آشنایی با موضوع

هیدروکسیلاسیون (Hydroxylation) به فرآیند هیدروکسیل شدن گفته میشود. هیدروکسیل، در شیمی، به مولکولی گفته می‌شود که از یک اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن که با پیوند کووالانسی (یک پیوند) به هم مرتبط شده‌اند ساخته شده باشد. وقتی اتم اکسیژن به مولکول دیگری متصل شود به آن گروه عاملی هیدروکسیل می‌گویند. مولکول‌هایی که گروه هیدروکسیل داشته باشند به نام الکل شناخته می‌شوند. برخی از واکنشگرهای اکسایش دهنده، آلکنها را به دی‌هیدروکسی الکلها که شامل دو گروه –OH بر روی کربنهای مجاور هستند، تبدیل می‌کنند. (آنها همچنین با نام گلیکول شناخته می‌شوند. ) واکنش شامل افزایش دو گروه هیدروکسی بر رو پیوند دو گانه است. از میان بسیاری واکنشگرهای اکسایش دهنده که باعث هیدروکسیل دار شدن می‌شوند، دو واکنشگر به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند (الف) پتاسیم پرمنگنات (KMnO4) سرد و قلیائی و (ب) پراکسی اسیدها مانند پراکسی فرمیک اسید (HCO2OH). پرمنگنات یکی از مهمترین عوامل اکسایش دهنده در شیمی آلی است. پرمنگنات یک اکسایش دهندة‌ قوی‌ است و شرایطی از قبیل قدرت اسیدی، قدرت بازی، دما ومقدار واکنشگر، برای اجتناب از اکسایش بیشتر، باید کنترل شود، یعنی واکنش را تا مرحله عبور از اکسایش جلو ببریم، در اینجا مشکل اصلی انحلال‌پذیری است: باید پرمنگنات محلول در آب را در تماس با سابستریتی که اغلب در آب حل نمی‌شود قرار داد. هیدروکسیل دار شدن با پرمنگنات با بهم زدن آلکن ومحلول آبی پرمنگنات در دمای اتاق انجام می‌گیرد و حتی محلول خنثی نیز مقداری OH- در واکنش ایجاد می‌نمایند ولیکن بهتر است مقداری باز اضافه شود. گاهی اوقات بهره بهتری از محلول «بنزن ارغوانی» به دست می‌آید. شرایط معتدل در درجه اول اهمیت هستند. باید از گرما دادن و افزودن اسید اجتناب نمود زیرا این شرایط شدیدتر باعث اکسایش بیشتر دیول از طریق شکستن پیوند دو گانه کربن – کربن می‌شود. هیدروکسیل دار شدن بل پراکسی فرمیک اسدی با قرار دادن آلکن و مخلوطی از هیدروژن پراکسید و فرمیک اسید. HCOOH، در دمای اتاق برای چند ساعت و سپس حرارت دادن محصول با آب و هیدرولیز برخی از ترکیبات واسطه کامل می‌شود.
در این صفحه تعداد 617 مقاله تخصصی درباره هیدروکسیلاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکسیلاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیلاسیون; Direct deposition of colloidal silver nanoplates on quartz surface using a self-assembly technique; Adhesion; Deposition; High density; Hydroxylation; Silanisation; Silver nanoplates film;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیلاسیون; ARHDO; aryl-hydroxylating dioxygenase; DHD; dihydrodiol; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatography; LC-HRMS; liquid chromatography-high resolution mass spectrometry; NMR; nuclear magnetic resonance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیلاسیون; 2-OG; 2-oxoglutarate; Hyp; hydroxproline; HPA; hydroxypipecolinic acid; SrPH; EEP13595; CaPH; ACU72347; SmP4H; l-proline cis-4-hydroxylase from Sinorhizobium meliloti; FDAA; Nα-(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)-l-alaninamide; Hydroxypipecolinic acid; Hydroxyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیلاسیون; CH; cyclohexane; CHol; cyclohexanol; CHone; cyclohexanone; UPO; unspecific peroxygenases; Peroxygenase; Hydroxylation; Cyclohexanol; Cyclohexanone; Cyclohexane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیلاسیون; CYP; cytochrome P450; 7DHC; 7-dehydrocholesterol; 20,22(OH)2L3; 20,22-dihydroxylumisterol3; HP-β-CD; 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin; 25(OH)D3; 25-hydroxyvitamin D3; 22(OH)L3; 22-hydroxylumisterol3; 24(OH)L3; 24-hydroxylumisterol3; 25(OH)L3; 25-hydroxylu