آشنایی با موضوع

اپوکسیداسیون (Epoxidation) واکنش های تولید اپوکسی هستند. رزین های اپوکسی دسته ی بزرگی از مواد پلیمری هستند که از یک الیگومر که حداقل دارای دو گروه اپوکسید باشد و یک عامل پخت، که معمولا ترکیب آمینی یا اسیدی است، تشکیل شده اند. الفین ها می توانند با پروکسی بنزوئیک اسید واکنش داده و اپوکسی تولید کنند. مهمترین ماده ی سازنده ی رزین های استاندارد اپوکسی، bisphenol A است. این ماده از طریق چگالش استون با فنول بدست می آید. ephichlorohydrin نیز یکی از منومرهای مورد استفاده جهت تولید glycidyl ether و glycidyl ester است. epichlorohydrin از طریق واکنش propene با allyl chloride سنتز می شود. اپوکسیداسیون به پنج دسته تقسیم می شود: 1- اپوکسیداسیون از طریق اکسیداسیون مستقیم: می توان الفین ها را از طریق اکسیداسیون در فاز بخار و در حضور کاتالیست نقره، اپوکسید کرد. با افزودن مقدار اندکی از دی کلرواتان به مخلوط واکنش، کاتالیست فعال می شود. استفاده از این روش در مقایسه با استفاده از پروکسی اسیدها، اهمیت کمتری دارد. 2- اپوکسیداسیون به وسیله ی پروکسی اسیدها: پروکسی اسیدها از طریق واکنش هیدروژن با یک اسید مرتبط تولید می شوند. پروکسیهای آلی می توانند به عنوان منبع اکسیژن عمل نمایند. اسیدهای چرب غیر اشباع به وسیله ی پروکسی استیک اسید، به اپوکسی تبدیل می شوند. 3- اپوکسیداسیون درجا: پروکسی اسیدها در حین واکنش با هیدروژن پراکسید می توانند احیا شوند. این واکنش ناهمگن است و تحت شرایطی که ناشی از حلقه گشایی اپوکسی است، صورت می گیرد. 4- اپوکسیداسیون از طریق واکنش با hypochlorite: اپوکسی هایی که به طور جزئی فلوئورینه شده اند را می توان از طریق واکنش اکسیداسیون الفین ها و NaOCl و یا NaOBr با کاتالیست های انتقال فاز تهیه کرد. به عنوان مثال، هگزافلورو ایزوبوتن با محلول سدیم هیپوکلریت و آب واکنش داده اپوکسی تولید می کند. 5- اپوکسیداسیون از طریق واکنش با کمپلکس های فلوئور: از طریق واکنش فلورین رقیق شده با استونیتریل آبی، نوعی کمپلکس تولید می شود که یک عامل انتقال اکسیژن بسیار کارامد و مفید است. انواع مختلفی از اپوکسی ها که از طریق روش های دیگر به سختی به دست می آیند با این روش به راحتی سنتز می شوند.
در این صفحه تعداد 1328 مقاله تخصصی درباره اپوکسیداسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اپوکسیداسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکسیداسیون ; AA; Acetic acid; ARSST; Advanced Reactive System Screening Tool; DB; Double bond; HP; Hydrogen peroxide; PAA; Peracetic acid; RO; Ring-opening; TMRad(TP); Time-to-maximum rate under adiabatic conditions at TP [min]; W; Water; Kinetic modeling; Liquid-liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکسیداسیون ; BC; bacterial cellulose; MT; metallothionein; eBC; epoxidized bacterial cellulose; MBP; maltose binding protein; TGA; thermogravimetric analysis; Bacterial cellulose; Metallothionein; Epoxidation; Covalent conjugation; Metal binding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکسیداسیون ; Guanidines; Epoxides; Iodocyclisations; Galactosidase inhibition; DMDO; Epoxidation; PARRFYVIBBPKRH-UHFFFAOYSA-N; RSAYMJUSFTZIAA-UHFFFAOYSA-N; QWNHQAWTPNLOJC-UHFFFAOYSA-N; NXDLVKOBFFERLI-KVYMYVHYSA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکسیداسیون ; Misinterpretation of olefins as mineral oil; Derivatization of olefins; Epoxidation; Bromohydrin reaction; Hydroboration; Reaction conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکسیداسیون ; DB; double bond; DEG; degraded EVO; EVO; epoxidized vegetable oil; EWDS; Early Warning Detection System; FA; formic acid; H&J; Hub and Jones; PFA; performic acid; S&Z; Strozzi and Zaldìvar; Soybean oil; Epoxidation; Runaway reaction; Thermal risk; Early
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکسیداسیون ; DINM; diisononyl maleate; EDINM; epoxidized diisononyl maleate; DINT; diisononyl tartrate; CDINT; carbonated diisononyl tartrate; MA; maleic anhydride; 5-Membered cyclic carbonate; Epoxidation; Carbonation; Plasticizer; Triphosgene;