آشنایی با موضوع

اتیلینیدامین تتراستیک اسید( به انگلیسی: Ethylenediaminetetraacetic acid) به عنوان یک عامل کلیت دهنده پرکاربرد در مصارف صنعتی و خانگی شناخته شده است. این ماده در زمینه های مختلف کشاورزی، پزشکی و آبکاری قابل استفاده می باشد. ساختار آن یک آمینو اسید است و شرایطی را فراهم می آورد که با اتصال به فلزات سنگین مسیری برای خارج کردن آن ها از محیط های مختلف فراهم شود. اتیلینیدامین تتراستیک اسید یک ماده شیمیایی است که برای اهداف صنعتی و دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده جامد یک آمینو کربوکسیلیک اسید بی‌رنگ و محلول در آب می‌باشد. باز مزدوج این اسید، اتیلن دی آمین تترا استات می‌باشد. از این ماده به صورت گسترده برای انحلال آهک استفاده می‌شود. سودمندی این ماده ناشی از ایفای نقش لیگاند شش دندانه ای و عامل کلاته کننده می‌باشد که در واقع باعث توانایی آن در جداسازی یون‌های فلزی مثل شده‌است. یون‌های فلزی پس از برقراری پیوند با EDTA و تشکیل کمپلکس در محلول باقی می‌مانند ولی از واکنش پذیری آن‌ها کاسته می‌شود. EDTA به صورت نمک‌های مختلف به ویژه دی سدیم EDTA و کلسیم دی سدیم EDTA تولید می‌شود. اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به طور آماده با نام اختصاریEDTA شناخته می¬شود. این ترکیب در صنایع و علوم مختلف با نام¬های اختصاری VERSENE ACID – TRIPLEX – TRILON نیز کاربرد دارد. . این ماده یک آمینو پلی کربوکسیلیک با حالت ظاهری پودری سفید رنگ کریستالی قابل حل در آب و فرمول شیمیاییC10H16N2O8 می باشد. باز مزدوج آن اتیلن دی آمین تترا استات است. این ترکیب به طور گسترده ای برای حل کردن ترکیبات آهکی مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایشگاه EDTA به طور گسترده‌ای برای مهار یونهای فلزی استفاده می‌شود: در بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی تخلیه یون معمولاً برای غیرفعال سازی آنزیم‌های وابسته به فلز استفاده می‌شود (یا به عنوان معیاری برای واکنش پذیری آن‌ها یا برای فرونشاندن آسیب رسانی به DNA یا پروتئین‌ها). در شیمی تجزیه از EDTA در تیتراسون کمپلکسومتری و اندازه‌گیری سختی آب یا به عنوان عامل ماسک کننده برای ممانعت یون‌های فلزی که با ماده مورد آزمایش تداخل می‌کنند استفاده می‌شود. EDTA کاربردهای تخصصی فراوانی در آزمایشگاه‌های زیست دارویی مثل چشم پزشکی حیوانات به عوان آنتی کولاژن برای ممانعت از پیشرفت زخم قرنیه در حیوانات یافته‌است. در کشت بافت EDTA به عنوان عامل کلاته کننده برای ایجاد پیوند با کلسیم و ممانعت از الحاق کادهرین‌های بین سلول‌ها و جلوگیری از انباشته شدن سلول‌های رشد یافته در سوسپانسیون‌های مایع به کار می‌رود. از ترکیبات مختلف این ماده می توان موارد زیر را نام برد: • اسید آزاد آن که دارای وزن مولکولی 2/292 که سفید و بدون بو است. • اتیلینیدامین تتراستیک اسید دی سدیک که دارای دو مولکول آب است (EDTA-NA2، 2H2O)با وزن مولکولی آن 2/372 و به صورت پودر کریستال بدون بو می¬باشد اگه شرایط مساعد باشد در درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد در آب حل می¬شود. • اتیلینیدامین تتراستیک اسید دی پتاسیک دارای دو مولکول آب (EDTA-K2، 2H2O) دارای وزن مولکولی 404 و حلالیت بیشتر نسبت به مورد قبلی است. • اتیلینیدامین تتراستیک اسید دی پتاسیک (EDTA-K3)به صورت مایعی شفاف و بدون بو با وزن مولکولی 406 می باشد که در حالت خشک به صورت پودر سفید در می آید. • پوشش یون های فلزی آزاد برای جلوگیری از اثرات منفی آنها مانند: رسوب املاح کم محلول، تولید محصولات جانبی فلزی توسط واکنش های کاتالیز شده با فرایندهای اکسیداسیونی. • کنترل وضعیت اکسایش یون های فلزی • تنظیم غلظت یون فلزی • اصلاح کمبود فلزات کمیاب نمک¬های تری پتاسیک نزدیک بهpHخون و حدود 8-7 است که بالاتر ازpHنمک های دی سدیک (4. 5-5. 3) می باشد. در تست های خاصی که به شرایط اسیدی یا قلیایی بستگی دارد می توانیم با توجه بهpHمورد نیاز یکی از اینEDTAها را به کار گرفت.
