آشنایی با موضوع

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن با فرمول شیمیایی CO2 یک ترکیب شیمیایی است که از دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. این گاز بی رنگ، بی بو و در غلظت کم سمیت زیادی ندارد. در غلظت زیاد دارای بوی تند اسیدی می باشد. در دما و فشار استاندارد، چگالی دی اکسید کربن در حدود 1. 98kg/m3 می باشد که حدوداً 1. 5 برابر هوا است. در شرایط عادی مشتعل نمی شود اما باعث احتراق بعضی از فلزات مثل منیزیم می شود. در -78. 51°C یا -109. 3°Fاز طریق مستقیما از حالت جامد به حالت گازی(یا به طور بر عکس) تبدیل می شود. دی اکسید کربن جامد معمولا یخ خشک نامیده می شود. این ماده برای اولین بار توسط Charles Thilorier، شیمیدان فرانسوی شناسایی شد. یخ خشک معمولا به عنوان ماده سرد کننده استفاده می شود. تاریخچه دی اکسید کربن دی اکسید کربن یکی از اولین گازهایی است که به عنوان ترکیب مهمی از هوا شناخته شد. در قرن هفدهم Jan Baptist مشاهده کرد که وقتی زغال سنگ را در یک ظرف سر بسته می سوزاند، مقدار باقیمانده خیلی کمتر از مقدار اولیه است. او چنین نتیجه گیری کرد که درصدی از به ماده نامریی تبدیل می شود. که او آن را گاز یاwild spirit نامید. خصوصیات دی اکسید کربن در دهه 50 از قرن هفدهم به وسیله فیزیک دانی به نام Black بررسی شد. او کشف کرد که وقتی کلسیم کربنات سوزانده می شود یا با اسید واکنش بدهد، گازی تولید می کند که از هوا سنگین تر است. او این گاز را هوای ثابت نامید. ) Fixed air) او مشاهده کرد که این گاز مانند هوا باعث ایجاد احتراق نمی شود،همچنین باعث اختلال در زندگی موجودات زنده می شود. Black مشاهده کرد که وقتی گاز به درون محلول اکسید کلسیم تزریق شود کلسیم کربنات رسوب می کند. او با استفاده از این پدیده به این نکته رسید که دی اکسید کربن به وسیله تخمیر میکروبی نیز تولید می شود. جداسازی و تولید • دی اکسید کربن ممکن است با تقطیر هوا به دست آید البته در این صورت این محصول دارای درصد کمی مونوکسید کربن نیز می باشد. • بسیاری از واکنش های شیمیایی تولید دی اکسید کربن می کنند. مانند واکنش بسیاری از اسیدها و کربناتهای فلزی. برای مثال واکنش میان هیدروکلریک اسید و کلسیم کربنات: H2CO3 CaCl2 + → 2HCl + CaCO3 سپس کربنیک اسید به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شود. • احتراق تمام سوختهای کربنی تولید دی اکسید کربن می کند. • اکسید آهن به وسیله کک به آهن تبدیل شده که این فرایند تولید دی اکسید کربن می کند. Fe2O3 + 3C → Fe + 3CO2 • تخمیر قند تولید اتانول و دی اکسید کربن می کند: C6H12O6 → CO2 + 2C2H5OH تولید صنعتی دی اکسید کربن عمدتا به وسیله یکی از شش روش زیر تولید می شود: 1. احتراق سوختهای فسیلی 2. به عنوان محصول جانبی تولید هیدروژن، که متان به CO2 تبدیل می شود. 3. به عنوان محصول جانبی تخمیر قند در کارخانجات تولید کننده نوشابه های الکلی 4. از تجزیه گرمایی کربنات کلسیم 5. به عنوان محصول جانبی در تولید سدیم فسفات 6. مستقیما از بخارات دی اکسید کربن تولید شده وقتی که در حین عمل اسیدی کردن سنگ اهک یا دولومیت(کلسیم منیزیم کربنات) تولید می شود.
