آشنایی با موضوع

متابولومیک (به انگلیسی: Metabolomics) علاوه بر ژنومیک و پروتئومیک، شاخه‌های دیگری از علوم زیستی وجود دارند که در بیو انفورماتیک از آنها استفاده می‌شود که عبارتند از: متابولومیک و ترانسکریپتومیک. در هرکدام از این بخش‌ها سعی می‌شود تا به سوالات و پیچیدگیهای علم حیات (زیست شناسی) پاسخ داده شود. در حوزه متابولومیک سعی می‌شود تا داده‌هایی که در خصوص متابولیتهای سلولی هستند مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گیرد و در علم ترانسکریپتومیک دادهایی که در خصوص رونویسی از روی DNA است مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. بیوانفورماتیک‌‌‌ ‌‌‌علم نوینی است که در آن با استفاده ازکامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری وبانکهای اطلاعاتی سعی می‌گردد تا به مسائل بیولوژیکی بخصوص در زمینه‌های سلولی و ملکولی پاسخ داده شود. در این علم با بکارگیری کامپیوتر سعی می‌گردد تا تحقیقات وسیعتری در خصوص پروتئین ها و ژنها بعمل آید. درواقع در این علم به کمک کامپیوتر و برنامه های کامپیوتری اطلاعات مربوط به ژنها، ملکولهای DNA وRNA و پروتئینها تجزیه و تحلیل آماری می شود. پژوهش های بیو انفورماتیک در دو بخش پروتئومیک و ژنومیک می باشد. ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ژنتیکی بخصوص ژنوم موجودات است. پروتئومیک به تجزیه و تحلیل پروتئین‌های یک موجود زنده گفته می‌شود. متابونومیکس به مطالعه کمی متابولیت‌ها در واکنش به یک محرک (بیماری زا) یا تغییرات ژنتیکی در یک سیستم زنده اطلاق می‌گردد و مهم ترین روش مطالعه آنالتیک جهت بررسی پروفایل متابولیت‌های یک نمونه بیولو‍ژیک مانند مایعات زیستی، تکنیک‌های طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته یا طیف سنجی جرمی می‌باشد. نقش متابولیت ها در درک بیماری به گفته ی یکی از محققین دانشگاه آلاباما، اتکای بیش از حد به روشهای ژنتیک محور در پیش بینی، تشخیص و درمان بیماریها موجب کاهش پیشرفت های علمی در آینده خواهد شد، برای درک بیماریها باید بر متابولیت های بدن تاکید بیشتری شود. دکتر Laura Reedژنتیست دانشگاه آلاباما می گوید: برای تقویت ارزش اطلاعات ژنتیکی جامعه ی علمی باید اطلاعات دیگری را که حاصل بررسی و آنالیز متابولیت های درون یک ارگانیزم است (علم متابولومیک) را به دانش خود بیافزاید. او می افزاید: پروژه ی ژنوم انسان انقلابی در پزشکی بوجود آورده است به زودی ما می توانیم توالی ژنومی را تعیین کرده و دقیقاً تعیین کنیم که درمعرض خطر چه بیماریهایی هستیم و بهترین راه درمان آن چه خواهد بود، در حالیکه نوآوری های مهمی از این گونه اطلاعات حاصل خواهد شد اما این اطلاعات بیش از آنچه برخی آرزو دارند، دارای محدودیت است. متابولومیک نقش بسیار مهمی در زمینه ی تشخیص دارد، هم برای بیماری های غیرقابل انتقال و هم بیماری های قابل انتقال دارد. برای مثال ممکن است پس از ورود عامل بیماری زا به درون میزبان، فرایندهای متابولیکی میزبان به نحوی تغییر کند که پاتوژن بتواند اثر بیماری زایی خود را ایفا کند. همچنین در این شاخه از علم، می توان مولکول ها یا مسیرهایی که به طور بالقوه می توانند بر وضعیت بیماری زایی اثر بگذارند شناسایی شوند. برای سایر بیماری ها همچون دیابت نیز با بررسی متابولومیک در افراد مختلف، می توان مکانیسم بیماری زایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از این طریق برای تهیه ی دارو ویا مولکول های مهارکننده ی مناسب، اقدامات مناسب به کار برد. در پروژه های بیولوژیکی معمولا شاخه های ژنومیک، پروتئومیک و متابولومیک به صورت همگرا و یکپارچه برای پاسخ به مسائل زیست شناختی مختلف همکاری می کنند.
در این صفحه تعداد 2337 مقاله تخصصی درباره متابولومیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متابولومیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; LC/MS; liquid chromatography/mass spectrometry; FDR; false discovery rate; LC/QqQMS; liquid chromatography/triple quadrupole mass spectrometry; LC/QTOFMS; liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry; SD; standard deviation; LPC; lyso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; Black raspberries; Metabolomics; Phytochemicals; Anthocyanins; Thermal processing; Rubus occidentalis; Flavonoids; Ellagitannins; Chemical Fingerprinting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; MS/MS; tandem mass spectrometry; UPLC; ultra-high-performance liquid chromatography; MRM; multiple reaction monitoring; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; 5-MTHF; 5-methyltetrahydrofolate; ∑As; Arsenic exposure measured as urine arsenic levels; DMA; Dimethylarsinic acid; DAGs; Directed acyclic graphs; eGFR; Estimated glomerular filtration rate; FPG; Fasting plasma glucose; FFQ; Food frequency questionnair
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; OIEARR; orthodontically induced external apical root resorption; EARR; external apical root resorption; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; OTM; orthodontic tooth movement; OPG; orthopantomogram; TSP; sodium trimethylsilyl-[2,2,3,3-2H4]-1-propionate; ROS; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; Abscisic acid; Carbonyl compound; Freshness assessment; Metabolomics; Soybean sprouts; Abscisic Acid (PubChem CID5375199); Acetonitrile (PubChem CID6342); Butylated Hydroxytoluene (PubChem CID31404); Chloroform (PubChem CID6212); Dansyl hydrazine (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; Sweet cherry; Cold stress; Metabolomics; 1-methylcyclopropene (1-MCP); Modified atmosphere packaging (MAP); Non-climacteric ripening; Postharvest physiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; Serum bile acid; Pseudo-targeted method; Metabolomics; UPLC-triple TOF-MS/MS; Diagnostic and therapeutic profiles; ICP; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; TBA; total bile acids; UDCA; ursodeoxycholic acid; LCA; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولومیک; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance; aa; acyl; ae; diacyl; ATP; adenosine triphosphate; AUC; area under the curve; CAG; trinucleotide cytosine-adenine-guanine; DI/LC-MS/MS; direct injection liquid chromatography mass spectrometry; FDR; false discove