آشنایی با موضوع

یونیزاسیون الکترو اسپری (به انگلیسی: electrospray ionization)الکترواسپری، روش شناخته شده ای است که در طیف سنج جرمی و طیف سنج تحرک یونی بطور فراوان استفاده شده است. با استفاده از منبع یونیزاسیون الکترواسپری، یونیزاسیون مستقیم محلول ها و نمونه های بیولوژیکی امکان پذیر می شود. اسپکترومترتحرک یونی با منبع یونیزاسیون الکترواسپری به عنوان یک دستگاه قدرتمند تجزیه‌ای می‌تواند برای شناسایی و اندازه گیری مقادیر ناچیز ترکیبات شیمیایی در مد مثبت و منفی به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه می‌تواند به آسانی به‌عنوان سیستم شناسایی بعد از روش‌های مختلف استخراجی مانند استخراج فاز جامد (SPE)، ریز استخراج فاز جامد (SPME) و ریز استخراج فاز مایع (LPME) مورد استفاده قرار گیرد که به ما در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی در موئسسات و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و صنعتی کمک می‌کند. خصوصیات منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا با یک طراحی جدید همه تجهیزات در یک باکس واحد قرار گرفته‌اند. قابلیت مدهای مثبت و منفی به طور همزمان تغییر مد فقط با یک کلید شناسایی گونه‌های منفی بدون مزاحمت NOx یا دیگر یون‌های منفی آنالیز بسیار سریع (۵ ثانیه) حساسیت بالا (pg) نسبت سیگنال به نویز بالا راحتی کار با دستگاه سادگی بدون نیاز به پمپ خلأ طراحی یک نرم‌افزار کاملا تخصصی محفظه تزریق با یک طراحی جدید برای بالا بردن صحت تزریق
در این صفحه تعداد 1144 مقاله تخصصی درباره یونیزاسیون الکترو اسپری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI یونیزاسیون الکترو اسپری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; D.F.; average detection frequency; D.O.; dissolved oxygen; Dow; octanol-water distribution coefficient; ESI; electrospray ionization; Kow; octanol-water partition coefficient; LOD; limits of detection; LOQ; limits of quantifications; NI; negative electros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; MS/MS; tandem mass spectrometry; UPLC; ultra-high-performance liquid chromatography; MRM; multiple reaction monitoring; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; AOPs; advanced oxidation processes; Chv; chronic toxicity values; ECOSAR; Ecological Structure Activity Relationship; 2,4-DNP; 2,4-dinitrophenol; 2,6-DNP; 2,6-dinitrophenol; EPA; Environmental Protection Agency; ESI; electrospray ionization; HLB; hydrophi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Reticular oral lichen planus; Metabolomics analysis; Oral mucosa; ESI; electrospray ionization; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; NO; nitric oxide; OLP; oral lichen planus; OPLS-DA; orthogonal partial least-squares-discriminant analysis; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ESI; electrospray ionization; DP; declustering potential; EP; entrance potential; CE; collision energy; IS; ion spray; EMS; enhanced MS; EPI; enhanced product ion; MTT; 1-methyl-1H-tetrazole-5-thiol; DMMT; 1-(2-dimethylaminoethyl)-1H-tetrazol-5-thiol; LC-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Atmospheric pressure photoionization; Direct analysis in real time; Electrospray ionization; Gas chromatography/mass spectrometry; Lignite; Thermal dissolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; Serum bile acid; Pseudo-targeted method; Metabolomics; UPLC-triple TOF-MS/MS; Diagnostic and therapeutic profiles; ICP; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; TBA; total bile acids; UDCA; ursodeoxycholic acid; LCA; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ACN; acetonitrile; APEOs; alkylphenol ethoxylates; C18; octadecyl-modified silica; DAD; diode-array detector; EC50; 50% effective concentration; EO; ethoxylate; ESI; electrospray ionization; GC; gas chromatography; HILIC; hydrophilic interaction liquid ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; AIBN; azobisisobutyronitrile; NBS; N-Bromosuccinimide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; TEA; Triethylamine; TFA; trifluoroacetic acid; DAST; diethylaminosulfur trifluoride; DCM; Dichloromethane; Tris; tris(hydroxymethyl)aminomethane; DTNB; 5,5-dithio-bis-(2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; 18c6; 18-crown-6 ether; ACE; affinity capillary electrophoresis; BGE; background electrolyte; b18c6; benzo-18-crown-6 ether; db18c6; dibenzo-18-crown-6 ether; DMSO; dimethyl sulfoxide; EOF; electroosmotic flow; ESI; electrospray ionization; HV; high volta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; AUC; area under the curve; BC; breast cancer; BCP; breast cancer patient; BMI; body mass