آشنایی با موضوع

تمام واکنش های شیمیایی، اساساً ماهیت الکتریکی دارند، زیرا الکترون ها در تمام انواع پیوندهای شیمیایی (به راه های گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشیمی بیش از هر چیز بررسی پدیده‌های اکسایش- کاهش است. روابط بین تغییر شیمیایی و انرژی الکتریکی، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت است. از واکنش های شیمیایی می‌توان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد (در سلول هایی که سلول های ولتایی یا سلول های گالوانی نامیده می شوند) و انرژی الکتریکی را می‌توان برای تبادلات شیمیایی به کار برد (در سلول های الکترولیتی). علاوه بر این، مطالعه فرآیندهایی الکتروشیمیایی منجر به فهم پدیده‌های اکسایش - کاهش می‌شود. رسانش فلزی جریان الکتریکی، جاری شدن بار الکتریکی است. در فلزات، این بار به وسیله الکترون ها حمل می‌شود و این نوع رسانش الکتریکی، رسانش فلزی نامیده می‌شود. با به کار بردن یک نیروی الکتریکی که توسط یک باتری یا هر منبع الکتریکی دیگر تامین می‌گردد، جریان الکتریکی حاصل می‌شود و برای تولید جریان الکتریکی، یک مدار کامل لازم است. تشبیه جریان الکتریسیته به جریان یک مایع، از قدیم متداول بوده است. در زمان های گذشته، الکتریسیته به‌صورت جریانی از سیال الکتریکی توصیف می‌شد. ابزاری برای تبدیل انرژی الکتریکی و شیمیایی به یکدیگر بوسیله واکنشهای الکتروشیمیایی صورت میگیرد، بدین دلیل به اسم پیلهای الکتروشیمیایی معروفند. پیلهای الکتروشیمیایی با واکنشهای اکسایش - کاهش: واکنشهای اکسایش- کاهش عبارتند از انتقال الکترون از یک واکنشگر به واکنشگر دیگری. واکنش اکسایش - کاهش از دو نیم واکنش تشکیل یافته است، نیم واکنشی که در آن واکنشگر الکترون از دست می‌دهد نیم واکنش اکسید است و در آند رخ می‌دهد و واکنشگر را کاهنده یا احیا کننده پیلهای الکتروشیمیایی می‌نامند. نیم واکنشی که در آن واکنشگر الکترون می‌گردد، نیم واکنش احیا یا کاهش می‌باشد و در کاتد رخ می‌دهد و واکنشگر را اکسید کننده یا اکسنده می‌نامند و پتانسیل واکنش را می‌توان با استفاده از معادله ارنست محاسبه کرد. کاربردها از پیلهای الکتروشیمیایی می‌توان در موارد زیر استفاده نمود: • تعیین PH محیط واکنش و ثابت تعادل واکنش • در صنعت نانو برای رسوب گیری مواد بر روی الکترودها • در ساخت و کاربرد حسگرها مورد استفاده در تشخیص و اندازه گیری گونه‌های زیستی یعنی زیست حسگرها • در صنعت پزشکی برای رسم الکتروکار دیاگرام
در این صفحه تعداد 962 مقاله تخصصی درباره الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروشیمیایی; Electrochemical; Protein kinase; Atom transfer radical polymerization; Electrochemically mediated polymerization; Electroactive polymer; Signal amplification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروشیمیایی; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan