آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی مایعی کارا (High-performance liquid chromatography) نوعی کروماتوگرافی (سَوانگاری) مایعی است که در آن فاز مایع به‌آسانی تغییر می‌کند و در قدرت تفکیک و زمان تجزیه اثر می‌گذارد. کروماتوگرافی مایعی کارا در پمپ های متکی به عبور یک حلال مایع تحت فشار، حاوی مخلوط نمونه از ستون پر شده با ماده جاذب جامد است. هر عنصر در نمونه با برخورد کمی متفاوت با مواد جاذب، باعث سرعت جریان های مختلف برای اجزای مختلف ماده شده و منجر به جدایی از اجزای آنها به صورت جریان از ستون میشود. اطلاعات اولیه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ( (High Efficiency Liquid Cgromotography (HPLC ) بدون سؤال، سریع‌ترین رشد را در بین تمام روش‌های جداسازی تجزیه‌ای با فروش سالیانه در گستره بیلیون دلار داشته است. دلایل این رشد انفجارآمیز عبارتند از حساسیت روش، سازگاری سریع آن برای انجام اندازه‌گیری‌های کمی صحیح، شایستگی آن برای جداسازی مواد گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما و مهم‌تر از همه، کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت، زمینه‌های مختلفی علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند. کارایی ستون HPLC کار این ستون نیز به اندازه ذرات داخل ستون بستگی دارد. هرچه اندازه ذرات کوچک‌تر باشد، کارایی HPLC پیشتر می‌شود. فاز ساکن و فاز متحرک در مورد فاز‌های ساکن و متحرک یک قاعده کلی وجود دارد و آن، این است که باید قطبیت حل‌شونده و فاز متحرک، نزدیک به هم باشد، ولی با فاز ساکن اختلاف داشته باشد. ترتیب قطبیت گروه‌های عاملی در ترکیبات به صورت زیر است: هیدروکربن< اترها < استرها < کتن‌ها < آلدئیدها < آمیدها < آمین‌ها < الکل‌ها به عنوان مثال، فاز ساکن با قطبیت بالا مثل سیلیکات یا آلومین یا مایعات قطبی مثل تری‌اتیلن گلیگول که روی ذرات سیلیکات قرار گرفته‌اند و فاز متحرک، حلال نسبتا غیر قطبی مثل هگزان یا ایزو پروپیل اتر را می‌توان نام برد. خصوصیات فاز متحرک ( HPLC ) خلوص بالا نقطه جوش حدود 20 تا 50 بالاتر از دمای ستون گرانروی پایین واکنش پذیری کم قابلیت تطابق با آشکارساز سمیت و اشتعال پذیری کم مزایای HPLC کاربرد HPLC برای مواد غیر فرار به قرار زیر می‌باشد: از ستون‌های طولانی که سرعت حلال در تمام طول آنها نزدیک به مطلوب‌ترین سرعت باشد، می‌توان استفاده کرد و امکان تغییر دادن ماهیت فاز متحرک برای انجام شستشوی تدریجی و شستشوی مرحله‌ای یا هر دو وجود دارد. آشکارساز آشکارسازهای مورد استفاده در کروماتوگرافی مایع - مایع تمام خصوصیات آشکارسازهای کروماتوگرافی گازی را دارند، بجز اینکه در آشکارساز کروماتوگرافی مایع نیازی به محدوده دمایی بالا نیست. این شناساگرها کلا دو دسته‌اند: یک نوع کلی که به فاز متحرک عکس‌العمل نشان می‌دهند. نوع خاصی که به حل شونده حساس هستند.
در این صفحه تعداد 2889 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایعی کارا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مایعی کارا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Carbon nanotubes; Lung cell co-cultures; Air-liquid interface; In vitro assay development; Label-free proteomics; Toxicoproteomics; ALI; Air-liquid interface; BSA; Bovine serum albumin; CNTs; Carbon nanotubes; DDA; Data dependent acquisition; HPLC; High-p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Photochemical reaction; Configurational photoisomerization; Structural photoisomerization; Serum albumin; Cyclobilirubin production; HSA; Human serum albumin; HPLC; High-performance liquid chromatography; (ZZ)-bilirubin; 4Z, 15Z-bilirubin; (ZE)-bilirubin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; LCT; lactase gene; H2; hydrogen; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; TRP; tryptophan; KYN; kynurenine; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; KYNA; kynuric acid; BDI II; Beck Depression Inventory; BMI; body mass index; HPLC; high-performance liquid chromatograp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ACN; Acetonitrile; FWHM; Full Width at Half Maximum; HPLC; High-Performance Liquid Chromatography; ELSD; Evaporative Light Scattering Detector; Confocal Fabry-Perot interferometer; Drop interferometer; Capillary waves; Monolayer gas state; Monolayer gas p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; absorbance; A; absorbed photon flux density; qn, pa, V; acetonitrile; ACN; ammonium acetate; NH4Ac; 6‑carboxypterin; Cap; emission wavelength; λem; excitation wavelength; λexc; folic acid; PteGlu; folic acid radical cation; PteGlu+; formic acid; HCOOH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Aib; α-aminoisobutyric acid; Fmoc; fluorenylmethyloxycarbonyl; HPLC; high-performance liquid chromatography; HBM; Hepes-buffered medium; Peptide stapling; Pseudopeptide; Orexin; G protein-coupled receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Biomarker; Intra-individual variability; Choline status; Fasting; Post-prandial; Adults; BMI; body mass index; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; ICC; intraclass correlation c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ACh; Acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; Angelica