آشنایی با موضوع

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا FT-IR (به انگلیسی: Fourier transform infrared spectroscopy). طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روش پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیک های ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ایی به کار گرفته شوند. طیف‌سنجی تبدیل فوریه یک تکنیک اندازه‌گیری است که به وسیله آن، بر اساس اندازه‌گیری همدوسی منبع تابشی، طیف بدست می‌آید. که در این عمل از اندازه‌گیری‌های قلمروی زمانی و فضایی تابش‌های الکترو مغناطیسی استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند بر انواع مختلف طیف سنجی اعمال شود. شامل: طیف‌سنجی اپتیکی، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR، FT-NIRS)، تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی (MRSI) و طیف سنجی جرمی، طیف سنج تشدید اسپین الکترون. روش‌های متعددی برای اندازه گیری هم بستگی زمانی نور وجود دارد، مثل موج پیوسته مایکلسون یا طیف سنجی تبدیل فوریه و طیف نگار تبدیل فوریه پالسی (که حساس تر است و زمان نمونه برداری کمتری نسبت به تکنیک‌های متداول طیف سنجی دارد اما فقط در محیط آزمایشگاهی قابل استفاده‌است. ) عبارت طیف سنجی تبدیل فوریه نشان دهنده این است که در همه این روش‌ها برای تبدیل داده‌های خام به طیف واقعی تبدیل فوریه لازم است، و بر اساس نظریه وینر-کنیچین است. طیف سنجی مادون قرمز یکی از پر کاربردترین روش ها در شناسایی کیفی مولکول های مختلف، تعیین ساختار مولکولی گونه مختلف (مخصوصا گونه های آلی) و شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه می باشد. یکی از وظایف اصلی طیف سنجی تشخیص دادن این است که در هر طول موج چه مقدار نور منتشر شده‌ است. ساده ترین روش عبور دادن نور از یک تک‌فام‌ساز است. وسیله‌ای که تنها به یک طول موج اجازهعبور می‌دهد و جلوی عبور بقیه طول موج‌ها را می‌گیرد. سپس شدت در این تک طول موج اندازه گیری می‌شود، شدت اندازه گیری شده نشان دهنده این است که چه مقدار نور در آن طول موج انتشار می‌یابد. با تغییر تک فام ساز در طول موج‌های متفاوت طیف کامل اندازه گیری می‌شود. این روش ساده بیان کننده عمل کرد طیف سنج‌ها است. طیف سنجی تبدیل فوریه یک روش تقریباً غیرمستقیم برای بدست آوردن اطلاعاتی مشابه‌است. این روش به کل نور، شامل طول موج‌های مختلف، در یک زمان اجازه عبور می‌دهد تا شدت کل نور اندازه گیری شود. سپس داده‌های دیگری مبنی بر این که موج شامل چه طول موج‌هایی است به رایانه داده می‌شود. این روند چندین بار تکرار می‌شود سپس کل داده‌ها به کامپیوتر داده می‌شود و بعد از کار کردن روی داده‌ها اطلاعاتی که هر طول موج شامل چه مقدار نور است بدست می‌آید. هدف طیف سنجی جذبی سنجش میزان جذب نور عبوری در هر طول موج توسط نمونه‌است. هر چند طیف سنجی جذبی و نشری در اصل متفاوت هستند اما در عمل بسیار مشابه یکدیگرند.
