آشنایی با موضوع

کموتاکسی (به انگلیسی: Chemotaxis ) عبارت است از حرکت جهت‌دار نوتروفیلها تحت تاثیر محرکها شیمیایی خارجی. در صورت قرار گرفتن نوتروفیلها در معرض چنین محرکهایی این سلولها پلاریزه شده و به سمت بیشترین غلظت ساده جاذب حرکت می‌کنند. موادی که باعث جذب نوتروفیلها می‌شود عبارتند از بسیاری از فرآورده‌های باکتریایی فاکتورهایی که از سلولهای تخریب شده آزاد می‌گردند و فاکتورهای مشتق شده از ماست سلها. حرکت یک موجود زنده تک سلولی یا یک سلول در جانداران پرسلولی تحت تأثیر تحریکات شیمیائی محیط است. مثلاً باکتریها به سمت محیط دارای گلوکز بیشتر حرکت کرده و از سموم مانند فنل دور میشوند (کموتاکسی منفی) این واژه در پزشکی انسانی اغلب به معنی حرکت ماکروفاژها و نوتروفیلها به محل آنتی ژن تحت تاثیر عوامل التهابی مانند سیستم کمپلمان است. در موجودات پرسلولی به برخی از سایر فرایندها مانند حرکت اسپرم به سمت تخمک نیز کموتاکسی گفته میشود. به عنوان مثال علاوه بر میکروارگانیسم ها، عوامل متعدد دیگری نیز در ایجاد پوسیدگی دندان دخالت دارند که پاسخ های ایمنی میزبان از جمله آن ها می باشند. از میان عوامل مختلف سیستم ایمنی، در مورد نقش نوتروفیل ها در جلوگیری یا بروز پوسیدگی دندان، علی رغم این که به عنوان اولین خط دفاعی به حساب می آیند، تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. با توجه به مطالب فوق تحقیق با هدف تعیین میزان کموتاکسی نوتروفیل های خون در افراد مبتلا به پوسیدگی دندان انجام پذیرفت. انجام آزمایش کموتاکسی، میزان 10 میلی لیتر خون هپارینه از نمونه ها گرفته شد و پس از جداسازی نوتروفیل ها با استفاده از دکستران، اقدام به اندازه گیری میزان کموتاکسی این سلول ها با استفاده از روش Modifed Boyden شد. داده ها توسط آزمون های آماری ANOVA، t و تعیین ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس آزمایش مزبور، میزان کموتاکسی نوتروفیل ها در افراد مورد مطالعه، حدود 94. 38 ± 12. 08 میکرومتر برآورد گردید. با انجام آزمون های آماری مشخص شد که بین کموتاکسی نوتروفیل ها و DMF، همبستگی و اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد. اما با مقایسه میزان کموتاکسی نوتروفیل ها با درجه پوسیدگی فعال، بین درجات صفر و 5 (P » 0. 000) و درجات 1 و 5 (P » 0. 016) پوسیدگی فعال، از لحاظ میانگین کموتاکسی نوتروفیل ها، اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد
در این صفحه تعداد 1530 مقاله تخصصی درباره کموتاکسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کموتاکسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموتاکسی; Diffusion; Advection; Leukocytes; Chemotaxis; Lymphatics; ACKR; atypical chemokine receptor; cCKR; conventional chemokine receptor; CCR; CC chemokine receptor; CXCR; CXC chemokine receptor; DC; dendritic cell; ECM; extracellular matrix; FRC; fibroblastic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموتاکسی; Biodegradation; Chemotaxis; Sulfamethoxazole (SMX); Heavy metals; 4-Aminophenol; SMX; sulfamethoxazole; W1; wastewater; W2; activated sludge of a wastewater treatment plant; PM1; pig manure; AMS; ammonium mineral salts; MeOH; methanol; NCBI; national cent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموتاکسی; 35A01; 35B40; 35B44; 35K57; 35Q92; 92C17; Chemotaxis; Traveling wave solutions; Nonlinear stability; Logarithmic sensitivity; Large perturbation; Discontinuous data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموتاکسی; Cell homing; chemotactic factor; chemotaxis; granulocyte colony-stimulating factor; growth factors; migration; regenerative endodontics; stem cells of apical papilla; transforming growth factor beta 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموتاکسی; Estrogen; Sex steroids; Ovarian hormones; Macrophages; Acute inflammation; Chemotaxis; ANOVA; analysis of variance; ANCOVA; analysis of covariance; CBA; cytometric bead array; E2; 17β-estradiol; FMO; fluorochrome-minus-one; LPS; lipopolysaccharide; MCP-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموتاکسی; MCP; methyl-accepting chemotaxis protein; FRET; Förster resonance energy transfer; CheR; glutamyl methyl-transferase; CheB; methyl-esterase; TMEA; tris-2-maleimidoethyl-amide; MH; methylation helix; chemotaxis; signal transduction; kinase control; salt b