در این صفحه تعداد 2604 مقاله تخصصی درباره اتیلینیدامین تتراستیک اسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتیلینیدامین تتراستیک اسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Br¯; bromide or negatively charged bromine atom; CNS; central nervous system; TCTP; translationally controlled tumor protein; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; PBS; phosphate buffer saline; LMP; low melting point; NMP; normal melting point; BSA; bov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier-transform infrared (spectroscopy); CMC; critical micellization concentration; DLVO; Derjaguin Landau Vervey Overbeek (theory); EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; IEP; isoelectric point; SDS; sodium docecy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Head embalming; Histology; Hydrogen peroxide; Neuroanatomy; Skull base; CT; Computed tomography; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FPC; Formaldehyde preserved cadaver; HPS; Hydrogen peroxide solution; HU; Hounsfield unity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ACL; acceptable change limit; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; hs-cTnI; high-sensitivity cardiac troponin I; hs-cTnT; high-sensitivity cardiac troponin T; IQR; interquartile range; RCV; reference change value; Analyte s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; BRC; Bacterial Reaction Center; P; Primary electron donor of bacterial photosynthesis; P680; Primary electron donor of oxygenic photosynthesis; OEC; Oxygen Evolving Complex; QB; terminal electron acceptor; WT; Wild type; R-26; carotenoid-less strain; Rba;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Biomarker; Intra-individual variability; Choline status; Fasting; Post-prandial; Adults; BMI; body mass index; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; ICC; intraclass correlation c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Fat taste; Fat perception; BMI; Diet; 3-AFC; 3-alternative forced choice method; CanO; Canola Oil; CanOOleA; Canola Oil spiked with Oleic Acid; CD36; Cluster of differentiation 36; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FFA; free fatty acid; FFQ; Food Fre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; ICE; internal combustion engines; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EFI; electronic fuel injection system; PM; particulate matter; PM10; particles with a diameter between 2,5 and 10 μm; VEPs; vehicle emitted
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ACN; acetonitrile; AEX; anion-exchange chromatography; CE; capillary electrophoresis; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EM; electrophoretic mobility; FCS; fetal calf serum; GEMMA; gas-phase electrophoretic mobility molecular anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; aCEase; acid-ceramidase; β-GlcCer'ase; β-glucocerebrosidase; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FLG; filaggrin; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; IL; interleukin; IVL; involucrin; LOR; loricrin; mRNA; messenger RNA; NHKs; normal hum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Osteoarthritis; Chondrocyte sheet; Transplantation; Monoiodoacetic acid (MIA); OARSI score; AB; Antibiotic-antimycotic solution; Acan; Aggrecan; Col1A1; Collagen type Ⅰalpha 1; Col2A1; Collagen type Ⅱalpha 1; Comp; Cartilage oligomeric matrix protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ANOVA; Analysis of variance; AUC; area under the curve; BBP; benzylbutylphthalate; CS; calibration standard; CV; coefficient of variation; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Dv; derivatization yield; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AAP; 4-aminophenazone; ALP; alkaline phphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CYPs; cytochrome P 450s; DHBS; 3,5-Dichloro -2-hydroxybenzene sulfonic acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GGT; gamma g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Osteonecrosis of the jaw; Medication-related osteonecrosis of the jaw; Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw; Antiresorptive therapy; Preventive measures; Plasma-rich in growth factors; Extraction; Cancer patients; MRONJ; medication-related oste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Method of determination of loosely bound metals compounds in the soil; soil samples; mobile forms of heavy metals; exchangeable form; complex form; specifically adsorbed form; parallel extraction; ammonium acetate buffer; ethylenediaminetetraacetic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CFA; complete Freund's adjuvant; D-APV; D(−)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid; DMSO; dimethyl sulfoxide; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Biomineralization; Biosilica; Morphogenesis; Long-chain