آشنایی با موضوع

کالریمتری روبشی افتراقی(به انگلیسی: Differential scanning calorimetry)یکی از انواع تجزیه حرارتی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع، به عنوان یک تابع دما اندازه گیری می‌شود. نمونه و مرجع هر دو در محدوده دمایی نزدیکی در سراسر آزمایش حفظ می‌شوند، عمومآ برنامه دمایی آنالیز کالریمتری روبشی افتراقی به گونه‌ای طراحی می‌شود که نگه دارنده نمونه تغییر دمایش تابع خطی از زمان باشد. نمونه مرجع باید یک ظرفیت گرمایی به خوبی مشخص شده داشته باشد که بیش از دامنه دمایی که اسکن می‌شود باشد. این تکنیک در سال ۱۹۶۰ توسط E. S. Watson و M. J. O'Neillتوسعه یافت ودر سال ۱۹۶۳ در کنفرانس پتسبورگ در مورد آنالیز شیمیایی اسپکتروسکوپی کاربردی به صورت تجاری معرفی شد. DSC وسیله‌ای برای اندازه گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی به شمار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی می تواند برای اندازه گیری شماری از خواص مشخصه یک نمونه مورد استفاده قرار گیرد این تکنیک برای محاسبه ی گرما یا دمای انجماد، کریستالیزیشن و دمای شیشه ای استفاده شود. انتقال شیشه ای زمانی که دمای یک جامد بی نظم افزایش یابد به عنوان یک پله در ابتدای منحنی DSC آشکار می شود. این پیک ناشی از آن است که با افزایش دما جسم دچار یک تغییر ظرفیت گرمایی می شود( تغییر فاز نمی‌دهد) در برخی نقاط دمایی مولکول ها ممکن است به آزادی کافی برای حرکت به سمت آرایش خودبه خودی به سمت یک ساختار کریستالی دست یابند که به عنوان دمای کریستالیزیشن شناخته می شود. این انتقال از جامد بی نظم به جامد کریستالی یک روند گرمازا است و به صورت یک پیک آشکار می شود و زمانی که دما افزایش می یابد سرانجام نمونه به دمای ذوب می رسد. روند ذوب نتیجه اش یک پیک گرماگیر در منحنی DSC است. توانایی تعیین دمای انتقال و آنتالپی DSC را به یک ابزار ارزشمند در تولید نمودار فاز برای مواد مختلف شیمیایی ساخته است. کالریمتری روبشی افتراقی دستگاه دارای دو کفه است. بر هر کفه یک بوته قرار دارد. در یک بوته مرجع و بوته دیگر مرجع است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرمادهی میکند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در این صورت دستگاه مقدار گرمای بیشتری به آن منتقل می‌کنند. با توجه به آنکه ددستگاه تنها تفاضل را ثبت میکند، پیکی به سمت بالا خواهیم گرفت. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. علاوه بر این سرعت بالای افزایش درجه سبب جابجایی پیک‌ها میشود. کالریمتری روبشی افتراقی عملکردی بسیار شبیه DTA دارد و اطلاعات آن در ردیف اطلاعات DTA می‏باشد با این عمومیت که DSC اغلب برای اندازه‏گیری کمّی تغییر انرژی بکار می‏رود، به همین دلیل گرماسنج روبشی تفاضلی نام گرفته است. DSC روش اندازه‏گیری انرژی داده شده به نمونه و مرجع، است. در حالیکه دما با سرعت ثابتی تغییر می‏کند. با ثابت کردن گرمکن‏های فیلمی بسیار نازک، درست در زیر نمونه و مرجع، انرژی گرمایی مربوط به تغییر گرمایی نمونه بوسیلة گرمکن جبرانمی‏شود. بدینوسیله کنترل لازم برای به صفر رساندن اختلاف دمای نمونه و مرجع در هر زمان انجام می‏گیرد. توان الکتریکی مورد نیاز برای این جبران ثبت می‏شود. بنابراین سطح زیر پیک متناسب با گرماست. در واقع به جای اختلاف دمای بین نمونهو مرجع (DTA)، انرژی لازم برای یکسان نگاه‎داشتن این دو دما را اندازه‏گیری می‏کند. اندازه‏گیری دمای ذوب و گرمای نهان ذوب که یکی از خصوصیات اساسی ترکیبات است اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی DTA یا DSC اندازه‏گیری دمای ذوب بوده و گرمای نهان ذوب نیز توسط DSC قابل حصول می‏باشد (نقطة ذوب عموماً با بررسی حالت نمونه روی صفحة گرم یا لولة موئین اندازه‏گیری می‏شود)
در این صفحه تعداد 3210 مقاله تخصصی درباره کالریمتری روبشی افتراقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کالریمتری روبشی افتراقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; poly(ethylene oxide); thermal oxidation; spherulites; axialites; Fourier-transform infra-red spectroscopy; scanning electron microscopy; differential scanning calorimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; 1H; proton; ASE; accelerated solvent extractor; C*; close packing concentration; Cl2; chlorine; CPMG; Carr-Purcell-Meiboom-Gill; CSWF; chlorinated soft wheat flour; dm; dry matter; DSC; differential scanning calorimetry; DTNB; 5,5′-dithio-bis(2-nitroben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; GOS; galacto-oligosaccharides; DP; degree of polymerization; Tg; glass transition temperature; aw; water activity; RH; relative humidity; DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; DTG; derivative thermogravimetric analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Amorphous material; Chalcogenide; Differential