آشنایی با موضوع

واکنش هک (به انگلیسی: Heck reaction) که با نام واکنش میزوروکی-هک (به انگلیسی: Mizoroki-Heck reaction) نیز شناخته می‌شود،گونه‌ای از واکنش جفت‌شدن در شیمی آلی است که در آن یک هالید (یا تریفلات) غیر اشباع با یک آلکن در محیط بازی و در حضور کاتالیزور پالادیم واکنش داده و تشکیل یک استخلاف از آلکن را می‌دهد. این واکنش به افتخار شیمیدان آمریکایی و برنده جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۰، ریچارد اف. هک نامگذاری شده است. سیکل کاتالیزوری برای واکنش های هک شامل یک سری تغییر شکل هایی است که اطراف پالادیوم رخ داده و ترکیب پالادیوم (0) مرتب در طی یک سیکل از ترکیب پالادیوم (2+)در داخل محیط واکنش تولید می شودو باعث سرع بخشیدن به واکنش می شود. مراحل انجام واکنش • ابتدادر مرحله 1 پالادیوم استات با تری فنیل فسفین ترکیب دی (تری فنیل فسفین) پالادیوم (0)را تولید می کند. . • در مرحلهA ترکیب پالادیوم خود را بین برم و گروه آریل جایگزین می کند. • در مرحله 2 پالادیوم یک کمپلکس پی دهدπ complex با الکین تشکیل می دهد. • در مرحلهB الکین خود را بین پیوند کربن -پالادیوم جایگزین می کند که افزایش به صورت سین است. • سپس به علت فشار پیچشی torsional strain چرخش رخ داده وایزومر ترانس بوجود می آید • در مرحله Cیک حذف هیدروژن بتا رخ می دهد. • در مرحله 5 هیدروژن با پالادیوم کمپلکس پی تشکیل می دهد. • در مراحل بعد این ترکیب تخریب شده و ترکیب پالادیوم (0) در حضور کلسیم کربنات پالادیوم (2)را بوجود می آورد. • البته این سیکل به ترکیبات وینیل محدود نمی شود. درپژوهشی تثبیت فلز پالادیوم از طریق اتصال با مولکول های آلی بر روی نانوذرات مغناطیسی پوشش دار شده باسیلیکاژل گزارش گردیده است. این نانوکاتالیزور مغناطیسی توسط تکنیکهای طیف سنجی IR، SEM، XRD، VSM، TEM شناسایی گردیده است. کاتالیزور تهیه شده به طور مؤثری واکنش جفت شدن کربن- کربن در واکنش هک را کاتالیز کرده و جداسازی آن در پایان واکنش به خاطر خاصیت مغناطیسی آن بسیار ساده انجام می گردد
در این صفحه تعداد 547 مقاله تخصصی درباره واکنش هک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش هک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش هک; Multicomponent reaction; Click chemistry; Name reaction; Heterocycles; Knoevenagel reaction; Michael reaction; Diels-Alder reaction; Aldol reaction; Mannich reaction; Ugi reaction; Heck reaction; Huisgen reaction; Suzuki reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش هک; 2-Bromo-cyclohexenecarbaldehyde; 2-Bromobenzaldehyde; Palladium catalysis; Cross coupling reaction; Heck reaction; Suzuki coupling; Sonogashira reaction; Buchwald-Hartwig amination; CH bond activation; ABSA; acetamidobenzenesulfonyl azide; Ac; acetyl; Ar;