index; BSTFA; N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CP; control patient; CV; coefficient of variation; DG; diacylglycerol; ESI; electrospray ionization; FDR; fal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Oxysterols; Triol; 7-Ketocholesterol; Lysosphingomyelin; Lysosphingomyelin-509; Niemenn Pick disease type C; Acid sphingomyelinase deficiency; NP-C; Niemann-Pick type C; ASMD; Acid Sphingomielinase Deficiency; Triol; Cholestan-3β,5α,6β-triol; 7-KC; 7-k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; CCl4; carbon tetrachloride; COX-2; cyclooxygenase-2; DLS; dynamic light scattering; ESI; electrospray ionization; GI; gastrointestinal; 6G; 6-gingerol; 8G; 8-gingerol; GE; ginger extract; HPMC; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; 8-oxodGuo; 8-oxo-7,8-dihydro-2′-deoxyguanosine; Cr; creatinine; ESI; electrospray ionization; ETS; environmental tobacco smoke; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; LOD; limit of detection; NNAL; 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; OA; osteoarthritis; AA; amino acid(s); UPLC-TQ-MS; ultra high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; ROC; receiver operating characteristic; AUC; areas under the curve; PCA; principal component
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ASD; autism spectrum disorders; CV; coefficient of variation; CV-ANOVA; cross-validation analysis of variance; ESI; electrospray ionization; GC-MS; gas chromatography coupled to mass spectrometry; 1H NMR and 1H-13C NMR; nuclear magnetic resonance of pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; 2D LC-MS; two-dimensional liquid chromatography-mass spectrometry; FFA; free fat acids; PC; phosphatidylcholines; Chok; choline kinase; ESI; electrospray ionization; PCA; principal component analysis; PLS-DA; pa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Protein/peptide oxidation; Corona discharge; Electrochemistry; Time-resolution; Electrospray ionization; Mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; amniotic fluid; children; metabolomic analysis; pediatric pulmonology; AUCpred; Area under the ROC curve of the outcome predicted for the samples; ESI; Electrospray ionization; LC-MS; Liquid chromatography mass spectrometry; oCPLS2-DA; Orthogonally constr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ACN; acetonitrile; CCD; central composite design; ESI; electrospray ionization; FA; formic acid; LOQ; limit of quantification; ME; Matrix effect; MeOH; methanol; MRL; maximum residue limit; MRM; multiple-reaction-monitoring; PSA; primary secondary amine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Biodegradation; Chemotaxis; Sulfamethoxazole (SMX); Heavy metals; 4-Aminophenol; SMX; sulfamethoxazole; W1; wastewater; W2; activated sludge of a wastewater treatment plant; PM1; pig manure; AMS; ammonium mineral salts; MeOH; methanol; NCBI; national cent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; DAS; diacetanilide sulfide; EIC; extracted ion chromatograms; ESI; electrospray ionization; GILISA; Global Isotope-Labeled Internal Standard Addition; GSH; glutathione; GSIST; Group Specific Internal Standard Technology; 2-IAN; 2-iodoacetanilide; LOD; lim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; D.F.; detection frequency; ESI; electrospray ionization; HRT; hydraulic retention time; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MANOVA; multivariate analysis of variance; Ni; negative electrospray ionization; NSAIDs; non-steroidal anti-infl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Vildagliptin; Drug-induced liver injury; Hypersensitivity; Covalent binding; Nucleophilic trapping agents; ALG; alogliptin; ANG; anagliptin; CRP; C-reactive protein; CYP; cytochrome P450; DILI; drug-induced liver injury; DLST; drug-induced lymphocyte stim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Point-of-care; Thermal desorption; Electrospray ionization; Ingested organophosphates; Emergency; WHO; (World Health Organization); AChE; (acetylcholinesterase enzyme).; GC/MS; (gas chromatography/mass spectrometry).; LC/MS; (liquid chromatography/mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; 2D-LC; Two Dimensional Liquid Chromatography; ADC; Antibody Drug Conjugate; AEX; Anion Exchange Chromatography; BEH; Bridged Ethylene Hybrid (hybrid silica); BSA; Bovine Serum Albumin; BsAb; Bispecific Antibody; CQA; Critical Quality Attribute; EMA; Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; AA; Acetic