آشنایی با موضوع

پتانسیومتری (به انگلیسی Potentiometry) معنای سنجش و اندازه گیری پتانسیل است. در شاخه ای از شیمی به نام الکتروشیمی، بحث از پیل الکتروشیمیایی است. پیل الکتروشیمیایی دستگاهی است که انرژی واکنش شیمیایی را که در شرایط معمولی اغلب به صورت انرژی گرمایی آزاد می شود، به انرژی الکتریکی قابل استفاده تبدیل می نماید و مانند سدهای هیدروالکتریک، مانع از به هدر رفتن انرژی می شود. دو الکترود و یک پل نمکی، تشکیل یک پیل را می دهند. درواقع دو الکترود به دلیل رقابت برای تبادل الکترون، تمایل متفاوت برای گرفتن الکترون دارند و این تفاوت گرفتن الکترون، در شرایط مناسب سبب انتقال الکتریسیته می شود. این جریان الکتریسیته دارای یک ولتاژ یا پتانسیل خاص می باشد که با دستگاه ولت سنج قابل اندازه گیری است. روش های پتانسیومتری تجزیه بر اساس اندازه گیری پتانسیل سلول های الکترو شیمیایی در غیاب جریان های قابل توجه می باشد. گرچه از آغاز قرن بیستم، تکنیک های پتانسیومتری برای تشخیص نقاط پایانی در روش های تیتراسیون تجزیه ای به کار گرفته شده اند. با این حال در روش های جدیدتر، غلظت یون های به طور مستقیم از پتانسیل یک الکترود غشایی یون گزین به دست می آید. این گونه الکترودها به طور نسبی عاری از مزاحم بوده و وسیله راحت و سریع را برای تخمین کمی تعداد بیشماری از آنیون ها و کاتیون ها در اختیار می گذارد. اساس روش پتانسیوتری: روش پتانسیومتری یکی از متداول ترین روشهای تشخیص نقطه اکی والان است این روش تشخیص، کل تیتراسیونهای آبی، غیر آبی اسید و باز، اکسیداسیون احیاء، رسوبی و کمپلکسومتری را پوشش می دهد. اساس تشخیص نقطه اکی والان به این روش مبتنی بر دو الکترود می باشد، یکی الکترود شناساگر و دیگری الکترود مرجع و چیزی که در اینجا اندازه گیری می شود پتانسیل الکترود ها نیست بلکه تفاضل پتانسیل بین الکترود شناساگر و الکترود کار در هر لحظه می باشد. در واقع الکترود شناساگر پتانسیلی را تامین می نماید که وابسته به وضعیت محلول داخل ظرف تیتراسیون می باشد. و الکترود مرجع عهده دار تامین پتانسیلی است که کاملا" مستقل از وضعیت محلول داخل ظرف تیتراسیون است. این اختلاف پتانسیل بین دو الکترود توسط یک ولتامتر اندازه گیری می شود که مقاومت داخلی بسیار بالایی دارد. تیتراسیونهایی که با دستگاه پتانسیومتری انجام می گیرد، تیتراسیونهای پتانسیومتری نام دارد. در تیتراسیونهای پتانسیومتری تغییرات پتانسیل الکترود شناساگر نسبت به الکترود مرجع، به ازای افزایش حجمهای معینی از تیتر کننده، سنجیده می شود. الکترود مرجع در تمام تیتراسیونها معمولاً یکی از الکترودهای مرجع آزمایشگاهی مانند الکترود کالومل اشباع یا نقره – نقره کلرید اشباع است.
در این صفحه تعداد 1126 مقاله تخصصی درباره پتانسیومتری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیومتری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیومتری; Block relevance analysis; Lipophilicity; Liposomes; Potentiometry; Quantitative Structure-Property Relationship (QSPR); Surface Plasmon Resonance (SPR)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیومتری; ISE; ion-selective electrode; ATR; atorvastatin; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; BMIMPF6; 1-butyl-3-mtehyl-imidazolium hexafluorophosphate; MWCNTs; multiwalled carbon nanotubes; Atorvastatin; Graphite paste electrode; Potentiometry; Multi-walled car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیومتری; High temperature water; ohmic drop; solution resistivity; iR compensation; oxygen reduction; potentiometry; electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیومتری; Screen-printed electrodes; Nanoparticles; Electrochemical detection; Amperometry; Voltammetry; Potentiometry; Impedimetry; AChE; actetylcholinesterase; AdSV; adsorptive stripping voltammetry; ALP; alkaline phosphatase; ASV; anodic stripping voltammetry; B