root; Japanese Angelica acutiloba root; ANOVA; Analysis of variance; ChAT; choline acetyltransferase; CA1; cornu ammonis area 1; FITC; Fluoresein-4-isothiocyanate; HPLC; high-performance liquid chro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Enzymatic hydrolysis; Ammonia pretreatment; Biomass conversion; Hardwood biomass; Xylanase; FTIR; Fourier-transform infrared spectrometer; HPLC; high-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Hypothermia; Rewarming; Rewarming shock; Cardiomyocyte; Reactive oxygen species; Antioxidant; TEMPOL; [Ca2+]cyto; cytosolic Ca2+ concentration; CTL; time-matched controls; cTnC; cardiac troponin C; cTnI; cardiac troponin I; DHE; dihydroethidium; ETC; mito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Oryza sativa; Grain quality; Prolamin; Texture; AAC; apparent amylose content; AACC; American Association of Cereal Chemists; ACN; acetonitrile; CV; coefficient of variation; GI; glycaemic index; GT; gelatinisation temperature; HPLC; high-performance liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ANOVA; Analysis of variance; AUC; area under the curve; BBP; benzylbutylphthalate; CS; calibration standard; CV; coefficient of variation; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Dv; derivatization yield; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Isoprostanes; Aging; Exercise; Training; ROS; reactive-oxygen species; IsoP; Isoprostane; V˙O2max; Maximal oxygen uptake; MAP; Maximal aerobic power; Lamax; Venous blood-lactate concentration at V˙O2max; La30; Venous blood-lactate concentration at 30 m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AIBN; azobisisobutyronitrile; NBS; N-Bromosuccinimide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; TEA; Triethylamine; TFA; trifluoroacetic acid; DAST; diethylaminosulfur trifluoride; DCM; Dichloromethane; Tris; tris(hydroxymethyl)aminomethane; DTNB; 5,5-dithio-bis-(2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; EPNP; 1,2-epoxy-3-(p-nitrophenoxy)propane; GSH; glutathione; GST; glutathione transferase; HClO4; perchloric acid; HLC; human liver cytosol; HPLC; high-performance liquid chromatography; IDRs; idiosyncratic drug reaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AW; artificial wastewater; cpMFC; chitosan doped paper-based microbial fuel cell; CV; cyclic voltammetry; DMSO; dimethyl sulfoxide; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; EMIMAc, 1-; ethyl-3-methylimidazolium; fpMFC; folded paper-based microbial fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ANOVA; analysis of variance; AqA; aqueous extract of tyA; AqB; aqueous extract of tyB; CWP; epicuticular wax powder; DMACA; p-dimethylaminocinnamaldehyde; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AUC0→10h; area under curve; BHT; butylated hydroxytoluene; ECD; electrochemical detection; HPLC; high-performance liquid chromatography; Lmax; maximum level; ROUT; robust regression and outlier removal; TCA; trichloroacetic acid; Multivitamin; Dietary s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; HPLC; high-performance liquid chromatography; NaDC; sodium deoxycholic acid; NaTDC; sodium taurodeoxy cholic acid; OD; optical density; PCR; polymerase chain reaction; rDNA; ribosomal deoxy ribo nucleic acid; rpm; revolutions per minute; SHyL; Staphylococ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Safety; Preclinical; Rodent; Salicylamine; γ-Ketoaldehydes; 2-HOBA; 2-hydroxybenzylamine; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; FDA; Food and Drug Administration; GLP; good laboratory p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; MMIPs; magnetic molecularly imprinted polymers; MNIPs; magnetic non-molecularly imprinted polymers; HPLC; high-performance liquid chromatography; EGDMA; ethylene glycol dimethyl acrylate; AIBN; 2,2-azobisisobutyonnitrile; TEOS; tetraethoxysilane; APTES; 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ANT; antheraxanthin; BC; β-carotene; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DM; dry biomass; FM; fresh biomass; Fo; chlorophyll minimum fluorescence; Fv; variable fluorescence; Fm; chlorophyll maximum fluorescence; GS; glucosinolate; HPLC; high-perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AIDS; acquired immunodeficiency syndrome; AUC; area under the plasma concentration versus time curve of NVP in absence of NT; AUCI; area under the plasma concentration versus time curve of NVP in presence of NT; AUCratio; ratio between AUCI and AUC (AUCI/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; NIR spectroscopy; Zebra chip disease; Potato; Discriminant analysis; Partial least squares regression; High-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AKR; aldo-keto reductase; AOX1; aldehyde oxidase 1; 11β-HSD; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase; CBR; carbonyl