عناصری که درون یک مجموعه عملیات قرار دارند، می باشد به قسمی که هیچ کدام به دیگری وابسته نباشند. این عناصر جنبه هایی مانند بازاریابی، طراحی، تدارکات، ساخت، نصب، مالی، اداری، ‌فروش، راه اندازی و حتی از کاراندازی را در بر می گیرد. برای اینکه بتوان تمامی عناصر یک مجموعه از عملیات را یکپارچه نمود، بایستی ابتدا وظیفه یا نقش هر یک از آن ها را، مستقل از دیگری تعریف نمود و سپس یک هدایت کننده آن ها را به درستی ارتباط دهد. بهترین هدایت کننده برای کلیه موارد فوق جزو وظایف مدیر عامل و یا مدیر اجرائی یک سازمان است که نبایستی این اختیار را به شخص دیگری تفویض نماید. تضمین کیفیت شامل تنظیم کیفیت مواد خام، هم‌گذاری‌ها، محصولات و اجزاء، خدمات مرتبط با تولید، و مدیریت، تولید و بازرسی فرایندها است. کیفیت توسط کاربران محصول، ارباب رجوع یا مشتریان، و نه جامعه به طور کلی، بدست می‌آید. محصولات قیمت پایین را در صورتی می‌توان به عنوان کیفیت بالا در نظر گرفت که کاربران محصول آن‌ها را اینطور یافته باشند. دو اصلی که تضمین کیفیت شامل آن‌ها است: 1- مناسب برای هدف: محصول باید برای هدف تعیین‌شده مناسب باشد. 2- درست بار اول: اشتباهات باید منتفی شوند. از ابزار هایی که می توان به وسیله آن کیفیت و محصولات خود را استاندارد کنیم، استاندارد های تضمین کیفیت می باشد که سازمان بین المللی استاندارد با تدوین استاندارد های مختلفی مانند ایزو 9000 به تحقق این امر کمک کرده است. تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت: کنترل کیفیت غالبا شامل فعالیت های عمومی می شود که اطلاعات بدست آمده و محاسبه شده در مورد نتیجه فرایند را به دقت بررسی می کند و از روش های استاندارد مورد تایید برای نشر محاسبات و اندازه گیری ها، تخمین و آرشیو اطلاعات و گزارش استفاده می کند. در حالی که تضمین کیفیت یک سیستم بازبینی بیرونی و یک سری رویه های ممیزی است که توسط افراد خارج از فرایند صورت می پذیرد. در بسیاری از اوقات تضمین کیفیت فقط در مورد محصول نهایی و پایان فرایند بکار می رود، اما یک برنامه تضمین کیفیت مؤثر و کارا باید تمام مراحل اعم از برنامه ریزی، طراحی، تولید و گام های کنترل کیفیت را مورد ارزیابی قرار دهد.
در این صفحه تعداد 1912 مقاله تخصصی درباره تضمین کیفیت، QA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تضمین کیفیت، QA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; AASHTO; American Association of State and Highway Transportation Officials; AC; asphalt cement; ASTM; American Society for Testing and Materials; ATSDR; Agency for Toxic Substances and Disease Registry; BBR; bending beam rheometer; CTOD; critical crack ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Calidad asistencial; Seguridad del paciente; Indicadores; Evaluación servicios de salud; Psiquiatría; Quality assurance; Patient safety; Indicators; Healthcare evaluation; Psychiatry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Indicadores de calidad; Sistema sanitario; Calidad del sistema sanitario; Evaluación de la calidad; Evaluación de resultados y de procesos; Quality indicators; Healthcare; Quality of healthcare; Quality assurance; Outcome and process assessment (healthc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Quality assurance; Patient safety; Indicators; Healthcare evaluation; Psychiatry; Calidad asistencial; Seguridad del paciente; Indicadores; Evaluación servicios de salud; Psiquiatría;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Liquid chromatography mass spectrometry; Quality management system; Quality control; Quality assurance; Clinical laboratory accreditation; CLSI C62A;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Autoverification; Six Sigma; Process improvement; Turn-around time; Quality assurance; DMAIC; AGAP; anion gap; AV; autoverification; DMAIC; Define, Measure, Analyze, Improve, Control; FMEA; Failure Modes and Effects Analysis; HIL; Hemolysis, Icterus, Lipe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; B-Cd; Blood-cadmium concentration; B-Hg; Blood-mercury concentration; B-Mo; Blood-molybdenum concentration; B-Pb; Blood-lead concentration; B-Pd; Blood-palladium concentration; B-Pt; Blood-platinum concentration; B-Rh; Blood-rhodium concentration; B-Sr; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; AFT B1; aflatoxin B1; AFT B2; aflatoxin B2; AFT G1; aflatoxin G1; AFT G2; aflatoxin G2; IAC; immunoaffinity cartridge; HPLC; high-performance liquid chromatograph; FLD; fluorescence detection; LOD; limit of detection; ANOVA; analysis of variance; Referenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Degradation products; Impurities; International chemical reference substances; Pharmacopoeial standards; Reference standards; Primary reference standards; Secondary reference standards; Working standards; AAS; atomic absorption spectroscopy; ANDA; abbrevi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; Milk; Infant formula; Contaminants; Antibiotics; Pesticides; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Quality assurance; Instrumental techniques; Human health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تضمین کیفیت، QA; shared decision making; health care; medical education; quality assurance; Peru; partizipative Entscheidungsfindung; Gesundheitsversorgung; medizinische Ausbildung; Qualitätssicherung; Peru;