scanning calorimetry; Specific heat; Structural relaxation; Thermal stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; HT-WGS; high-temperature water-gas shift; LT-WGS; low-temperature water-gas shift; MSR; methane steaming reforming; TPSR; temperature-programmed surface reaction; TPR; temperature-programmed reduction; TPO; temperature-programmed oxidation; TPD; temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CA; carbonic anhydrase; SspCA; carbonic anhydrase from Sulfurihydrogenibium yellowstonense YO3AOP1; TaCA; carbonic anhydrase from Thermovibrio ammonificans; SazCA; carbonic anhydrase from Sulfurihydrogenibium azorense; PMCA; carbonic anhydrase from Persep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; t-BuOH; tert-butanol; CAL-B; Candida antarctica lipase-B; DHSA; threo-9 10-dihydroxystearic acid; DHSE; threo-9 10-dihydroxystearate; DHW; domestic hot water; DSC; differential scanning calorimetry; GC-FID; gas chromatography-flame ionization detector; 1H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; API; active pharmaceutical ingredient; APS; amorphous-amorphous phase separation; ASD; amorphous solid dispersion; DSC; differential scanning calorimetry; FEL; felodipine; GA; glycolic acid; HSM; hot-stage microscopy; IBU; ibuprofen; IHM; Indirect Hard Mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ALD; atomiclayer deposition; MLD; molecular layer deposition; PI; polyimide; ESD; electrostatic discharge; SEM; scanning electron microscope; HRTEM; high-resolution transmission electron microscope; FTIR; fourier transform infrared; XPS; X-ray photoelectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Glass-forming liquids; Glass transition; Rheology; Viscoelastic properties; Relaxation time spectrum; Differential scanning calorimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Local anesthetics; Planar lipid bilayers; Ion channels; Differential scanning calorimetry; Calcein release; Polyenes; Peptide-lipid pores;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; sb; dry starch basis; CL; cross linked; DSC; differential scanning calorimetry; MVA; Micro Visco-Amylograph; NWS; normal wheat starch; WWS; waxy wheat starch; WMS; waxy maize starch; Waxy starch; Cross-linked starch; Gelatinization; Pasting properties; Ho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; AMPS; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; DMAEMA; 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate; FT-IR; fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; SR; swelling ratio; RO; reverse osm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ASD; amorphous solid dispersion; AUC; area under the curve; C; supersaturated concentration of CUR; CSat; saturation solubility of CUR; CE; complexation efficiency; CHI; chitosan; CUR; curcumin; DLS; dynamic light scattering; DSC; differential scanning ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Thermal stability; Soil organic carbon; Thermogravimetric; Differential scanning calorimetry; Soil aggregate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; amorphous; solid dispersion; QSPR; structure property relationship; in silico modeling; calorimetry (DSC); microscopy; X-ray powder diffractometry; preformulation; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DSC; differential s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Nanocrystals; Antisolvent precipitation; Fourier transform infrared spectroscopy; X-ray diffraction; Differential scanning calorimetry; Anthelmintic bioassay; Albendazole (PubChem CID:2082); Formic acid (PubChem CID:284); Polyvinylpyrrolidone (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; PIP; Piperine; PF127; Pluronic F-127; SDS; Sodium dodecyl sulfate; PVA; Polyvinyl alcohol; CS; Chitosan; TPP; Sodium tripolyphosphate; MTT; Dimethyl sulfate, 3-(4,5-dimethylthiazole-2-yl)-2,5-di-phenyl tetrazolium bromide; DMS; Dimethyl sulfate; DCM; Dich
