آشنایی با موضوع

استالدهید (acetaldehyde) که نام علمی آن اتانال است؛ یک ترکیب آلی است. دردستهُ آلدهیدها می‌باشد. آلدئید ترکیبی آلی است که یک گروه کربونیل در یک سر خود دارد. پیوند دوگانه کربن اکسیژن (C=O) که در برخی ترکیب‌های آلی همچون آلدهید، کتون، اسیدکربوکسیلیک، آمید و. . . یافت می‌شود، گروه کربونیل نامیده می‌شود. فرمول مولکولی استالدهید CH3CHO است و مایعی بی‌اندازه آتش‌گیر و واکنش‌دهنده با بوی میوه ‌مانند است و در طبیعت در میوهٔ نارس، قهوه و نان تازه پیدا می‌شود. همچنین در دگرگشت(متابولیسم) طبیعی گیاهان نیز ساخته می‌شود. در کمتر از ۲۱ درجه سلیسیوس به صورت مایع بی رنگ بوده و این مایع به سرعت تولید بخار فرار می نماید. بخار حاصله بوی میوه داشته و خفه کننده است. چگالی آن ۷۸/۰ گرم بر سانتی گراد با نقطه جوش۲۱ درجه سلیسیوس و نقطه ذوب ۱۲۱- درجه سلیسیوس می باشد. استالوئید در آب، اتر، الکل، بنزین و استن قابل حل است. در ساخت مواد شیمیایی همچون اسیداستیک، انیدریداستیک و. . . و همچنین به عنوان ترکیب واسط در تهیه برخی دیگر از مواد کاربرد دارد. مایعی است سریع الاشتعال که به سرعت در ۲۱ درجه سلیسیوس بخار تولید کرده که این بخار در هوا یک مخلوط قابل انفجار را تشکیل می دهد که حدود اشتعال ۴ تا ۵۵ درصد حجمی بخار استالدئید در هواست. نقطه شعله زنی آن ۸/۳۷- درجه سلیسیوس می باشد. مایع آن سبکتر از آب بوده و بخارات آن ۵/۱ مرتبه از هوا سنگینتر است. بخارات حاصل از استالدئید ممکن است با پیمودن یک فاصله قابل توجه در سطح زمین خود را به یک منبع آتش زنه رسانده و بدین طریق ایجاد انفجار یا اشتعال نماید. این ماده بسیار فعال بوده و می تواند به سرعت اکسید یا احیاء گردد. این ترکیب به راحتی پلیمریزه می شود و در ضمن عمل پلیمریزاسیون تولید حرارت نیز می کند. بخار آن توسط اکسیژن هوا اکسید شده و تولید پراکسیدهای ناپایدار و شدیداً قابل انفجار می نماید. سبب تحریکات چشمی می شود و قادر است سبب سوختگی شدید چشم ها گردد. در آستانه مجاز بخارات آن ۲۰۰PPM بوده و به هنگام مواجهه با آن باید از عینک های محافظ و پیک ضد گاز استفاده کرد. در صورت تماس این ماده با بدن باید محل تماس را با آب شستشو داد. طریقه اطفاء حریق: استالدئید به هر نسبتی در آب قابل حل بوده و بر همین اساس می توان با جریان آب آن را رقیق نمود تا اشتعال صورت نگیرد. جهت اطفاء حریق آن می تواند از آب به صورت اسپری، خاموش کننده گازکربنیک، پودر یا کف الکلی استفاده نمود. به هنگام عملیات باید از سیستم های محافظت چشم و دستگاه حفاظت تنفسی استفاده نمود. با انجام پاره‌ای از پژوهش‌ها روی جانوران، استالدهید در ماده‌های سرطانزا گروه بندی شده‌است.
در این صفحه تعداد 748 مقاله تخصصی درباره استالدهید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استالدهید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; 4-HNE; 4-hydroxy2-nonenal; ACD; acetaldehyde; AD; Alzheimer's disease; ALDH; aldehydede hydrogenase; ALDH1A1; aldehyde dehydrogenase1A1; ALDH2; aldehydede hydrogenase 2; APOE ε4; apolypo protein E ε4; APP; amyloid precursor protein; AR; aldehyde reduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; AcH; acetaldehyde; CTIQs; catechol isoquinolines; DA; dopamine; DMDHIQ+; 1,2-dimethyl-6,7-dihydroxyisoquinolinium ion; ISOP; isoproterenol; MPTP; 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine; MPP+; 1-Methyl-4-phenylpyridinium; N-Me-Sal; N-methyl-salsolino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; Acetaldehyde; Static headspace extraction; Gas chromatography; Porous layer open tubular column; Flame ionization detection; Stable isotope dilution assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; Acetaldehyde; Formaldehyde; Crotonaldehyde; Methyl ethyl ketone; Propionaldehyde; Oxidants; Tobacco smoke; TPM; total particulate matter; CV; coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; Toxicology; Electronic nicotine delivery systems; Electronic-cigarettes; 2,4-DNPH derivatives of aldehydes; Liquid chromatography; Chemical composition; Formaldehyde; Acetaldehyde; Acrolein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; 13dpg; 3-phospho-d-glyceroyl phosphate; 2pg; glycerate 2-phosphate; 3pg; 3-phospho-d-glycerate; 6pgc; 6-phospho-d-gluconate; 6pgl; 6-phospho-d-glucono-1,5-lactone; ac; acetate; acald; acetaldehyde; accoa; acetyl-CoA; actp; acetyl phosphate; coa; coenzyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; Alcohol; Cider; Vodka; Heavy drinking; Acetaldehyde; Risk assessment; Ethanol (PubChem CID: 702); Acetaldehyde (PubChem CID: 177); Sulphur dioxide (PubChem CID: 1119); 5-Hydroxymethylfurfural (PubChem CID: 237332); Methanol (PubChem CID: 887);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; AA; acetaldehyde; BSA; bovine serum albumin; FOB; functional observational battery; GRAS; generally recognized as safe; IACUC; Institutional Animal Care and Use Committee; MAA; motor activity assessment; PVAcVL; polyvinyl acetate vinyl laurate; VAc; vinyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استالدهید ; Ethanol; Thirst; Acetaldehyde; Angiotensin II; ACD; acetaldehyde; ALDH; aldehyde dehydrogenase; AngII; angiotensin II; AP-5; D-2-amino-5-phosphonopentanoic acid; AT1R; angiotensin receptor type 1; AVP; vasopressin; Bic; (−)-bicuculline methiodide; CNQX;