polyamines; Organic matrix; Self-assembly; AFSC; ammonium fluoride soluble components; DAP; 1,3-diaminopropane; DLA; diffusion-limited aggregation; LCPA; long-chain polyamines; NPI; N-methylated prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Vero; verda reno; MEM; Eagle minimum essential medium; ROS; Reactive Oxygen Species; MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; BHT; butylated hydroxytoluene; TBHQ; tertbutylhydroquinone; EO; essential oil; ST1; vegetative stage; ST2; full floweri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; BOM; Bureau of Meteorology; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; Fcrit; critical value; PC-1; first principal component; GC-MS; gas chromatography - mass spectrometry; GC×GC-TOFMS; comprehensive two-dimensional gas chromatography - time-of-flig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Flavoenzymes; Folate; Mutagenesis; Enzyme kinetics; Reductase; Glutamine; CH2-H4folate; 5,10-methylenetetrahydrofolate; CH3-H4folate; 5-methyltetrahydrofolate; DHFR; dihydrofolate reductase; E. coli; Escherichia coli; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; MMP2; matrix metalloproteinase-2; TG; transgenic; STZ; streptozotocin; DOX; doxycycline; NF; normal food; FCS; fetal calf serum; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; NHMCs; normal human mesangial cells; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; WT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AA; Acetic acid; ACN; acetonitrile; IgG-HRP; anti-mouse IgG-horseradish peroxidase antibody; Arg; L-arginine; BSA; bovine serum albumin; CF; correction factor; dcGTX2&3; decarbamoyl gonyautoxin 2&3; dcNEO; decarbamoyl neosaxitoxin; dcSTX; decarbamoyl saxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Cattle; Anabolic; Blood; Metabolite; Screening; Corticosteroid; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; MW; molecular weight; m/z; mass to charge ratio; AMRTP; accurate mass and retention time pair; QC; quality control; FC; Fold Change; RSD; relative stand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ACTH; adrenocorticotropin; DG; dentate gyrus; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; EPM; elevated plus-maze test; FPO; familiar place obj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AgRP; agouti-related protein; AMPK; adenosin monophosphate activated protein kinase; AN; arcuate nucleus; As; arsenic; AraC; cytosine β-D-arabinofuranoside; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BPA; bisphenol A; Ca; calcium; cDNA; complementary deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; CAH; congenital adrenal hyperplasia; NBS; newborn screening; TAT; turnaround time; LC-MS/M; liquid chromatography and tandem-mass spectrometry; 17-OHP; 17-hydroxy-progesterone; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; 21OHyD; 21-hydroxylase deficiency; LoD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AAA; amino acid analyzer; AA; samino acids; AAS; atomic absorption spectroscopy; AD; amperometric detector; AES; atomic emission spectrometry; AlCl3; aluminium trichloride; Al(NO3)3; aluminium nitrate; BAB; radford assay; BCA; bicinchoninic acid; BCEC-Cl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ANSI/HPVA HP-1-2000; American national standard for hardwood and decorative plywood/hardwood plywood and veneer association; CA; curing agent; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FA; formaldehyde; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy, GMA, gly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AM; arithmetic mean; ARF; advance recycling fee; BaA; benzo-anthracene; BaP; benzo-pyrene; BAN; basel action network; BDE; decabromodiphenyl ether; BFRs; brominated flame retardants; BPhs; bromophenols; CAGR; compound annual growth rate; Chr; chrysene; DT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; MDD; major depressive disorder; LPS; lipopolysaccharide; TNF-α; tumor necrosis factor-alpha; IL-6; interleukin 6; IL-1β; interleukin 1 beta; PHA; phytohemagglutinin; ACTH; adrenocorticotropic hormone; M.I.N.I.; Mini International Neuropsychiatric Interv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; STY; Salmonella Typhi; STM; Salmonella Typhimurium; M cells; Microfold cells; CFU; colony forming units; LB; Luria Burtoni broth; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; PBS; phosphate buffered saline; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; DMF; dimethylformamide; ds-DNA; double-stranded DNA; ER; endoplasmic reticulum; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; fla; flavonolate; GO; galactose oxidase; NHE; normal hydrogen electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AMPA; 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl) propionate; Biph.; biphasic; CCD; charge-coupled