آشنایی با موضوع

حسگر زیستی(به انگلیسی: Biosensor )نامِ گروهی از حسگرها است که به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا بتوانند تنها با یک ماده خاص واکنش نشان دهند. نتیجه این واکنش به صورتِ پیام‌هایی در می‌آید که یک ریزپردازنده می‌تواند آن‌ها را تحلیل کند. این حسگرها مختلفند اما جدای از نوعشان، همگی دارای ساز و کاری مشترک‌اند و در مسیرِ سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون داشته‌اند. طبق تعریف اتحادیه بین‌المللی شیمی کاربردی و اتحادیه بین‌المللی شیمی محض (به انگلیسی: IUPAC)، حسگر زیستی عبارت است از مجموعه ابزارهایی که با استفاده از واکنش‌های بیوشیمیایی خاصی، به واسطه آنزیم‌های ایزوله، بافت‌ها، سلول‌ها یا هر عنصر شیمیایی ماده مورد نظر را، معمولاً به صورت الکتریکی، اُپتیکی، یا گرمایی آشکارسازی می‌کند. حسگرهای زیستی معمولاً برای به دست آوردن غلظت محلولی (گلوکز خون) و بررسی دی‌ان‌ای(به انگلیسی: DNA) به منظور کشف هرگونه نقص ژنتیکی یا ابتلاء به سرطانها در بدو تولد بکار می‌روند. برای کشف اینگونه اختلالات، در این روش با مقایسه طیف دی‌ان‌ای با طیف ناشی از دی‌ان‌ای دارای نقص در ترتیب، که منجر به ایجاد سرطان می‌شود، از بدو تولد می‌توان از ابتلاء به سرطان یا سایر بیماریهای ژنتیکی اطلاع یافت. حواس بویایی و چشایی انسان که به شناسایی بوها و طعمهای مختلف می‌پردازد یا سیستم‌ایمنی‌بدن که میلیونها نوع مولکول مختلف را شناسایی می‌کند، نمونه‌هایی از حسگرهای زیستیی طبیعی هستند. دریافتگرهای زیستی که در حسگرهای زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح ذیل می‌باشند: ۱. آنزیم ۲. پادتن ۳. گیرنده‌های سلولی ۴. اسیدهای نوکلئیک DNA) یا ۵. (آران‌ای) میکروارگانیسم یا سلول کامل ۶. بافت ۷. گیرنده‌های سنتتیک حسگرهای زیستی بر پایه آنتی بادی، حسگرهای ایمنی نیز نامیده می شوند. هنگامی که اتصال بین عنصر حسگر و آنالیت رخ می دهد حسگر پذیرنده خواهیم داشت. زمانی که واکنش بین عنصر زیستی و آنالیت با یک تغییر شیمیایی همراه است، که در آن غلظت یکی از بسترها یا محصولات اندازه گیری می شود، یک حسگر متابولیسمی نامیده می شود و در نهایت، زمانی که بعد از اتصال آنالیت بدون تغییر شیمیایی در آن و تنهها با تبدیل بستر کمکی، سیگنالی تولید می شود، حسگر زیستی، حسگر کاتالیتی نامیده می شود. حسگرهای زیستی ابرازهای تجزیه ای هستند که دارای سه جزء اصلی عنصر زیستی(به عنوان جزء اصلی تشخیص دهنده یونها یا مولکولهای هدف)، مبدل (Transducer) و سیستم قرائت(Read out System) می باشند. در حسگرهای زیستی، عضو زیستی با روش های مختلف روی مبدل تثبیت(Immobilize) شده است. . این عضو زیستی از گزینش پذیری بالایی برای برهم کنش های زیستی و آشکارسازی آنالیت برخوردار است (در سیستم های زیستی بین گیرنده و لیگاند مربوط به آن ارتباط اختصاصی وجود دارد که نمونه جالب آن رابطه کاملا اختصاصی بین آنزیم و پیش‌ماده (Substrate) آن می باشد. بدین معنا که آنزیم فقط پیش‌ماده خاص خود را می پذیرد و واکنش موردنظر را تنها بر روی پیش‌ماده ویژه کاتالیز می کند. این ویژگی از تطابق ساختار جایگاه فعال آنزیم (Active site) با ساختار پیش‌ماده ناشی می شود. مبدل فیزیکی پدیده شناسایی را به یک اثر قابل اندازه گیری مانند سیگنال الکتریکی، نشر نوری یا حرکت مکانیکی تبدیل می کند. این اثر در نهایت توسط سیستم قرائت اندازه گیری می شود. معمولترین عضو زیستی در زیست حسگرها آنزیم ها، آنتی بادی ها، اندامک ها، گیرنده ها و اسیدهای نوکلئیک هستند که با اتصال ویژه به آنالیت موردنظر امکان تجزیه کمی و کیفی آن را فراهم می آورند.
در این صفحه تعداد 1659 مقاله تخصصی درباره حسگر زیستی یا بیوسنسور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده حسگر زیستی یا بیوسنسور
مقالات ISI حسگر زیستی یا بیوسنسور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Optical fiber sensors; Optical microfiber couplers; Biosensors; Vernier effect; Human cardiac troponin T;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Polymer dispersed liquid crystals; Cholesteric liquid crystals; Polyvinyl alcohol boric acid; Biosensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Neurotransmitters; Conducting polymers; Neurotransmitter sensors; Conducting polymer composites; Biosensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; NSCLC; Non-Small Cell Lung Carcinoma; SCLC; Small Cell Lung Carcinoma; AC; Adenocarcinoma; LCT; Lung Carcinoid Tumor; LCC; Large Cell Carcinoma; CTC; Circulating Tumor Cells; UICC; The Union for International Cancer Control; CT; Computer-based Tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; DMF; dimethylformamide; ds-DNA; double-stranded DNA; ER; endoplasmic reticulum; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; fla; flavonolate; GO; galactose oxidase; NHE; normal hydrogen electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Ach; acetylcholine; ACQ; aggregation-caused quenching; AIE; aggregation-induced emission; ATP; adenosine 5′-triphosphate; AuNPs; gold nanoparticles; BT; benzothiazole; BTE; 1,2-bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; AAS; atomic absorption spectrometry; AuNPs; gold nanoparticles; Az; azotobactin; BSA; bovine serum albumin; CMCP; critical metal concentrations for pyoverdine; CV; cyclic voltammetry; CPG; controlled pore glass; DFB; desferrioxamine B; FI; flow injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Space medicine; Point-of-care testing; Biosensors; Spaceflight; International Space Station; Diagnostics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Biomedical sensors; Additive manufacturing; Physical sensor; Biosensors; Bio-potential electrode; Sensing mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حسگر زیستی یا بیوسنسور; Electrochemical sensors; Biosensors; Mycotoxins; Aptamers; Antibodies; Molecularly imprinted polymers; Aflatoxins; Ochratoxins; Zearalenone; Graphene; Carbon nanotubes; Metal nanoparticles;