آشنایی با موضوع

غلظت کمیتی است که بیان می‌کند چه مقدار از یک حل شونده در حلال حل شده است. یک محلول را می‌توان به عنوان مخلوط همگنی از دو یا چند ماده تعریف کرد. درمحلول گاز - مایع یا جامد - مایع معمولا مایع، حلال و جز دیگر ماده حل شونده می‌باشد. اما دریک مخلوط مایع - مایع انتخاب جز حلال و حل شونده دشوار است. مگر اینکه مقدار یکی بیشتر از دیگری باشد. وقتی در مورد محلولها بحث می‌شود. اولین چیزی که به ذهن می‌آید غلظت آنها می‌باشد. غلظت عبارت است از مقادیر نسبی اجزا موجود در یک محلول. مثلا محلولی که شامل مقدار کمی ماده حل شده باشد، محلول رقیق می‌باشد یا اگر مقدار ماده حل شده بیشتر شود، محلول غلیظ نامیده می‌شود. خواص محلولها به مقادیر نسبی ماده حل شده در حلال بستگی دارد. برای همین است که درکارهای کمی مربوط به محلولها ابتدا باید غلظتها را مشخص کرد. ‍‍‍‍‍!روشهای مختلف بیان غلظت مولاریته مولاریته یک محلول عبارت است از مقدار مولهای جسم حل شده در یک لیتر از محلول. این غلظت را به صورت میلی مول حل شده در میلی لیتر هم بیان می‌کنند و یکی از پر کاربردترین مفاهیم غلظت در شیمی تجزیه می‌باشد. این تعریف بر اساس حجم کل محلول استوار است. وقتی غلظت محلول بر حسب مولاریته بیان می‌شود، محاسبه مقدار ماده حل شده موجود در یک نمونه معین از محلول آسان است. تعداد مولهای جسم حل شده از تقسیم کردن وزن آن بر حسب gr به وزن فرمولی آن (وزن مولکولی، وزن اتمی، وزن یونی) بدست می‌آید. وزن فرمولی/ وزن جسم حل شده =تعدادمولها g r / lit لیترمحلول/ مقدارمولهای ماده حل شده=M مولاریته !! نرمالیته: نرمالیته یک محلول برابراست با ارزگرمهای (اکی والان گرمهای) ماده حل شده دریک لیترازمحلول. وزن اکی والان شیمیایی یک ماده بستگی به واکنشی دارد که درآن شرکت کرده است. به عنوان مثال اگر اسیدسولفوریک در واکنش ختثی شدن شرکت کند، هم ارز شیمیایی آن نصف وزن مولکولی آن می باشد. وزن اکی والان گرم یک ماده برحسب نوع واکنش تعیین می شود. لیترمحلول/ شماراکی والان جسم حل شده = N نرمالیته به عنوان مثال وزن اکی والان ماده ای که درواکنش خنثی شدن شرکت می کند عبارت از وزنی ازآن ماده است که درآن واکنش بایک وزن فرمول گرم یون هیدروژن ترکیب می شود. . n/ M وزن نمونه = E اکی والان n = تعداد هیدروژنهای اسید-تعداد OH باز-ظرفیت فلز درنمک-عدداکسیداسیون و … بطور کلی غلظت چه با تغییر فشار و چه دما میتواند تغییر کند. افزایش فشار همواره غلظت ماده را زیاد میکند. افزایش دما عموما غلظت را کاهش میدهد اما قابل توجه است که برخی استثناها دراین خصوص وجود دارد. برای مثال غلظت آب دربین دمای 0تا4درجه سانتی گراد افزایش می یابد درست مانند رفتاری که ازسیلسیوم در دماهای پایین مشاهده شده است. تاثیر فشار و دما بر روی غلظت مایعات و جامدات کم است. قابلیت فشردگی مایع یا جامد (10−6) bar−1 است. این بدان معناست که در حدود 10هزار مرتبه فشار اتمسفر برای کاهش حجم یک ماده به اندازه یک درصدلازم است.
در این صفحه تعداد 1221 مقاله تخصصی درباره غلظت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غلظت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت ; IFT; interfacial tension; CNAC; critical nanoaggregation concentration; CCC; critical clustering concentration; Asphaltenes; Adsorption kinetics; Dynamic interfacial tension; Concentration; Temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت ; B5; D85; F23; G34; Network analysis; Capital centralization; Concentration; Financial crisis; Top holders holding; Ownership and control structures; Marx; Laws of tendency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت ; Cl-; Chloride; CNS; Central Nervous System; Conc; Concentration; DDT; Dichlorodiphenyltrichloroethane; DEET; N,N-Diethyl-meta-toluamide; EC; Effective concentration; Fig; Figure; GABA; γ- Aminobutyric acid; GluCl; Glutamate-gated chloride; LC; Lethal con