acid; ACN; acetonitrile; IgG-HRP; anti-mouse IgG-horseradish peroxidase antibody; Arg; L-arginine; BSA; bovine serum albumin; CF; correction factor; dcGTX2&3; decarbamoyl gonyautoxin 2&3; dcNEO; decarbamoyl neosaxitoxin; dcSTX; decarbamoyl saxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Bioactive compounds; Jaboticaba; Obesity; Diabetes; Senescence; Functional food; AG; aged experimental group; CAT; catechin; COX-2; ciclooxygenase-2; Cyn-3-glu; cyanidin-3-glycoside; GAE; gallic acid equivalent; ESI; electrospray ionization; FRAP; ferric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Dark matter; Known unknowns; Mass spectrometry; Metabolomics; Microbiome; Unknowns; (APCI); Atmospheric Pressure Chemical Ionization; (APPI); Atmospheric Pressure Photo-ionization; (CI); Chemical Ionization; (CASE); Computer Assisted Structure Elucidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; HOBt; hydroxybenzotriazole; EDCl; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; DMF; N-N-dimethyl formamide; s; singlet; 5-FU; 5-fluorouracil; P. falciparum; Plasmodium falciparum; SI; Selectivity Index; TLC; Thin Layer Chromatography; IR; infra-red; NMR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Emerging persistent organic pollutants; Perfluoroalkyl substances; Novel brominated flame retardants; Organophosphorus flame retardants; Aquatic ecosystem; Sample treatment; Extraction; Analytical determination; μSIS; micro-selected ion storage mode; 1-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; 3-BC; 3-Benzylidene camphor; 3,4 DHB; 3,4-Dihydroxybenzoic acid; 4-HB; 4-Hydroxybenzoic acid; 4-MBC; 4-Methylbenzylidene camphor; ABDI; Celestolide, 1-[6-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]-ethanone; ACN; Acetonitrile; AHMI; Phanto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; AQY; apparent quantum yield; BHT; butylated hydroxytoluene; DCM; dichloromethane; DGCC; diacylglyceryl carboxyhydroxymethylcholine; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DGTA; diacylglyceryl hydroxymethyl-trimethyl-β-alanine; DGTS; diacylglyceryl trimethylho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; NEM; N-ethylmaleimide; NPM; N-propylmaleimide; NtBM; N-tert-butylmaleimide; R2; coefficient of determination; DTNB; dithionitrobenzene; ESI; electrospray ionization; Gdn-HCl; guanidine-hydrochloride; IgG; immunoglobulin G; LOQ; limit of quantitation; LC-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Mass spectrometry; Metallodrugs; Metallomics; Mode of action; Molecular target identification; CZE; capillary zone electrophoresis; ESI; electrospray ionization; FITExP; functional identification of target by expression proteomics; HPLC; high performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ESI; electrospray ionization; BGE; background electrolyte; Mass spectrometry; Electrospray; Coffee adulteration; Soybean; Corn; Monosaccharide; Capillary electrophoresis; Fucose (PubChem CID: 17106); Galactose (PubChem CID: 439357); Arabinose (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; ABPR; back pressure regulator; APCI; Atmospheric Pressure Chemical Ionization; BHT; butylated hydroxytoluene; ESI; Electrospray Ionization; FSV; fat-soluble vitamins; LC; Liquid Chromatography; MS; mass spectrometry; PTAD; 4-phenyl-1,2,3-triazoline-3,5-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; BCA; bicinchoninic acid; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ESI; electrospray ionization; FDA; Food and Drug Administration; fu; free drug fraction; LC-MS/MS; liquid chromatography, tandem mass spectrometry; LLOQ; lower
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; iDOSY; (integrated into) diffusion ordered spectroscopy; 2A6; human cytochrome P450 monooxygenase 2A6; BFP; blue fluorescent protein; Bx1; indole synthase from Zea mays; CaMV; cauliflower mosaic virus; CLIP-COSY; clean in-phase correlation spectroscopy; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; FAB; fast atom bombardment; EI; electron ionization; CI; chemical ionization; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; CID; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون الکترو اسپری; Tandem mass spectrometry; Electrospray ionization; Triacylglycerols; Cholesteryl esters; Collision induced dissociation; Quantitation (absolute); Quantitation (relative); Volcano plot; CID; collision-induced dissociation; CE; cholesteryl esters; MRM; tand