device; CMOS; complementary metal-oxide-semiconductor; CNQX; 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; DHM; digital holographic microscope; DNAse; deoxyribo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; A1AT; α1-antitrypsin (A1AT); ALB; albumin; BMP-2; bone morphogenetic protein 2; BSA; bovine serum albumin; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole; BMP-4; bone morphogenic protein 4; DE; definitive endoderm; DMEM-HG; Dubelcco's modified Eagle's medium-high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ATP; adenosine triphosphate; CNS; central nervous system; DPBS; Dulbecco's Buffered Phosphate Solution; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HAMEC; human adipose microvascular endothelial cells; HA; human astrocytes; HBSS; Hank's balanced salt solut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; GR; glutathione reductase; ROS; reactive oxygen species; 2-AAPA; 2-Acetylamino-3-[4-(2-acetylamino-2-carboxyethylsulfanylcarbonylamino) phenyl carbamoylsulfanyl] propionic acid; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; FBS; fetal bovine serum; PBS; phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ATCC; American Type Culture Collection; BBB; blood-brain barrier; CDR; cumulative drug release; DH; hydrodynamic diameter (nm); DLS; dynamic light scattering; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FCS; fetal calf serum; Foscan®; original foscan® formul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AOO; acetone olive oil; DMSO; dimethyl sulfoxide; PBS; phosphate buffer saline; ECVAM; European Centre for the Validation of Alternative Methods; RI; replicative index; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ICT; intramolecular charge transfer; PET; photoinduced electron transfer; FRET; Förster resonance energy transfer; ESIPT; excited-state intramolecular proton transfer; CHEF; chelation induced enhanced fluorescence; NIR; near-infrared; AD; Alzheimer's d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; ADGP; 2-amino-2-deoxy-d-glucitol 6-phosphate; A5PO; arabinose-5-phosphate oxime; BGE; background electrolyte; BTP; bis tris propane; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; Glc6P; glucose-6-phosphate; GlcN6P; D-glucosamine 6-phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; CaMKII; calcium/calmodulin dependent protein kinase type II; NMDAR; N-methyl-d-aspartate receptor; GluN2B; full length GluN2B subunit of NMDAR; MLS-NR2B; GluN2B residues 1271-1311 with a mitochondrial localizing sequence; MK-801; (5S,10R-(+)-5-Methyl-10
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; TNF-α; tumor necrosis factor-alpha; IL-1β; interleukin-1 beta; MDA; malondialdehyde; GSH; glutathione; MPO; myeloperoxidase; Bcl-2; b-cell lymphoma 2; Bax; bcl-2-associated X protein; Casp-3; caspase-3; Casp-9; caspase-9; SF; silk fibroin; PMSF; phenylm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; NMR; Nuclear magnetic resonace; DIPPMPO; 5-Diisopropoxyphosphoryl-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide; ROS; Reactive oxygen species; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; IDS; Tetrasodium-iminodisuccinate; EDDS; Ethylenediamine-N, N′-disuccinic acid; ICP-OES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; BHT; butylated hydroxytoluene; CAD; coronary artery disease; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FDPL; fluorescent damage products of lipid peroxidation; GSH-Px; selenium-dependent glutathione peroxidase; GSSG-Red; glutathione reductase; GST; glutathio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Aqueous humor dynamics; Conventional outflow; Glaucoma; Intraocular pressure; Ocular hypertension; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMEM; Dimethyl sulfoxide; DMSO; Fetal bovine serum; FBS; Ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA; Fibroblast growth factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; AMSC-CM; The amniotic mesenchymal stem cells- conditioned mediu; MCAO; middle cerebral artery occlusion; ICV; intracerebroventriculary; BBB; blood brain barrier; IL-6; interleukin 6; VEGF; vascular endothelial growth factor; HGF; hepatocyte growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; BCA; bicinchoninic acid; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ESI; electrospray ionization; FDA; Food and Drug Administration; fu; free drug fraction; LC-MS/MS; liquid chromatography, tandem mass spectrometry; LLOQ; lower
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیلینیدامین تتراستیک اسید; Ago-2; Argonaute 2; Ct; cycle threshold; CV; coefficient of variation; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DOTAP; 1,2-dioleoyl-3-trimethylammoniumpropane; ds; double-strand; DSPE-PEG; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[met