reductase; CYP; cytochrome P450; EDTA; ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid; G-6-P; glucose-6-phosphate; G-6-PDH; glucose-6-phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Alfalfa; Orange gene; Abiotic stress; Drought; Heat; Salt; Oxidative stress; Or; Orange; TOR; transgenic tobacco plants expressing alfalfa Or gene; WT; wild-type; PC; positive control; ROS; reactive oxygen species; PSY; phytoene synthase; CHY-β; β-carot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Acn; acetonitrile; GSH; glutathione; GST; glutathione S-transferase; HKM; human kidney microsomes; HLM; human liver microsomes; HPLC; high-performance liquid chromatography; I.S.; internal standard; LC-MS; liquid chromatography mass spectrometry; NAPQI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; 6-[(3-methylbut-2-en-1-yl)amino]purine; N6-isopentenyladenine; Isoprenoid; Cytokinin; Fluorescent label; Fluorescent probe; Linker; Competitive receptor bioassay; ARR5:GUS; Live cell confocal microscopy; ABA; abscisic acid; 2-AmEtAm; 2-aminoethylamino-; 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; LLNA; local lymph node assay; ECVAM; European centre for the validation of alternative methods; DPRA; direct peptide reactivity assay; HTS-DCYA; high-throughput dansyl-cysteamine; DABS-C1; 4-(4-dimethylaminophenylazo) benzenesulfonyl chloride; ROC; receiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; SI; saturation index; DI water; deionized water; ID; inner diameter; SS; stainless steel; CS; carbon steel; PFA; perfluoroalkoxy alkanes; ICP-OES; inductively coupled plasma-optical emission spectrometer; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; PPCPs; pharmaceuticals and personal care products; TNZ; tinidazole; AOPs; advance oxidation processes; XGS; silica xerogels; TEOS; tetraethyl orthosilicate; IPrOH; isopropanol; TNM; tetranitromethane; DMSO; dimethyl sulfoxide; XGS-BCO; non-doped xerogel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; H&E; hematoxylin and eosin; HPLC; high-performance liquid chromatography; IF; immunofluorescence; IL; interleukin; MT; Masson's trichrome; PBS; phosphate-buffered saline; PMN; polymorphonuclear cell; SEM; scanning electron microscope; TA; triamcinolone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AFI-MS; ambient flame ionization mass spectrometry; SAC; sodium saccharin; MRM; multiple reaction monitor; IS; internal standard; AIMS; ambient ionization mass spectrometry; DESI; desorption electrospray ionization; DART; direct analysis in real time; PSI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ACN; acetonitrile; CD; circular dichroism; HPLC; high-performance liquid chromatography; HPLC-CD; high-performance liquid chromatography with circular dichroism detection; USP; United States Pharmacopeia; Circular dichroism; HPLC; Chiral; Enantiomer; USP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AQY; apparent quantum yield; BHT; butylated hydroxytoluene; DCM; dichloromethane; DGCC; diacylglyceryl carboxyhydroxymethylcholine; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DGTA; diacylglyceryl hydroxymethyl-trimethyl-β-alanine; DGTS; diacylglyceryl trimethylho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Apocynin; Brain; Kinetics; Metabolism; Positron-emission tomography; AUC; Area under the curve; β-GCD; β-Glucuronidase; 4′-isomer; 3′-hydroxy-4′-methoxyacetophenone; 4NP-Glu; 4-nitrophenyl β-D-glucuronide; HPLC; high-performance liquid chromatogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; hAT; human antithrombin; AT; antithrombin; DIC; disseminated intravascular coagulation; CHO; Chinese hamster ovary; SERPIN; serine protease inhibitor; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; rhAT; recombinant hAT; BHK; baby hamster kidney; FUT8; α-1,6-fucosyltr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ABC; ATP-binding casette; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; anterior-posterior; aPPF; artificial peripheral perfusion fluid; AUC; area under the curve; BBB; blood-brain barrier; Cmax; maximum concentration; DMSO; dimethyl sulfoxide; DV; dorso-vetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Der p; Dermatophagoides pteronyssinus; Dex; dexamethasone; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EMSA; electrophoretic mobility shift assay; FBS; foetal bovine serum; GMCSF; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; GMP; good manufacturing pra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ATCC; American Type Culture Collection; BBB; blood-brain barrier; CDR; cumulative drug release; DH; hydrodynamic diameter (nm); DLS; dynamic light scattering; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FCS; fetal calf serum; Foscan®; original foscan® formul