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Praziquantel; Mechanochemistry; Solid-state reactions; Polymorphism; Solubility; Bioactivity; Crystal structure solution; DFT-D calculations; Neglected tropical diseases; ASU; Asymmetric Unit; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DCM; dichloromethane; DMF; dimethyl formamide; DSC; differential scanning calorimetry; EE; encapsulation efficiency; FDA; food and drug administration; FITC; fluorescein isothiocyanate; GA; glycolic acid; HCl; hydrochloric acid; LA; lactic acid; MS; micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DSC; differential scanning calorimetry; DXMT; dexamethasone; ICH; International Council for Harmonisation; MIP; mercury intrusion porosimetry; MSC; mesenchymal stem cells; PBS; phosphate buffer solution; PCL; poly(ε-caprolactone); PLLA; poly(L-lactic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DUT; dutasteride; SD; solid dispersion; DW; distilled water; FE-SEM; field emission scanning electron microscope; DSC; differential scanning calorimetry; PXRD; powder X-ray diffraction; ATR-FT-IR spectroscopy; attenuated total reflectance Fourier transfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; OI; Osteogenesis Imperfecta; MD; molecular dynamics; HB; hydrogen bonding; CL; collagen-like; Tm; melting temperature; CD; circular dichroism; DSC; differential scanning calorimetry; MRE; mean residue ellipticity; Osteogenesis Imperfecta; Collagen; Missen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DA; Diels-Alder; retro-DA; retro-Diels-Alder; SN; single cross-linked network; DN; double cross-linked network; Mal-PEG-Mal; dimaleimide poly (ethylene glycol); DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; Tmax; maximum weight
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; BDS; broadband dielectric spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; τ; relaxation time; Ea; activation energy; T; Fröhlich parameter B; Amorphous; Molecular dynamics; Stability; Milling; Relaxation time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; PT; peanut shell; PKS; palm kernel shell; DSC; Differential Scanning Calorimetry; XRD; X-ray diffractometry; FFW; freezable free water; FBW; freezable bound water; NFW; non-freezable water; Bio-char; Water holding capacity; Low temperature DSC; Low temper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Bulk metallic glass; Aging; Differential scanning calorimetry; X-ray photon correlation spectroscopy; Liquid-liquid transition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Human serum albumin; Polyphenols; Binding thermodynamics; Spectroscopy; Isothermal totration calorimetry; Differential scanning calorimetry; Drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; SEC; size exclusion chromatography; DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; DMA; dynamic mechanical analysis; NMR; nuclear magnetic resonance; MAEO; 2-(methacryloyloxy)ethyloleate; PMAEO; poly(2-(methacryloyloxy)ethyloleat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DM; D-Mannitol; MEDM; Microencapsulated D-Mannitol; SEM; Scanning electron microscope; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TEOS; Tetraethylorthosilicate; DSC; Differential scanning calorimetry; TES; Thermal energy storage; PCM; Phase change ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; BHS; Binary hydrated salt; DHPD; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; DSC; Differential scanning calorimetry; EHS; Eutectic hydrated salt; EP; Expanded perlite; FSPCM; Form-stable phase change materials; FT-IR; Fourier transformation infrared spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CEMS; Conversion electron Mössbauer spectroscopy; DSC; Differential scanning calorimetry; EDS; Energy dispersive x-ray spectroscopy; EoL; End-of-Life; EOZ; External oxidation zone; EPMA; Electron probe micro analysis; IOZ; Internal oxidation zone; RE; Ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; NLC; nanostructured lipid carrier; NLCs; nanostructured lipid carriers; SLNs; solid lipid nanoparticles; PpO; Pterodon pubescens fruit oil; TSL; type of solid lipid; PC; Phospholipon® 80H concentration; TAS; type of aqueous surfactant; TEM; transmission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CPM; cross-polarized microscopy; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR; Fourier-transformed infrared spectrometry; ITC; isothermal titration calorimetry; MAC; maleic anhydride co-polymer; NIR; near-infrared spectroscopy; PEB;