در این صفحه تعداد 2640 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; PGH; pistachio green hull; DE; degree of esterification; LMP; low methoxyl pectin; HMP; high methoxyl pectin; GRAS; generally recognized as safe; LSR; liquid to solid ratio; RSM; response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; TFA; trifluoroacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; PCS; polycarbosilane; PDMS; polydimethylsilane; LPS; liquid polysilane; GBP; gaseous by-product; SBP; solid by-product; LBP; liquid by-product; GPC; gel permeation chromatograph; THF; tetrahydrofuran; NMR; nuclear magnetic resonance; FT-IR; Fourier-transf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MCC; microcrystalline cellulose; HS-MCC; high-strength microcrystalline cellulose; TBAF; tetrabutylammonium fluoride; DMSO; dimethyl sulfoxide; DP; degree of polymerization; LCP; liquid crystalline phase; DLS; dynamic light scattering; XRD; X-ray diffract
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; CHA; chlorogenic acid; GA; gallic acid; CA; caffeic acid; PCA; protocatechuic acid, DA, dopamine; IF; imprinting factor; SC; selectivity coefficient; RM; room temperature; Fe3O4@NH2; amino-functionalized Fe3O4 nanoparticles; H-Fe3O4@NH2; amino-hyperbranch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MAP; ammonium phosphate; TSE; twin-screw extruder; APP; ammonium polyphosphate; PDI; polydispersity; MWD; molecular weight distributions; IC; ion chromatography; FT-IR; fourier transform infrared spectrum; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; SEM; scann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; LMC; low molecular chitosan; F-LMC; furfuryllow molecular chitosan; UV; ultraviolet; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FT-IR; fourier transform infrared spectroscopy; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance; DPBS; Dulbecco's Phosphate-Buff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Laser marking; Polypropylene; Antimony trioxide; Polystyrene; Carbonization; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; HDPE; high-density polyethylene; nano-ATO; nano-antimony-doped tin oxide; Nd:YAG; neodymium-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MMIPs; magnetic molecularly imprinted polymers; MNIPs; magnetic non-molecularly imprinted polymers; HPLC; high-performance liquid chromatography; EGDMA; ethylene glycol dimethyl acrylate; AIBN; 2,2-azobisisobutyonnitrile; TEOS; tetraethoxysilane; APTES; 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; DFT; Poly bis (thiourea) silver nitrate; FT-IR; Confocal Raman; HOMO-LUMO; Hyperpolarizability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; AMPS; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; DMAEMA; 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate; FT-IR; fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; SR; swelling ratio; RO; reverse osm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; 7-β-d-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid (Carminic acid, PubChem CID: 10255083); Carminic acid; Saffron adulteration; Religious certification; FT-IR; Chemometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; BS; back scattering; ΔT; variation in transmission; DLS; dynamic light scattering; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; EOs; essential oils; FBS; fetal bovine serum; FT-IR; Fourier transmission infrared spectrosc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Non-destructive testing; Neutron imaging; Hydroxyapatite; Calcium phosphates; Limestone; Penetration depth; Consolidation; Inorganic consolidants; FT-IR; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; DM; D-Mannitol; MEDM; Microencapsulated D-Mannitol; SEM; Scanning electron microscope; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TEOS; Tetraethylorthosilicate; DSC; Differential scanning calorimetry; TES; Thermal energy storage; PCM; Phase change ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Turnera subulata; Bioactive phytocompounds; Phytochemical analysis; FT-IR; GC-MS; LC-MS/MS; Antimicrobial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; BHS; Binary hydrated salt; DHPD; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; DSC; Differential scanning calorimetry; EHS; Eutectic hydrated salt; EP; Expanded perlite; FSPCM; Form-stable phase change materials; FT-IR; Fourier transformation infrared spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; SPIONs; superparamagnetic iron oxide nanoparticles; PG; polyglycerol; PG-SPIONs; polyglycerol coated SPIONs; ROS; reactive oxygen species; HPG; hyperbranched polyglycerol; BrdU; 5-bromo-2'-deoxyuridine; XRD; X-ray diffraction; TEM; transmission microscope
