آشنایی با موضوع

انتقال انرژی رزونانسی فورستر (FRET) یک تکنیک مخصوص برای اندازه گیری فاصله بین دو کروموفور است که به عنوان یک جفت کننده پذیرنده شناخته می شود. محدودیت FRET این است که این فرایند تنها زمانی عمل می کند که فاصله جدایی از جفت گیرنده دریافت کننده کمتر از 10 نانومتر باشد. با این حال، FRET یک پدیده بسیار وابسته به فاصله است و به یک ابزار محبوب برای اندازه گیری فعالیت های پویا مولکول های بیولوژیکی در داخل نانومواد تبدیل شده است. مکانیزم FRET شامل یک فلوروفور دهنده در حالت الکترونی برانگیخته‌است که می‌تواند انرژی برانگیختگی اش را به یک فلوروفور گیرنده نزدیک خودش به صورت غیر تابشی منتقل کند. در واقع فلوروفور برانگیخته مانند یک دوقطبی نوسان کننده‌است که می‌تواند با دو قطبی دیگری که فرکانس تشدید شبیه خودش دارد، تبادل انرژی انجام دهد؛ درست مانند یک جفت دیاپازون که در فرکانس مشابه نوسان می‌کنند. جفت مولکولی که به این شکل اثر متقابل دارند، جفت دهنده-گیرنده می‌نامند. این گذار انرژی با کاهش یا از بین بردن فلئورسانس دهنده و کاهش طول عمر تراز برانگیخته آشکار می‌شود، که این پدیده با افزایش در شدت فلئورسانس گیرنده همراه‌است. در حضور مولکول گیرنده مناسب، فلوروفوردهنده می‌تواند انرژی تراز برانگیخته اش را به طور مستقیم به گیرنده انتقال دهد، بدون اینکه فوتون گسیل کند. برای روی دادن FRET باید این شرایط برقرار باشد: ۱-طیف نشری فلئورسانس مولکول دهنده باید با طیف برانگیختگی یا جذب گیرنده همپوشانی داشته باشد. درجه همپوشانی با انتگرال همپوشانی طیفی(J) نشان داده می‌شود. 2- دو فلوروفور دهنده و گیرنده باید در فاصله بسیار نزدیک باشند. (معمولاً حدود ۱-۱۰ nm) ۳- طول عمر فلئورسانس دهنده باید آنقدر باشد که اجازه اتفاق افتادن FRET را بدهد. 4- راستای ممنتوم دو قطبی های دو فلوروفور نیز نسبت به یکدیگر اهمیت دارد. برای مثال اگر راستای دوقطبی ها بر هم عمود باشد FRET اتفاق نمی‌افتد. کاربردها: بستگی شدید بازده FRET به فاصله به طور گسترده در مطالعه ساختار و دینامیک پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها، تشخیص دادن و تصویر کردن اثرات متقابل بین مولکولی و گسترش آزمایش‌های مربوط به پیوندهای بین مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ویژه اخیراً FRET و FLIMکاربردهای وسیعی در تحلیل اثرات متقابل پروتئین‌ها با یکدیگر پیدا کرده‌است. در محیط‌های دینامیک سلولی پروتئین هاو سایر اجزای سلولی تحت تاثیر فرایندهای زیادی هستند. برای بررسی تغییرات سلولی و برهم کنش بین سلول‌های زنده در محیط طبیعی شان، که در زمان‌های کوتاهی در حد میکرو و نانو ثانیه صورت می‌گیرند، تصویربرداری سریع اهمیت ویژه‌ای دارد. در روش ترکیبی FRET و FLIM، هر پروتئین در ارتباط با مولکول‌های دهنده و پذیرنده مناسبی است و انرژی به صورت غیر تابشی منتقل می‌شود. این انرژی را می‌توان با استفاده از تصویربرداری confocal یا multi-photon رصد کرد. دراین روش ترکیبی تصویربرداری با اندازه گیری طول عمر دهنده در صورت حضور یا عدم حضور پذیرنده انجام می‌گیرد. در این اندازه گیری می‌توانیم با تخمین بازده انتقال انرژی، اطلاعاتی درباره فاصله مولکول‌ها بدست آوریم.
