آشنایی با موضوع

آنزیم زایلاناز(به انگلیسی: Xylanase) از جمله گلوکوزیدازهایی است که پیوندهای خطی بتا 1 و 4 زایلان که یکی از سه ساختار پلی ساکاریدی اصلی دردیواره سلولی گیاهان می باشدرا به زایلوز تجزیه می کند. این آنزیم توسط طیف وسیعی ازمیکروارگانیسم های متعلق به جنس و گونه های متفاوت باکتریایی و قارچی تولید می شود. زایلاناز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود. این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند. زیلاناز یک آنزیم پودری تغلیظ شده، می باشد که با کیفیتی عالی از رشته های تریکودرما رسی Trichoderma reesei ساخته شده که توسط تخمیر غوطه ور و تکنولوژی عصاره گیری تصفیه میشود. مکانیسم اثر: زیلاناز، بتا یک، 4- زیلو سیداز را از ملکول زیلان، جدا کرده و آن را در زایلو-الیگوساکارید و زایلوز هیدرولیز می کند. این روش به طور گسترده ایی در صنایع غذایی حیوانات، آبجوسازی، کارخانه جات آب مقطر شرکتهای خمیر کاغذ و. . . بکار برده میشود. افزودنی های خوراکی مرغ، مرغابی و دیگر حیوانات تک معده ( مونوگاستریک )، افزودن 100g/T بعنوان مکمل غذایی ( برآورد بر اساس 1000U/g زایلاناز ) آنزیمهای صنعت ماءالشعیر و عصاره مالت مالت یا جوانه جو، ماده اصلی تولید نوشیدنی ماءالشعیر و همچنین تولید عصاره مالت می¬باشد. ماءالشعیر با داشتن خواص مثبت نسبت به دیگر نوشیدنیهای رایج و گازدار و عصاره مالت به علت داشتن کاربردهای فراوان در صنایع نانوائی، بیسکوئیت، لبنیات و غیره، از پرمصرف¬ترین تولیدات در صنایع غذایی می¬باشند و آنزیم¬ها از مهمترین مواد اولیه تولید ماءالشعیر و عصاره مالت می¬باشند. آنزیمهای مورد استفاده در این صنایع عبارتند از: آلفا آمیلاز، گلوکوآمیلاز، زایلاناز، بتاگلوکوناز، پاپایاناز، پروتئاز و غیره.
در این صفحه تعداد 866 مقاله تخصصی درباره زایلاناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زایلاناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Xyl; pβ-d-xylopyranosyl residue; MeGlcA; 4-O-methyl-d-glucuronic acid; GH; glycoside hydrolase; Xyln; β-1,4-xylooligosaccharide of 'n' Xyl residues; MeGlcAiXyln; aldouronic acid containing one residue of MeGlcA linked to Xylp residue marked in Xyln
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Enzymatic hydrolysis; Ammonia pretreatment; Biomass conversion; Hardwood biomass; Xylanase; FTIR; Fourier-transform infrared spectrometer; HPLC; high-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; NSP; non-starch polysaccharide; FTU; phytase units; U; units; N; protein; AIA; acid insoluble ash; UPLC; ultra performance liquid chromatography; FI; feed intake; ADC; apparent digestibility coefficient; MRT; mean retention time; ANOVA; analysis of varian
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Xylanase; Cellulase; Ball-milling; Crystalline structure; Thermal property; CAC; Cholesterol Absorption Capacity; DSC; Differential Scanning Calorimeter; FT-IR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; IDF; Insoluble Dietary Fiber; OHC; Oil Holding Capaci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Modified Kraft cooking concept; Enzymatic pulp treatment; Xylanase; Cellulase; Multiple activity enzyme preparation; Pulp fiber morphology; Enzyme synergism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Garlic oil; Greenhouse gases; Methane mitigation; Xylanase; Yeast; ADF; acid detergent fiber; b; the asymptotic gas production; c; the fractional rate of fermentation; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; ATTD; apparent total tract digestibility; CP; Crude protein; DM; dry matter; GE; gross energy; G:F; gain to feed ratio; GIT; gastrointestinal tract; P; phosphorous; Weaning; Piglet; Phytase; Protea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Xylo-oligosaccharides (XOS); Hemicellulose; Structural features; Isolation; Xylanase; Viscose fiberXOS, xylo-oligosaccharides; NDO, non-digestible oligosaccharide; HMF, hydroxymethylfurfural; NREL, National Renewable Energy Laboratory; GPC, gel permeation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایلاناز; Transglutaminase; Glucose oxidase; Xylanase; Rheology; Starch gelatinizationRS, resistant starch; Gox, glucose oxidase; HE, xylanase; TG, transglutaminase; WF, wheat flour; SSL, sodium stearoyl lactylate; DATEM, diacetyl tartaric acid ester of mono- and d