آشنایی با موضوع

ضریب تقسیم (partiotion-coefficient) با نماد P یا ضریب توزیع (distribution-coefficient) با نماد D عبارت است از نسبت غلظت یک ترکیب شیمیایی در مخلوطی از دو فاز امتزاج شده در حالت تعادل؛ بنابراین این نسبت شاخصی است برای سنجش تفاوت انحلال‌پذیری ترکیبات شیمیایی در این دو فاز. ضریب تقسیم معمولاً برای نسبت غلظت در ترکیباتی که یونیزه نشده‌اند بکار می‌رود در حالی که ضریب توزیع برای نسبت غلظت همه نوع ترکیبی بکار می‌رود (که می‌تواند یونیزه یا غیریونیزه باشد). در دانش شیمی و داروسازی، هر دو فاز معمولاً حلال اند. و البته معمولاً یکی از این حلال‌ها، آب است و دیگری یک مادهٔ آب‌گریز مانند ۱-اوکتانول. در مجموع می‌توان گفت که با کمک ضریب تقسیم برآورد می‌شود که یک مادهٔ شیمیایی چه میزان آب‌گریز یا آب‌دوست است. به صورت عملی تر ضریب تقسیم در برآورد میزان توزیع یک دارو یا مخدر در سطح بدن کاربرد دارد. داروهای آب‌گریز با نسبت اکتانول به آب بالا معمولاً در ناحیه‌های آب‌گریز بدن مانند غشاء دولایه لیپیدی سلول توزیع می‌شوند. در مقابل، داروهای آب‌دوست (نسبت اکتانول به آب پایین) در درجهٔ نخست در ناحیه‌های آبی بدن مانند پلاسمای خون دیده می‌شوند. اگر یکی از حلال‌ها گازی و دیگری مایع باشد نسبت گاز به مایع را می‌توان بدست آورد. برای نمونه ضریب تقسیم خون به گاز در یک بیهوش‌کننده عمومی نشان می‌دهد گازهای بیهوشی آیا می‌توانند به آسانی وارد خون شوند یا خیر. همچنین اگر یکی از فازها جامد باشد هم می‌توان ضریب تقسیم آن را تعیین کرد. برای نمونه هنگامی که یکی از فازها فلز ذوب شده و دیگری فلز جامد است یا هنگامی که هر دو فاز جامدند.
در این صفحه تعداد 763 مقاله تخصصی درباره ضریب تقسیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب تقسیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; Trypsin inhibitor; Isoflavone; Surfactant; Selective partitioning; AMTPS; aqueous micellar two-phase system; ANFs; antinutritional factors; BAPNA; α-N-benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide; CI; confidence interval; D; deactivated soy flour; GX; Genapol X-08
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; MW; molecular weight; MDR1; multiple drug resistance 1; P-gp; P-glycoprotein; ABC-transporter; ATP-binding cassette transporter; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; SLC transporter; solute carrier transporter; logP; partition coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; Polar drugs; Diffusion; Hydrophobic thickness; Area modulus; Polar surface area; ASA; acetylsalicylic acid; Calcein; 3,3-bis[N,N-bis(carboxymethyl)-aminomethyl]fluorescein; CMC; critical micellization concentration; CS−1; compressibility modulus; CW STE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; O2; oxygen; •NO; nitric oxide; PCA; 1-pyrenecarboxylate; PMTMA; (1-(1-pyrenyl)methyl)trimethylammonium; PUTMA; 11-(1-pyrenyl)undecyltrimethylammonium; PDA; 1-pyrenedodecanoate; β-Py-C10-HPC; 1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; P.a.; Pseudomonas aeruginosa; S.a.; Staphylococcus aureus; C.a.; Candida albicans; A.b.; Aspergillus brasiliensis; MCT; medium chain triglycerides; PE; phenoxyethanol; PEG; Polyethylene glycol; PET; Preservative efficacy testing; MIC; Minium inhibitory co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; ABS; aqueous biphasic system; [Ch][Ac]; choline acetate; [Ch][Pro]; choline propanoate; [Ch][But]; choline butyrate; DLLME; dispersive liquidliquid microextraction; IL; ionic liquid; LLE; the liquid-liquid equilibrium; SD; standard deviation; TL; tie-li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; Bayesian analysis; Glutathione conjugation; Oxidative metabolism; Tetrachloroethylene; Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model; Risk assessment; CC; Collaborative Cross; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CU; coefficient of uncert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; Clint; intrinsic clearance; Clint app.; apparent intrinsic clearance; DAD; diod array detector; DMSO; dimethyl sulfoxide; ER; endoplasmic reticulum; fu; unbound fraction of a drug in the microsomal incubation mixture; HPLC; high performance liquid chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; CCS; countercurrent separation; TLC; thin-layer chromatography; K; partition coefficient; Rf; retention factor for TLC; SS; solvent system; Pf; partitioning retention factor; ChMWat; chloroform-methanol-water solvent system; HEMWat; hexanes-ethyl acetate-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; ACN; acetonitrile; ADMET; adsorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity; DAD; diode array detector; GPCR; G protein-coupled receptor ligand; HCA; hierarchical cluster analyses; LR; linear regression; LOO; leave-one-out method; MeOH; methano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تقسیم; PCP; physicochemical properties; Ro5; Lipinski rule of five; PCA; principal component analysis; AlogP; partition coefficient; GABA; gamma-aminobutyric acid; PSA; polar surface area; MR; molecular refractivity; QED; quantitative estimate of drug-likeness;