در این صفحه تعداد 1583 مقاله تخصصی درباره انتقال انرژی رزونانسی فورستر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال انرژی رزونانسی فورستر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; ALA; aminolevulinic acid; CT; computerized tomography; EPR; enhanced permeability and retention; FDA; Food and Drug Administration; FRET; Föster (fluorescence) resonance energy transfer; gGlu; γ-glutamyl; GGT; γ-glutamyltransferase; HMRG; hydroxymethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; 25HC; 25-hydroxycholesterol; HIV; human immunodeficiency virus type 1; HIV-FP; human immunodeficiency virus type 1 fusion peptide; CH25H; cholesterol-25-hydroxylase; IFN; interferons; POPC; 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; FLIM; fluorescence lifetime imaging microscopy; FRET; Förster (or Fluorescence) resonance energy transfer; MW; molecular weight; RhPEG1; rhodamine labeled polyethylene glycol of 1 kDa; RhPEG3.4; rhodamine labeled polyethylene glycol of 3.4 kDa; RhPEG10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; FRET; Protein unfolding; Intrinsically disordered proteins; Fluorescence; Ligand binding; FirbY-W; FRET; fluorescence resonance energy transfer; NMR; nuclear magnetic resonance; CD; circular dichroism; IDP; intrinsically disordered proteins; Nop9; nucleol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; (aa)-tRNAs; aminoacyl-tRNAs; AFM; atomic force microscopy; CFP; cyan fluorescent protein; cryo-EM; cryo-electron microscopy; FRET; Fluorescence Resonance Energy Transfer; mRNA; messenger RNA; NMR; Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy; RNC; ribosome-bou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Fluorescence correlation spectroscopy; Fluorescence cross-correlation spectroscopy; Dimerization; Membrane protein dimerization; Live cell fluorescence; FRET;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Ab; antibody; Ab*; labeled antibody; ACE; affinity capillary electrophoresis; AFP; alpha-fetoprotein; Ag; antigen; ALP; alkaline phosphatase; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; functionalized gold nanorods; BA MNPs; boronate affinity magnetic nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; 2-OH-E+; 2-hydroxyethidium; •NO; nitric oxide radical; •NO2; nitrogen dioxide radical; 1O2; singlet oxygen; 3O2; triplet oxygen; Al; aluminium; Ala; alanine; APX; ascorbate peroxidase; ASC; ascorbate; CAT; catalase; Ca2+; calcium; Cd; cadmium; CFP; cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Ach; acetylcholine; ACQ; aggregation-caused quenching; AIE; aggregation-induced emission; ATP; adenosine 5′-triphosphate; AuNPs; gold nanoparticles; BT; benzothiazole; BTE; 1,2-bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; UCNPs; upconversion nanoparticles; UCPL; upconversion photoluminescence; NIR; near-infrared; Ln3+; lanthanide ions; QDs; quantum dots; CDs; carbon dots; CW; continuous-wavelength; EG; ethylene glycol; QY; quantum yield; CT; X-ray computed tomography; MR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; CuAAC; Copper-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloadditions; PhSH; thiophenol; alloc; allylcarbamate group; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole; EtBr; ethidium bromide; TON; turnover number; GSH; glutathione; PBS; phosphate buffered saline; TPP; triphenylp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; ICT; intramolecular charge transfer; PET; photoinduced electron transfer; FRET; Förster resonance energy transfer; ESIPT; excited-state intramolecular proton transfer; CHEF; chelation induced enhanced fluorescence; NIR; near-infrared; AD; Alzheimer's d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Arg-Gly-Asp; Arginylglycylaspartic acid; FDA; Food and Drug Administration; DNA; Deoxyribonucleic acid; NCI; National Cancer Institute; SCLC; Small cell lung cancers; NSCLC; Non-small cell lung cancers; 5-FU; 5-Fluorouracil; OTCs; Organic cationic transpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; AAS; atomic absorption spectrometry; AuNPs; gold nanoparticles; Az; azotobactin; BSA; bovine serum albumin; CMCP; critical metal concentrations for pyoverdine; CV; cyclic voltammetry; CPG; controlled pore glass; DFB; desferrioxamine B; FI; flow injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; AFM; atomic force microscopy; FRET; Förster resonance energy transfer; FCS; fluorescence (cross-) correlation spectroscopy; GFP; green fluorescent protein; G4; G-quadruplex; Pi; inorganic phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Ebola virus; Oligonucleotide diagnostics; Ratiometric fluorescence detection; Low-cost population screening; Point-of-care diagnostics; Rapid binding kinetics; EBOV; Ebola virus; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FRET; fluorescence resonance energy t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; SMA; styrene-maleic acid copolymer; SMALP; SMA lipid particle; MSP; membrane scaffolding protein; GPCR; G protein-coupled receptor; ABC; ATP binding