آشنایی با موضوع

افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند: 1 ـ مقیاس پذیری، توانایی عملکرد با مقادیر مختلف کار مورد نظر، و یا به راحتی قابل تنظیم برای انجام این کار؛ 2 ـ مقیاس پذیری (مهندسی شیمی) در مهندسی شیمی، مهاجرت فرایند از مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس آزمایشی یا مقیاس تجاری؛ 3 ـ شرکت Scaleup؛ 4 ـ در علوم کامپیوتر «scale up» بمعنی scale کردن برنامه برای استفاده از تمام core های CPU است.
در این صفحه تعداد 840 مقاله تخصصی درباره افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت
مقالات ISI افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Cocoa husk; Polyphenol; Macroporous resin; Adsorption; Separation; Scale-up; (−)-Epicatechin: (PubChem CID: 72276); Caffeine (PubChem CID: 2519); Theobromine (PubChem CID: 5429); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin C1 (PubChem CID: 169853)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Photocatalytic oxidation (PCO); Volatile organic compound (VOC); Titanium dioxide (TiO2); Scale-up; By-product; Indoor air quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; TC4; transportable conditioned cell culture chamber; Isolator; Scale-Up; Scale-Out; Sterility; Patient-Specific; Autologous;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Agglomerates; Heap leaching; Uranium ore; Scale-up; Column leaching tests; Clogging; Modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Mordenite membrane; Scale-up; Reproducibility; Stability; Dehydration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Hydrogen production; Palladium membrane module; Computational Fluid Dynamics; Concentration polarization; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Scale-up; Chaotic analysis approach; New scale-up methodology; Kolmogorov entropy; Gas-solid fluidized bed;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Fermenter; Scale-up; Gas-liquid-solid; Mass transfer; Multiple-impeller;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Forward osmosis; Water recovery; Plate-and-frame element; Feed flow rate fraction; Normalized membrane area; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Photofermentation; Rhodobacter capsulatus; Molasses; Carbon-to-nitrogen ratio; Scale-up; Outdoor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Language and literacy intervention; Randomized controlled trial; Effectiveness study; Intervention components; Group size; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Hydrodynamics; Scale-up; Pilot-scale bubbling fluidized bed gasifier; Biomass gasification; Mixing and segregation index; ANSYS FLUENT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Stirred suspension bioreactors; Scale-up; Aggregate size; Modeling; Pluripotent stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Scale-up; Viscosity effects; Gas-liquid mass transfer; Unbaffled; Stirred tanks; Bioreactors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Enzyme immobilization; Scale-up; Packed bed bioreactor; Pear and cucumber residues; Saccharification; Streptomyces halstedii ATCC 10897;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Supercritical fluid chromatography; Preparative chromatography; Scale-up; Continuous chromatography; Supercritical fluid simulated moving bed;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; AF; aqueous bio-flocculant; BPE; boiling point elevation; C-; conventionally extracted; CSE; conventional solvent extraction; DFC; direct fixed capital; DF; dried bio-flocculant; EPC; equipment purchase cost; IRR; internal rate of return; M-; microwave ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; DOE; design of experiments; CFD; Computational Fluid Dynamics; Qin; heat entering spray drying; Qfeed; heat required to dry the feed; Qout; heat coming out of the equipment; Qloss; heat lost to the exterior; Fdrying; drying gas flow rate; Cp,x; specific h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Micro-reactor; Mixer spacing; Liquid-liquid; Energy dissipation; Transport phenomena; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Microreactors; Photocatalysis; Graphene derivatives; Microfluidics; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Coalbed methane (CBM); Coal; Formation water; Microbial community; Scale-up; Field application;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Scale-up; Scalable apparatuses; Equaling-up; Numbering-up; Sizing-up; Modular process engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Energetic nanomaterials; Manufacturing; Characterization; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; AFM; atomic force microscopy; AIBN; azobisisobutyronitrile; AN; acrylonitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; ATRA; atom transfer radical addition; BA; n-butyl acrylate; BIPE; bis(2-iodoprop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Scale-up; Lactic acid whey; Nanofiltration; Powder properties; Energy consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; Date syrup; Fructose; Ethanol; Selective fermentation; Saccharomyces cerevisiae; Scale-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مقیاس یا مقیاس بزرگ یا افزایش به نسبت ثابت; High shear wet granulation; Quality by design; Regime map; Scale-up; Microcrystalline cellulose;