آشنایی با موضوع

هیدراتاسیون(به انگلیسی: Hydration)واکنش هیدراتاسیون، در شیمی آلی، واکنشی است که در آن یک هیدروکسیل گروه (OH-) و یک یون مثبت (پروتون اسیدی) به دو اتم کربن افزوده می‌شود. یونهای منفی در محلولهای آبی توسط جاذبه یونها واتمهای هیدروژن مولکول آب، آبپوشیده می‌شوند. این عمل "هیدراتاسیون" یا "آبپوشی یونها" نامیده می‌شود. این جاذبه‌ها در بعضی موارد مثلا در یون سولفات ممکن است یک یا چند پیوند هیدروژنی باشد. آبپوشی یونهای مثبت توسط جاذبه‌های بین یون و زوج الکترونهای غیر مشترک از اتم اکسیژن مولکول آب صورت می‌گیرد. کیفیت جاذبه بین یونها و مولکولهای آب جاذبه بین یونها و مولکولهای آب قوی هستند. در بیشتر موارد هر کاتیون با عده‌ای معین از مولکولهای H2O آبپوشیده می‌شود. آنتالپی آبپوشیده یا هیدراتاسیون تشکیل هر پیوندی همواره انرژی آزاد می‌کند و گسسته شدن پیوند همواره انرژی لازم دارد. انرژی آزاد شده در یک فرآیند فرضی که در آن یونهای آبپوشیده از یونهای گازی تشکیل می‌شوند، آنتالپی آبپوشی آن یونها نامیده می‌شود. مثلا: (K+(g)+Cl-(g)→K+(aq)+Cl-(aq در این واکنش 684. 1- =H∆ است. وابستگی آنتالپی آبپوشی به غلظت مقدار آنتالپی آبپوشی به غلظت محلول نهایی بستگی دارد. اگر غلظت محلول داده نشود (مانند مورد بالا)، فرض می‌شود که تغییر آنتالپی مربوط به فرآیند آبپوشی یونها تا بالاترین حد ممکن است. درجه بالای آبپوشی فقط در محلولهای بسیار رقیق مشاهده می‌شود و مقادیر H∆ مربوط به آن را "آنتالپی آبپوشی در رقت بینهایت" می‌نامیم. آنتالپی آبپوشی و نیروهای جاذبه مقدار آنتالپی آبپوشی مبین قدرت نیروهای جاذبه بین یونها و مولکولهایی از آب است که آنها را آبپوشی می‌کنند. اگر مقدار آنتالپی زیاد و منفی باشد (که به معنای آزاد شدن انرژی زیاد است)، نشانه این است که یونها بشدت آبپوشیده شده‌اند. یونهای آبپوشیده و محلول نمکها یونهای آبپوشیده غالبا در جامدات بلورین که از تبخیر محلولهای آبی نمکها حاصل می‌شوند، باقی می‌مانند. مثلا: FeCl3. 6H2O مشتمل بر Fe(H2O)+36 و یونهای -Cl است. BeCl2. 4H2O مشتمل بر Be(H2O)+24 و یونهای -Cl است. مولکولهای آب می‌توانند به دو صورت دیگر در یک بلور آبدار وجود داشته باشند. یکی آن که بدون پیوستن با یون معینی مکانهایی را در ساختار بلور اشغال کنند (مثلا در BeCl2. 2H2O). دیگر آن که بین لایه‌ها یا در حفره‌های ساختار بلور قرار گیرند (مثلا در زئولیتها که سیلیکاتهای آبدار هستند در پزشکی هیدراتاسیون یعنی رساندن مایع (آب) به بدن فردی که دچار اتلاف زیاد مایعات شده است ؛ مثلاً به بیماری که دچار اسهال شدید است سرم وریدی تزریق نماییم یا پودر خوراکی او آر اس ORS تجویز نماییم. هیدراتاسیون بیش از حد چیست، هیپوناترمی باعث سطوح پایین سدیم خون می‌شود که می‌تواند به تعدادی ازعوارض تهدید کننده زندگی منجر شود. این وضعیت، علت تعداد زیادی از مرگ و میرهای مرتبط با مسابقه بوده است. برای فهمیدن آنکه به چه مقدار آب برای هیدراته ماندن نیاز دارید، از دستورالعمل‌های هیدراتاسیون استفاده کنید.
در این صفحه تعداد 2056 مقاله تخصصی درباره هیدراتاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هیدراتاسیون
مقالات ISI هیدراتاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدراتاسیون; Sweat rate; Sports performance; Personalized training; Wearable sensor; Hydration; Débit sudoral; Performance sportive; Entraînement personnalisé; Capteur portable; Hydratation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدراتاسیون; Lipid monolayers; Xanthones; 1-OH Xanthone; Dipole potential; Carbonyl groups; Hydration; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; EtherPC; 1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine; Xa; 9H-X