آشنایی با موضوع

انحلال پذیری: مفهومی بنیادی در علم شیمی و مبحث محلول‌هااست که میزان حل شدن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) را در یک حلال مشخص (جامد، مایع یا گاز) بیان می‌کند. این کمیت با عواملی چون نوع حلال، دما و فشار رابطه دارد. محلولی که به اندازه انحلال پذیری خود در دما و فشار مشخص، ماده‌ای را در خود حل کرده باشد، محلول اشباع گوییم و در صورتی که بیش از این مقدار ماده در محلول حل شود، محلول را فوق اشباع می‌نامیم. معمولاً انحلال پذیری مواد مختلف را به صورت گراف نسبت به عوامل دیگری چون دما و فشار نمایش می‌دهند. رابطه ماده حل شونده – حلال: جاذبه قوی حلال و ماده حل شونده، باعث انحلال پذیری بیش تر می شود. به همین ترتیب اگر جاذبه کمی بین مولکول های حلال و ماده حل شونده وجود داشته باشد، به همان نسبت، انحلال پذیری کم تر خواهد بود. مواد قطبی در حلال های قطبی بهترحل می شوند. در حالی که مواد غیر قطبی در مواد غیرقطبی بهتر حل می شوند. حل شدن یک ماده قطبی در حلال غیر قطبی (یا برعکس آن) به صورت غیر قابل انحلال است و یا به مقدار بسیار جزئی انحلال وجود دارد. دو عامل زیر بر میزان انحلال پذیری موثرند: دما: موثر ترین عامل در فرآیند انحلال پذیری دما است. افزایش دما انحلال پذیری اغلب مواد جامد را در آب افزایش می دهد اما انحلال پذیری گازها را افزایش می دهد. یعنی با افزایش دما می توان مقدار حل شدن شکر در آب را افزایش داد اما برای افزایش انحلال اکسیژن در آب بایستی دمای آب را کاهش داد. تنها ماده جامدی که برای افزایش انحلال پذیری به کاهش دما نیاز دارد، سدیم سولفات است. فشار: تغییر فشار تنها در انحلال پذیری گاز ها موثر است. افزایش فشار گاز روی سطح مایع، میزان حل شدن گاز در مایع را افزایش می دهد. در کارخانه های نوشابه سازی نیز از همین ویژگی برای حل کردن گاز کربن دی اکسید در نوشابه استفاده می کنند. محلول اشباع شده: زمانی که مقداری از ماده ای را در حجم مشخصی محلول حل کنیم به نحوی که دیگر حل نشود و مقداری از آن ته نشین گردد، محلول سیر شده ساخته ایم. یعنی میزان ماده حل شونده در حلال به درجه اشباع رشیده است. در یک محلول سیر شده بین ذرات ته نشین شده و ذرات حل شده ارتباط وجود دارد یعنی در هر لحظه مقداری از جسم حل نشده در حلال حل شده و به همان مقدار از ماده حل شده از محلول خارج می شود. محلول فوق اشباع: اگر مقدار ماده حل شده در حلال بیش از حد اشباع باشد به آن محلول فراسیر شده یا فوق اشباع می گویند. این محلول ها ناپایدارند یعنی به راحتی مقدار اضافی جسم حل شده به صورت بلور های ریز ته نشین می شود. محلول غیر اشباع: محلولی است که ماده حل شونده به طور کامل در حلال، حل شده است.
در این صفحه تعداد 4859 مقاله تخصصی درباره انحلال پذیری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انحلال پذیری
مقالات ISI انحلال پذیری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحلال پذیری; BR; brown rice; CE; catechins equivalents; CI; Carr's index; DBR; drum-dried brown rice; DBRE; drum-dried brown rice with cellulase and α-amylase; DGBR; drum-dried germinated brown rice; DGBRE; drum-dried germinated brown rice with cellulase and α-amy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحلال پذیری; API; active pharmaceutical ingredient; D2O; deuterium oxide; DMSO; dimethyl sulfoxide; FTIR; Fourier Transform-Infrared; NMR; nuclear magnetic resonance; HP; hydroxypropyl; HPLC; high performance liquid chromatography; HPSEC; high performance size exclusi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحلال پذیری; solubility; dissolution; permeability; oral absorption; species difference; dog; BCS; Fa; fraction of oral dose absorbed; Fah; Fa in humans; Fad; Fa in dogs; kel; elimination rate constant; Do; dose number; MAD; maximum absorbable dose; BW; body weight; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحلال پذیری; BS; bile salt; Buf; buffer capacity; FaSSIF; fasted state simulated intestinal fluid; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; MES; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; Osm; osmolarity; PL; phospholipid; RSD; relative standard deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحلال پذیری; Wet media milling; Nanosuspension solidification; Microcrystalline cellulose carrier; Particle size distribution; Solubility; Dissolution rate; Artificial rumen fluid;