آشنایی با موضوع

الکتروشیمی شاخه‌ای از شیمی‌فیزیک و شیمی‌تجزیه است که به بررسی واکنش‌های شیمیایی می‌پردازد که در اثر عبور جریان الکتریکی انجام می‌شوند یا انجام یافتن آن‌ها سبب ایجاد جریان الکتریکی می‌شود. تمام واکنشهای شیمیایی، اساسا ماهیت الکتریکی دارند، زیرا الکترونها در تمام انواع پیوندهای شیمیایی (به راههای گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشیمی بیش از هر چیز بررسی پدیده‌های اکسایش- کاهش است. روابط بین تغییر شیمیایی و انرژی الکتریکی، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت است. از واکنشهای شیمیایی می‌توان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد (در سلولهایی که سلولهای ولتایی یا سلولهای گالوانی نامیده می‌شوند) و انرژی الکتریکی را می‌توان برای تبادلات شیمیایی بکار برد (در سلولهای الکترولیتی). علاوه بر این، مطالعه فرآیندهایی الکتروشیمیایی منجر به فهم و تنظیم قواعد آنگونه از پدیده‌های اکسایش - کاهش که خارج از اینگونه سلولها روی می‌دهند، نیز می‌شود. رسانش فلزی جریان الکتریکی، جاری شدن بار الکتریکی است. در فلزات، این بار بوسیله الکترونها حمل می‌شود و این نوع رسانش الکتریکی، رسانش فلزی نامیده می‌شود. با بکار بردن یک نیروی الکتریکی که توسط یک باتری یا هر منبع الکتریکی دیگر تامین می‌گردد، جریان الکتریکی حاصل می‌شود و برای تولید جریان الکتریکی، یک مدار کامل لازم است. تشبیه جریان الکتریسیته به جریان یک مایع، از قدیم متداول بوده است. در زمانهای گذشته، الکتریسیته به‌صورت جریانی از سیال الکتریکی توصیف می‌شد. رسانش الکترولیتی رسانش الکترولیت، هنگامی صورت می‌گیرد که یونهای الکترولیت بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد، یونها هستند که بار الکتریکی را حمل می‌کنند. به همین دلیل است که رسانش الکترولیتی، اساس توسط نمکهای مذاب و محلولهای آبی الکترولیتها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، برای تداوم جریان در یک رسانای الکترولیتی لازم است که حرکت یونها با تغییر شیمیایی همراه باشد. منبع جریان در یک سلول الکترولیتی، الکترونها را به الکترود سمت چپ می‌راند. بنابراین می‌توان گفت که این الکترود، بار منفی پیدا می‌کند. این الکترونها از الکترود مثبت سمت راست کشیده می‌شوند. در میدان الکتریکی که بدین ترتیب بوجود می‌آید، یونهای مثبت یا کاتیونها به طرف قطب منفی یا کاتد و یونهای منفی یا آنیونها به طرف قطب مثبت یا آند جذب می‌شوند. در رسانش الکترولیتی، بار الکتریکی بوسیله کاتیونها به طرف کاتد و بوسیله آنیونها که در جهت عکس به طرف آند حرکت می‌کنند، حمل می‌شود. برای این که یک مدار کامل حاصل شود، حرکت یونها باید با واکنشهای الکترودی همراه باشد. در کاتد، اجزای شیمیایی معینی (که لازم نیست حتما حامل بار باشند) باید الکترونها را بپذیرند و کاهیده شوند و در آند، الکترونها باید از اجزای شیمیایی معینی جدا شده، در نتیجه آن، اجزا اکسید شوند. الکترونها از منبع جریان خارج شده، به طرف کاتد رانده می‌شوند. عوامل موثر بر رسانش الکترولیتی رسانش الکترولیتی به تحرک یونها مربوط می‌شود و هر چند که این یونها را از حرکت باز دارد، موجب ایجاد مقاومت در برابر جریان می‌شود. عواملی که بر رسانش الکترولیتی محلولهای الکترولیت اثر دارند، عبارتند از: جاذبه بین یونی، حلال پوشی یونها و گرانروی حلال. انرژی جنبشی متوسط یونهای ماده حل شده با افزایش دما زیاد می‌شود و بنابراین مقاومت رساناهای الکترولیتی، بطور کلی با افزایش دما کاهش می‌یابد. یعنی رسانایی زیاد می‌شود. به‌علاوه، اثر هر یک از سه عامل مذکور با زیاد شدن دما کم می‌شود. الکترولیز (برقکافت) الکترولیز یا برقکافت سدیم کلرید مذاب، یک منبع صنعتی تهیه فلز سدیم و گاز کلر است. روشهای مشابهی برای تهیه دیگر فلزات فعال، مانند پتاسیم و کلسیم بکار می‌روند. اما چنانکه بعضی از محلولهای آبی را برقکافت کنیم، آب به جای یونهای حاصل از ماده حل شده در واکنشهای الکترودی دخالت می‌کند. از اینرو، یونهای حامل جریان لزوما بار خود را در الکترودها خالی نمی‌کنند. مثلا در برقکافت محلول آبی سدیم سولفات، یونهای سدیم به طرف کاتد و یونهای سولفات به طرف آند حرکت می‌کنند، اما بار این هر دو یون با اشکال تخلیه می‌شود.
در این صفحه تعداد 1855 مقاله تخصصی درباره خواص الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص الکتروشیمیایی; Fumed-silica nanoparticles; Hydroxylethyl cellulose; Solution casting; Thin film; Electrochemical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص الکتروشیمیایی; Boron-doped diamond; Transmission electron microscopy; Electron energy loss spectroscopy; Local structure; Electrochemical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص الکتروشیمیایی; Polyoxometalate; 3,5-Dimethyl-pyrazolidine; 2-(4-thiazolyl)benzimidazole; 1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propane); Electrochemical properties; Photocatalytic properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص الکتروشیمیایی; Ion-exchange membrane; Surface heterogeneity; Electrochemical properties; Voltammetry; Chronopotentiometry; Impedancemetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص الکتروشیمیایی; Manganese-lithium-borate glasses; New electrode material; X-ray absorption spectroscopy; X-ray photoelectron spectroscopy; Electrochemical properties; Supercapacitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص الکتروشیمیایی; Amorphous carbon nanotubes; Silicon core-shell composite; Chemical vapor deposition; X-ray diffraction; Electron microscopy; Electrochemical properties;