در این صفحه تعداد 3467 مقاله تخصصی درباره کربن دی‌اکسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربن دی‌اکسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; APIn; Annual Pollen Integral; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; DP; days with precipitation; DS; days with snow; EGR; exhaust gas recirculation valve; LPG; liquefied petroleum gas; MPS; main pollen season; NEI; National Emissions Inventory; NO; ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; B5A3; Biodiesel 5% with additive 3%; B5A5; Biodiesel 5% with additive 5%; B5A7; Biodiesel 5% with additive 7%; B20A3; Biodiesel 20% with additive 3%; B20A5; Biodiesel 20% with additive 5%; B20A7; Biodiesel 20% with additive 7%; CO; Carbon monoxide; CO2; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; Biogas composition; Dual fuel engines; Alternative fuels; Multiple pulse in dual fuel engines; Post injection; Pilot injection; BDDF; biogas diesel dual fuel; BGES; biogas energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; CO2; carbondioxide; CS; caesarean section; DES; diethylstilbesterol; FDA; food and drug administration; POD; Pouch of Douglas; Vaginal adenosis; Bartholin's cyst; Diethylstilbesterol; Vaginal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; LCT; lactase gene; H2; hydrogen; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; TRP; tryptophan; KYN; kynurenine; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; KYNA; kynuric acid; BDI II; Beck Depression Inventory; BMI; body mass index; HPLC; high-performance liquid chromatograp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; AD; Anaerobic Digestion; BioSNG; Bio Synthetic Natural Gas; CCS; Carbon Capture and Storage; CO2; Carbon Dioxide; GHG; Greenhouse Gas; SGI; Sustainable Gas Institute; SMR; Steam Methane Reforming; TPA; Technology and Policy Assessment; UKERC; UK Energy Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; COP; Coefficient of Performance; CO2; Carbon Dioxide; GHG; Greenhouse Gases; SNAP; Selected Nomenclature for Air Pollution; UNFCCC; United Nations Framework Convention on Climate Change; HVAC; Heating, Ventilation and Air Conditioning; Supermarkets; Energ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; HC; Hydrocarbon; HFC; Hydrofluorocarbon; CO2; R744; HFO; Hydrofluoro olefin; CFC; Chlorofluorocarbon; HCFC; Hydrochlorofluorocarbons; GWP; Global Warming Potential; ODP; Ozone Depletion Potential; TEWI; Total Equivalent Warming Impact; LCCP; Life Cycle Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; BD; bulk density; C/N; carbon to nitrogen ratio; CO2; carbon dioxide; CH4; methane; CCC; continuous corn rotation; CS; corn phase of the corn soybean rotation; CSW; corn phase of the corn-soybean-wheat rotation; GHG; greenhouse gas; GWP; global warming po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; ANOVA; analysis of variance; BSP; British standard pipe thread; CAP; covered anaerobic pond; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; DN; nominal diameter; FRP; fibre-reinforced plastic; GHG; greenhouse gas; H2S; hydrogen sulphide; kWe; kilowatt (electric); LSD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; Hydrogen; Combustion stability; Thermal efficiency; Lean burn; Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDI); Emissions; MBT; maximum brake torque; ITE; indicated thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; IMEP; indicated mean effective pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; ABE; acetone:butanol:ethanol; IBE; isopropanol:butanol:ethanol; BA; butanol:acetone; BP; brake power; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; Brake specific fuel consumption; CA; crank angle; CO2; carbon dioxide; CO; carbon monoxide; Cv; specific heat for co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; B20; butanol 20%, and diesel 80%; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; DOC; diesel oxidation catalyst; DPF; diesel particulate filter; GHSV; gas hourly space velocity; HC; hydrocarbons; HHCs; heavy hydrocarbons; HSV; high space velocity; IMEP; indica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; ADF; Augmented Dickey Fuller; AIC; Akaike information criterion; ARDL; autoregressive distributed lag; Bcm; billion cubic meters; BP; British Petroleum; BRICS; Brazil, Russia, India, China, and South Africa; CCR; canonical cointegration regression; CO2; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; PM2.5; particulate matter of aerodynamic diameter ≤ 2.5 μm; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; RH; relative humidity; ANOVA; analysis of variance; BCM; Bhadrachalam; KTDM; Kothagudem; TVR; Tiruvur; IBP; Ibrahimpatnam; VJA; Vijayawada; Car (ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; CO2; Carbon dioxide; F/B; Ratio of fungi to bacteria; C; Carbon; N; Nitrogen; TDR; Time domain reflectometry; PVC; Polyvinyl chloride; SR; Soil respiration; Q10; increased soil respiration rate per 10 °C increase in soil temperature; EOC; Extractable o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; Consumption-based emissions; Embodied emissions; Low-carbon technologies; Technology transfer; Technology diffusion; Multi-regional input-output analysis; CO2; carbon dioxide; FD; final demand; LCA; Life cycle analysis; MRIO; multi-regional input-output;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; CO2; carbon dioxide concentration in the air (volume); Dmax; maximum aggregate size; FA; fly ash; GGBFS; ground-granulated blast-furnace slag; L; limestone; OCP; open circuit potential; pH; pH indicator; RH; relative humidity; SCE; saturated calomel refer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; ABS; Australian Bureau of Statistics; AdeLINK; Adelaide LINK (new tramline system of Adelaide); BITRE; Bureau of Infrastructure/Transport/and Regional Economics; CBD; central business district; DPTI; Department of Transport, Planning, and Infrastructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; ARmilk; allocation ratio milk; BMR; beef milk ratio; C; carbon; CH4; methane; CM; clinical mastitis; CO2; carbon dioxide; CW; carcass weight; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; DP; dynamic programming; ENPV; expected net present value; FPCM; fat and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; BTE; brake thermal efficiency; CI; compression ignition engine; CO; carbon monoxide emission; CO2; carbon dioxide emission; HC; hydrocarbon emission; N; engine speed, rpm; NOx; oxides of nitrogen emission; P; brake power, kW; PO; pyrolysed oil; PODB; pyro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; CO2; Carbon dioxide; CH4; Methane; N2O; Nitrous oxide; CFC; Chlorofluorocarbon; HCFC; Hydrochlorofluorocarbon; HFCs; Hydrofluorocarbons; PFCs; Perfluorinated chemicals; SF6; Sulfur hexafluoride; Built environment; Carbon footprint; Carbon emission assessm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CCS; Carbon Capture and Sequestration; CCY; China Communication Yearbook; CESY; China Energy Statistical Yearbook; CEY; China Environment Yearbook; CFB; Circulating Fluidized Bed; CH4; Methane; C2H4; Ethylene; CHP; Combined
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن دی‌اکسید; CO2; Carbon Dioxide; GHG; Greenhouse Gas Emissions; INDCs; Intended Nationally Determined Contributions; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; LED; Light-Emitting Diode; MMM; Management-Maintenance-Monitoring; NGO; Non-Governmental Organisation