آشنایی با موضوع

تبادل استری (Transesterification) یکی از واکنش‌های مهم در تهیه استرها می‌باشد. استر به معنی اتر اسید است که گاهی به جای آن واژه اتوسل بمعنی نمک فرار را بکار می برند. استرها غالبا فرار و معطرند و بوی خوشایند بسیاری از گلها و میوه ها، به علت وجود استر در آنها است. مثلا استات ایزوپنتیل، بوی موز، و والرات ایزوپنتیل بوی سیب دارد. بوی بد کره فاسد بعلت وجود اسید بوتیریک است. از واکنش این اسید با اتیل الکل، استر بوتانات اتیل به دست می آید که دارای مزه و طعم خوشایند آناناس است. واکنش یک الکل با اسید کربوکسیلیک (اسید آلی) را که منجر به تولید ترکیبی به نام استر می‌شود، استری شدن می‌نامند. واکنش استری شدن، واکنشی است تعادلی که در حضور مقادیر کم اسیدهای معدنی انجام می‌شود و با تولید آب همراه است. استرها ترکیبهایی با فرمول کلی R-CO-OH می‌باشند. استر، بمعنی اتر اسید است که گاهی به جای آن واژه اتوسل بمعنی نمک فرار را بکار می‌برند. استرها غالبا فرار و معطرند وبوی خوشایند بسیاری از گلها و میوه‌ها، بعلت وجود استر در آنهاست. مثلا استات ایزوپنتیل، بوی موز و والرات ایزوپنتیل، بوی سیب دارد. بوی بد کره فاسد (کره ترش شده) بعلت وجود اسیدبوتیریک در آن است. از واکنش این اسید با اتیل الکل، استر بوتانات اتیل بدست می‌آید که دارای مزه و طعم خوشایند آناناس است. خیلی از استرها مانند استات اتیل و استات بوتیل بعنوان واکنشگر و یا حلال و نرم کننده رزینها در آزمایشگاهها و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین چربی و روغن‌ها و مومهایی که در طبیعت یافت می‌شوند، حاوی استرهائی با جرم مولکولی بالا می‌باشند که به لیپید معروفند. به عبارت دیگر به واکنش یک کربوکسیلیک اسید (گروه عاملی -COOH ) با یک الکل (گروه عاملی -OH ) که طی آن یک استرو آب به دست می آید، واکنش استری شدن می گویند. در این واکنش بر اساس ساز و کار آن OH از اسید و H از الکل کنده شده و آب تولید می شود. واکنش استری شدن یک واکنش تعادلی بوده که در حضور کاتالیزگر مناسبی (مانند H2SO4 ) انجام می پذیرد. بطور کلی، افزایش دما، سیستم های در حال تعادل را در جهت واکنش گرماگیر و کاهش دما، آن را در جهت واکنش گرمازا جابجا می‌کند(طبق اصل لوشاتلیه). از آنجایی که واکنش استری شدن، با تغییر دمای محسوسی همراه نیست. از این رو افزایش یا کاهش دما در جابجایی تعادل استری شدن تاثیر قابل توجهی ندارد. ولی با توجه به اینکه افزایش دما، سرعت واکنش را در هر دو جهت زیاد می‌کند، از این رو، زمان رسیدن به حالت تعادل را کاهش می‌دهد و به بیان دیگر، سیستم را زودتر به حالت تعادل می‌رساند.
در این صفحه تعداد 2162 مقاله تخصصی درباره تبادل استری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تبادل استری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبادل استری; ANP; National Agency of Petroleum, Natural gas and Biofuels; UNIOESTE; State University of Western Parana; FFA; free fatty acid; Renewable energy; Transesterification; Carthamus tinctorius;