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; AFM; atomic force microscopy; ATR; Attenuated total reflectance (IR system); CCC; covalently closed circular DNA; CD; circular dichroism; CT DNA; calf thymus DNA; DEPT; distortionless enhancement by polarization transfer; DMF; Dimethylformamide; DMSO; Dim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Bioactive molecules; Delivery systems; Enzymes; Fruit juice additives; Functional food; Probiotics; AA; acrylic acid; ALG; alginate; Arto; artocarpanone; AsA; ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; °Bx; Brix degree; CaCl2; calcium chloride; CaS; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; UV; Ultra-violet; MALDI-TOF; Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight; FT-IR; Fourier Transform - Infra Red; EPR; Electron Paramagnetic Resonance; Tyr; Tyrosine; Trp; Tryptophan; Hair; Free radicals; Electron paramagnetic resonance; UV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; CSAD; cholesteryl-grafted sodium alginate derivatives; FT-IR; Fourier transform in-frared spectroscopy; FM; fluorescence measurement; DLS; dynamic light scattering; TEM; transmission electron microscopy; GPC; gel permeation chromatography; HMW; high molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; HER; hydrogen evolution reaction; OER; oxygen evolution reaction; ORR; oxygen reduction reaction; CO2RR; carbon dioxide reduction; EOR; alcohol oxidation reaction; CV; cyclic voltammetry; LSV; linear sweep voltammetry; CPE; constant potential electrolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Azo dyes; Aromatic amines; Molecularly imprinted polymers; Magnetic iron oxide nanoparticles; Separate; AIBN; 2,2′-azo-bis-isobutyronitrile; AM; acrylamide; EGDMA; ethylene glycol dimethacrylate; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; MA; acryl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; MNPs; magnetic nano particles; UV-Vis; ultraviolet-visible; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TGA; thermogravimetric analysis; XRF; X-ray fluorescence; XRD; X-ray diffraction; EDX; energy-dispersive X-ray; SEM; scanning electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DSC; differential scanning calorimetry; DTG; derivative thermogravimetric; DVS; dynamic vapor sorption; FFS; film-forming solutions; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; GAB; Guggenheim-Anderson-de Boer; GRAS; gener
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Anti-diabetic; PPARγ; Gene expression; Molecular docking; Thiazolidinedione; Pyrazole; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine transaminase; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase is an enzyme; AST; aspartate transaminase; DMEM; Dulb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; AcOH; acetic acid; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CBCA; cannabichromenic acid; CBC; cannabichromene; CBDA; cannabidiolic acid; CBD; cannabidiol; CBDVA; cannabidivarinic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Rice straw; Alkaline wet air oxidation; Response surface methodology; FT-IR; SEM; Saccharification; AWAO; Alkaline Wet Air Oxidation; RSM; Response Surface Methodology; FT-IR; Fourier-Transform Infrared Spectroscopy; %ECC; % enzymatic cellulose convertibi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; BET; Brunauer-Emmett-teller; PBM; probability based matching; CO; carbon monoxide; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; GC-MS; gas chromatography coupled with mass spectrophotometry; HC's; hydrocarbons; HHV; high heating value; KSA; Kingdom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; BS; backscattering; 13C NMR; carbon nuclear magnetic resonance; CMC; critical micelle concentration; EPA; Environmental Protection Agency; F2F2-OH; 1,3-bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)propan-2-ol; F2F2; sodium 1,3-bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)propan-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; PG; propyl gallate; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; TBHQ; tertiary butylhydroquinone; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; HPLC; high performance liquid chromatography; HPLCâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; Green synthesis; Organic compounds; Nanostructures; Nanocharacterization; Bioactivity; AgNO3; Silver nitrate; AgNPs; Silver nanoparticles; AgNP/Ip; Silver nanoparticles synthesized using aqueous extract of Ilex paraguariensis; AgNP/Ip (1); Silver nanopart
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; nonpolar solvent; polar protic solvent; molecular interaction; solid dispersion; felodipine; spray drying; SDs; solid dispersions; ASDs; amorphous solid dispersions; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; EtOH; ethanol; FLDP; felodi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; NCDs; nano carbon dots; GT; Gum Tragacanth; SEM; scanning electron microscopy; FT-IR; Fourier transform infrared; XRD; X-ray diffraction; CCD; central composite design; RSM; response surface methodology; ANOVA; analysis of variance; TA; terephthalic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه; sodium dodecyl sulfate; soluplus; amorphous solid dispersions; felodipine; hot melt extrusion; medium uptake; erosion; APIs; active pharmaceutical ingredients; SDs; solid dispersions; ASDs; amorphous solid dispersions; DSC; differential scanning calorimet