cassette; hENT1; human equilibrative nucleoside transporter 1; CzcD; zinc diffusion facilitator; NMR; nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; A; acceptor; AFM; atomic force microscopy; CA; caffeic acid; CGA; chlorogenic acid; Chol; cholesterol; D; donor; di-8-ANEPPS; 4-(2-[6-(dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)-pyridinium; E; FRET efficiency; FRET; Förster resonance energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Nanomedicine; Nanodiagnostics; Liquid biopsy; Biophotonics; Pancreatic cancer detection; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Sub-femtomolar limit of detection; AJCC; American Joint Commission on Cancer; MMP; matrix metalloproteinase; CTS; cathepsin; UpA; ur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; AFM; atomic force microscopy; DHA; docosahexaenoic acid; DM; n-dodecyl-β-d-maltoside; ERG; electroretinography; FRET; Förster resonance energy transfer; mTq; mTurquoise; HPLC; high-performance liquid chromatography; ROS; rod outer segment(s); RPE; retin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; AC-42; 4-(4-Butyl-1-piperidinyl)-1-(2-methylphenyl)-1-butanone hydrochloride; ACh; acetylcholine; AM; allosteric modulator; BQCA; Benzyl quinolone carboxylic acid; ECL; extracellular loop; FRET; Förster resonance energy transfer; F-V curve; Function -
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; A:D; acceptor to donor; adRP; autosomal dominant retinitis pigmentosa; DAPI; 2-(4-amidinophenyl)-1H-indole-6-carboxamidine; DM; n-dodecyl-β-d-maltoside; DMSO; dimethyl sulfoxide; ER; endoplasmic reticulum; Emax; maximal FRET efficiency; FRET; Förster re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; BCR; B-cell receptor; CTxB; cholera toxin B-subunit; GPMV; giant plasma membrane-derived vesicle; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; FRET; Förster Resonance Energy Transfer; FP; fusion peptide; Ld; liquid disordered; Lo; liquid ordered; MRSA; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; An; anthracene; CB[8]; cucubit[8]uril; FRET; Förster resonance energy transfer; HDI; hexamethylene diisocyanate; LB; Langmuir-Blodgett; LCST; lower critical solution temperature; MALDI; matrix assisted laser desorption/ionization; MDI; 4,4′-diphenymeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; 3-MC; 3-methylcholanthrene; Ah; aryl hydrocarbon; AhE; aryl hydrocarbon receptor; AP-1; activator protein-1; ARE; antioxidant response element; ATF4; activating transcription factor 4; β-NF; β-naphthoflavone; β-NF-RE; β-NF-responsive element; β-TRCP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Km; Michaelis-Menten constant; Vmax; maximum velocity; SWCNT; single walled carbon nanotubes; CMC; critical micelle concentration; CAC; critical aggregation concentration; DLS; dynamic light scattering; TEM; transmission electron microscopy; SEM; scanning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; PET; photoinduced electron transfer; DPA; 2,2′-dipyridylamine; MOF; metal organic framework; CCG; chemically converted graphene; BODIPY; 4,4-difluoro-4-bora-3a, 4a-diaza-s-indacene; FRET; Förster resonance energy transfer; PANF; porphyrin-functionalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Fiber optics; Optical fiber tips; Biology; Microfabrication; Optical fiber sensors; Optical fiber tweezers (OFTs); AFM; Atomic Force Microscopy; AFM-SNOM; Atomic Force Microscopy Scanning Near-field Optical Microscopy; BPENB; 1,4-bis[2-(4-pyridyl)-ethen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; FRET; Förster resonance energy transfer; LDH; double, layered hydroxide; CEC; cation exchange capacities; M; dye molecule monomer; M2; dimer; MB; methylene blue; PIC; pseudoisocyanine; RCM; reduced-charge montmorillonite; Rh; rhodamine; sol; solvent; Ads
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; EC; extracellular; S-dimer; strand-swap dimer; AUC; analytical ultracentrifugation; FRET; fluorescence resonance energy transfer; NMR; nuclear magnetic resonance; E-cadherin; Strand-swap dimers; X-dimers; Catch bond; Slip bond; Ideal bond;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; HIF; hypoxia inducible factor; FRET; fluorescence resonance energy transfer; FRAP; fluorescence recovery after photobleaching; FLIM; fluorescence lifetime imaging microscopy; apFRET; acceptor-photobleaching FRET; YFP; yellow fluorescent protein; seFRET; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; Tetrodotoxin; Immunochromatographic sensor; Fluorescence quenching; Positive readout; FQ-ICS; fluorescence-quenching immunochromatographic sensor; TTX; tetrodotoxin; FRET; fluorescence resonance energy transfer; LOD; detection limit; DLR; detection linear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال انرژی رزونانسی فورستر; FP; Fluorescent protein; TC; biarsenical tetracysteine; BTV; Bluetongue virus; dsRNA; double-stranded RNA; RG; reverse genetics; cDNA; Complementary DNA; NS2; nonstructural protein 2; EEA1; early endosome marker; CD63; late endosome marker; FRET; fluoresc