آشنایی با موضوع

استفاده از نمودارهای فازی یک روش متداول برای ثبت اطلاعات مربوط به فازهای مواد و استفاده از آنهاست. یک نمودار تعادل فازی، نمایش گرافیکی داده‌هاست که اطلاعات مهمی را در مورد ترکیبات تکی یا چند جزئی بدست می‌دهد. دیاگرام‌های فازی (Phase Diagram) نقشه‌های راهنمایی هستند که به کمک آن‌ها تشکیل و پایداری فازهای مختلف بررسی می‌شوند. نمودارهای فازی در شرایط تعادلی بدست می ایند بنابر این نمودارهای فازی ارتباط فازها را در شرایط تعادل نشان می‌دهند. تحت شرایط تعادل با گذشت زمان تغییری در فازها رخ نمی‌دهد. نمودارهای تک جزئی (تکی) این نمودارها پایداری فازی مواد خالص را نشان می‌دهند. متغیرهای موجود دراین نمودارها: دما، فشار و حجم هستند. پس ۳ متغیر در این نمودارها وجود دارد. با تصویر کردن این نمودار سه‌بعدی بر روی یکی از صفحات مختصات دکارتی، می‌توان یک نمودار صفحه‌ای بدست آورد. گرچه در این حالت مقداری از اطلاعات موجود در نمودار از دست می‌رود ولی بررسی آن بر روی کاغذ ساده‌تر می‌شود؛ که معمولاً از نمودار P-V یا P-T به این منظور استفاده می‌شود. در نمودارهای فازی دما بر حسب سانتیگراد یا فارنهایت روی محور عمودی و ترکیب شیمیایی بر حسب درصد وزنی روی محور افقی نشان داده می‌شود. در نمودارهای فازی، ترکیب شیمیایی بر حسب درصد وزنی روی محور افقی از صفر تا صد درصد نشان داده می‌شود.
در این صفحه تعداد 2727 مقاله تخصصی درباره دیاگرام‌های فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیاگرام‌های فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاگرام‌های فازی ; rock composition; mineral composition; phase diagram; clinopyroxene; garnet; molecular proportion; formula factor; phase composition; composition triangle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاگرام‌های فازی ; amorphous; calorimetry; dispersion; indomethacin interactive mixtures; materials science; phase diagram; physical stability; polymeric drug carrier; polyvinylpyrrolidone; thermodynamics/statistical mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاگرام‌های فازی ; ABS; aqueous biphasic system; [Ch][Ac]; choline acetate; [Ch][Pro]; choline propanoate; [Ch][But]; choline butyrate; DLLME; dispersive liquidliquid microextraction; IL; ionic liquid; LLE; the liquid-liquid equilibrium; SD; standard deviation; TL; tie-li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاگرام‌های فازی ; co-crystals; solubility; stability; supersaturation; ultrasound; phase diagram; crystallization; PXRD; powder X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاگرام‌های فازی ; cat-HEC; cationic hydroxyethyl cellulose; NaDS; sodium dodecyl sulfate; cat-HECDS; cationic hydroxyethyl cellulose dodecyl sulfate; cat-HECCL; cationic hydroxyethyl cellulose; SAXS; small-angle X-ray scattering; S:N; sulfur to nitrogen molar ratio; Nagg;