آشنایی با موضوع

بیوانفورماتیک (bioinformatics) علم نوینی است که در آن با استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی سعی میگردد تا به مسائل بیولوژیکی بخصوص در زمینه های سلولی و ملکولی پاسخ داده شود در این علم با بکارگیری کامپیوتر سعی می گردد تا تحقیقات وسیعتری در خصوص پروتئینها و ژنها بعمل آید. با پیشرفت دانش و تجهیزات در علوم زیست‌شناسی به ویژه علوم سلولی و مولکولی با افزایش حجم عظیم داده‌های استخراج شده از سلول‌ها و به تبع آن موجودات مواجه هستیم. افزایش این حجم از داده‌ها و به سبب آن نیاز به ذخیره، بازیابی و تحیل مناسب این داده‌ها، موجب پیدایش علم بیوانفورماتیک گردید. این دانش نوظهور، به عنوان یک دانش بین رشته‌ای، تلاش می‌کند تا با استفاده از تکنیک‌های موجود در علوم کامپیوتر، ریاضیات، شیمی، فیزیک و علوم مرتبط دیگر، مسایل مختلف زیست‌شناختی را که معمولاً در سطح مولکولی هستند حل کند. تلاش‌های پژوهشی اصلی در این رشته عبارتند از: تطابق توالی، کشف ژن، گردآوری ژنوم، تنظیم ساختار پروتئینی، پیش‌بینی ساختارهای دوم و سوم پروتئین، پیش‌بینی بیان ژن و تعاملات پروتئین- پروتئین و مدلسازی تکامل. بیوانفورماتیک یک دانش بین رشته‌ای است که شامل روشها و نرمافزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته‌ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست‌شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می‌کند. به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست‌شناسی با استفاده از تکنیک‌های ریاضی و آمار استفاده می‌شود. دو شاخه اصلی بیوانفورماتیک، پروتئومیک و ژنومیک میباشد: ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل دادها و اطلاعات ژنتیکی بخصوص ژنوم موجودات است. در حقیقت ژنوم را باید توالی کل DNA موجود در سلولهای یک جاندار دانست که بعنوان ماده ژنتیکی عمل مینماید و سبب بروز صفات وراثتی (فنوتیپ) میشود، با انتقال ماده وراثتی از یک نسل به نسل دیگر، صفات ارثی از یک نسل به نسل بعد منتقل میشود. در موجوداتی که تولید مثل جنسی دارند، ژنها از طریق سلول جنسی نر (اسپرم) و سلول جنسی ماده (اووم) به نوزاد منتقل میشود. بطور خلاصه باید گفت که ژنومیک شامل توالی یابی و آنالیز ژنها و رونوشتهای آنها در یک موجود زنده ست. پروتئومیک به آنالیز پروتئینهای یک موجود زنده گفته میشود. در واقع پروتئومیک دانش بررسی ساختار و عملکرد پروتئین ها در مقیاس بزرگ است. این واژه را به قیاس ژنومیک (به معنی دانش بررسی ژن ها) ساخته اند. علاوه بر ژنومیک و پروتئومیک، شاخه های دیگری از علوم زیستی وجود دارند که در بیو انفورماتیک از آنها استفاده میشود که عبارتند از: متابولومیک و ترانسکریپتومیک. در هرکدام از این بخشها سعی میشود تا به سوالات و پیچیدگیهای علم حیات (زیست شناسی) پاسخ داده شود. در حوزه متابولومیک سعی میشود تا دادهایی که در خصوص متابولیتهای سلولی هستند مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گیرد و در علم ترانسکریپتومیک دادهایی که در خصوص رونویسی از روی DNA است مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. علم بیوانفورماتیک میتواند ابزاری در جهت توسعه تکنولوژی مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین باشد. برخی از محققین امروزی، فصل جدیدی در حوزه علم بیوانفورماتیک معرفی میکنند که نام آنرا زیست سیستم System- Biology نام نهاده اند. زیست سیستم یا دستگاه زیستی دست یافته جدیدی است که برای پاسخگوئی به مباحث پیچیده زیستی توسط محققان بکار میرود. زیست سیستم شامل برهمکنش میان ژنومیک و پروتئومیک و نیز دادههای بیو انفورماتیک است که برای درک کامل از فعالیتهای سیستمهای زیستی بکار میرود. امروزه شناخت توالی DNA به تنهائی پاسخگوی نیاز علمی دانشمندان زیست شناس نمیباشد بلکه مکانیسم عمل ملکولها و اجزاء سلولی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقاتی که امروزه در زمینه سلولهای بنیادین، تمایز سلولی، بیان ژنها و نحوه عملکرد آنها و نیز نحوه عملکرد و همکاری کلیه اجزاء سلول مثل میتوکندی و یا پلاستها صورت پذیرفته به عنوان دادهای خام برای علم بیوانفورماتیک بکار میرود.
در این صفحه تعداد 2344 مقاله تخصصی درباره بیوانفورماتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیوانفورماتیک
مقالات ISI بیوانفورماتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; EGP; Egyptian person; HQ; High quality; LD; Linkage disequilibrium; LHON; Leber's hereditary optic neuropathy; mtDNA; Mitochondrial DNA; NGS; Next generation sequencing; rCRS; revised Cambridge reference sequence; SNP; Single nucleotide polymorphism; WGS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; Mode of action; Transcriptomics; Gene ontology; Pathway enrichment; Pathway visualization; Bioinformatics; Differential gene expression; Benchmark dose modeling; Heatmaps; Information-dependent enrichment analysis (IDEA); High-throughput toxicogenomics; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; Asthma; bioinformatics; diisocyanate; electrophoretic mobility shift assay; functional genomics; gene regulation; genetic; histone; isocyanate; luciferase assay; next-generation sequencing; occupational asthma; oligonucleotide; single nucleotide polymorph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; Adventitious viruses; Biologics; Vaccines; Biotherapeutics; Cell substrate; Next generation sequencing; High throughput sequencing; Bioinformatics; NGS; next-generation sequencing; HTS; high-throughput sequencing; FDA; U.S. Food and Drug Administration; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion; AFND; allele frequency net database; ALT; alanine aminotransferase; AOP; adverse outcome pathway; AOP-KB; AOP knowledge base; AST; aspartate aminotransferase; BSEP; bile salt export protein; CAR; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; GO; Gene ontology; pProtein; Phosphorylated protein; pS; Phospho-serine; pT; Phospho-threonine; pY; Phospho-tyrosine; Bioinformatics; Phosphoproteomics; Motif identification; Evolutionary conservation; Pathway analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; Nanovectors; Citrus; Fruit juice sac cell; Vesicles; Extracellular vesicles; Vesicular trafficking; Proteomics; Enzymes; Oxidoreductases; Hydrolases; Bioinformatics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; DM; Diabetes mellitus; Pa; probable activity; PASS; prediction of activity spectra for substances; Medicinal plants; Complementary medicine; Antidiabetic plants; In silico; Bioinformatics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; EST; expressed sequence tag; ID; intron detention; IR; intron retention; IRT; intron-retaining transcripts; mRNA; messenger RNA; NMD; nonsense mediated decay; PTC; premature termination codon; qRT-PCR; quantitative reverse transcription polymerase chain r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوانفورماتیک ; Bioinformatics; Major depressive disorder; Mass spectrometry; Progressive neuropathologies; Remission; Subgenual cingulate cortex;