آشنایی با موضوع

کالریمتری روبشی افتراقی(به انگلیسی: Differential scanning calorimetry)یکی از انواع تجزیه حرارتی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع، به عنوان یک تابع دما اندازه گیری می‌شود. نمونه و مرجع هر دو در محدوده دمایی نزدیکی در سراسر آزمایش حفظ می‌شوند، عمومآ برنامه دمایی آنالیز کالریمتری روبشی افتراقی به گونه‌ای طراحی می‌شود که نگه دارنده نمونه تغییر دمایش تابع خطی از زمان باشد. نمونه مرجع باید یک ظرفیت گرمایی به خوبی مشخص شده داشته باشد که بیش از دامنه دمایی که اسکن می‌شود باشد. این تکنیک در سال ۱۹۶۰ توسط E. S. Watson و M. J. O'Neillتوسعه یافت ودر سال ۱۹۶۳ در کنفرانس پتسبورگ در مورد آنالیز شیمیایی اسپکتروسکوپی کاربردی به صورت تجاری معرفی شد. DSC وسیله‌ای برای اندازه گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی به شمار می‌رود. کالریمتری روبشی افتراقی می تواند برای اندازه گیری شماری از خواص مشخصه یک نمونه مورد استفاده قرار گیرد این تکنیک برای محاسبه ی گرما یا دمای انجماد، کریستالیزیشن و دمای شیشه ای استفاده شود. انتقال شیشه ای زمانی که دمای یک جامد بی نظم افزایش یابد به عنوان یک پله در ابتدای منحنی DSC آشکار می شود. این پیک ناشی از آن است که با افزایش دما جسم دچار یک تغییر ظرفیت گرمایی می شود( تغییر فاز نمی‌دهد) در برخی نقاط دمایی مولکول ها ممکن است به آزادی کافی برای حرکت به سمت آرایش خودبه خودی به سمت یک ساختار کریستالی دست یابند که به عنوان دمای کریستالیزیشن شناخته می شود. این انتقال از جامد بی نظم به جامد کریستالی یک روند گرمازا است و به صورت یک پیک آشکار می شود و زمانی که دما افزایش می یابد سرانجام نمونه به دمای ذوب می رسد. روند ذوب نتیجه اش یک پیک گرماگیر در منحنی DSC است. توانایی تعیین دمای انتقال و آنتالپی DSC را به یک ابزار ارزشمند در تولید نمودار فاز برای مواد مختلف شیمیایی ساخته است. کالریمتری روبشی افتراقی دستگاه دارای دو کفه است. بر هر کفه یک بوته قرار دارد. در یک بوته مرجع و بوته دیگر مرجع است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرمادهی میکند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در این صورت دستگاه مقدار گرمای بیشتری به آن منتقل می‌کنند. با توجه به آنکه ددستگاه تنها تفاضل را ثبت میکند، پیکی به سمت بالا خواهیم گرفت. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. علاوه بر این سرعت بالای افزایش درجه سبب جابجایی پیک‌ها میشود. کالریمتری روبشی افتراقی عملکردی بسیار شبیه DTA دارد و اطلاعات آن در ردیف اطلاعات DTA می‏باشد با این عمومیت که DSC اغلب برای اندازه‏گیری کمّی تغییر انرژی بکار می‏رود، به همین دلیل گرماسنج روبشی تفاضلی نام گرفته است. DSC روش اندازه‏گیری انرژی داده شده به نمونه و مرجع، است. در حالیکه دما با سرعت ثابتی تغییر می‏کند. با ثابت کردن گرمکن‏های فیلمی بسیار نازک، درست در زیر نمونه و مرجع، انرژی گرمایی مربوط به تغییر گرمایی نمونه بوسیلة گرمکن جبرانمی‏شود. بدینوسیله کنترل لازم برای به صفر رساندن اختلاف دمای نمونه و مرجع در هر زمان انجام می‏گیرد. توان الکتریکی مورد نیاز برای این جبران ثبت می‏شود. بنابراین سطح زیر پیک متناسب با گرماست. در واقع به جای اختلاف دمای بین نمونهو مرجع (DTA)، انرژی لازم برای یکسان نگاه‎داشتن این دو دما را اندازه‏گیری می‏کند. اندازه‏گیری دمای ذوب و گرمای نهان ذوب که یکی از خصوصیات اساسی ترکیبات است اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی DTA یا DSC اندازه‏گیری دمای ذوب بوده و گرمای نهان ذوب نیز توسط DSC قابل حصول می‏باشد (نقطة ذوب عموماً با بررسی حالت نمونه روی صفحة گرم یا لولة موئین اندازه‏گیری می‏شود)

در این صفحه تعداد 3188 مقاله تخصصی درباره کالریمتری روبشی افتراقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کالریمتری روبشی افتراقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; AAC; apparent amylose content; BD; breakdown; COH; cohesiveness; CPV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; HD; hardness; HPV; hot paste viscosity; PT; pasting temperature; PV; peak viscosity; R%; percentage of retrogradation; RVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; SLNs; solid lipid nanoparticles; NiMs; nanoparticles in nicroparticles systems; EE; encapsulation efficiency; XRD; X-Ray Diffraction; SAXS; Small Angle X-ray Scattering; WAXS; Wide Angle X-Ray Scattering; DSC; differential scanning calorimetry; DLS; dynam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CS; cornstarch; CS-L; cornstarch-lutein; DMSO; dimethyl sulphoxide; DP; degree of polymerization; DSC; differential scanning calorimetry; ΔH; enthalpy; L; lutein; LR; lutein release; RI; retention index; SEM; scanning electron microscope; Tc; conclusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ΔH; melting enthalpy; DSC; differential scanning calorimetry; FA; fatty acid; NMR; nuclear magnetic resonance; PE(s); phytosterol ester(s); PLM; polarized light microscopy; PO; palm oil; SAXS; small angle X-ray scattering; SFC; solid fat content; TAG; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ANOVA; analysis of variance; AUC0-4; area under the curve of plasma concentration versus time from 0 to 4 h; BA0-4; bioavailability from 0 to 4 h; BCS; biopharmaceutics classification system; CEL; celecoxib; Cmax; maximum plasma concentration; COX
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ATR; Attenuated Total Reflectance; BET; Brunauer-Emmett-Teller; CS; chitosan; DC; drug content; DDS; drug delivery system; DOXY; doxycycline hyclate; DSC; Differential Scanning Calorimetry; Dv; volume diameter; EC; ethyl cellulose; EE; efficacy of encapsu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; API; active pharmaceutical ingredient; PXRD; powder X-ray diffraction; HPLC; high pressure liquid chromatography; DSC; differential scanning calorimetry; CSD; Cambridge Structural Database; Piroxicam; Polytypes; Compaction; Tablet and tabletability; PIXEL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; PTX; paclitaxel; BSA; bovine serum albumin; MPs; microparticles; DPs; dry powders; PTX-BSA-MPs; PTX loaded BSA MPs; PTX-BSA-MPs-DPs; DPs containing PTX-BSA-MPs; PTX-BSA-MPs-DPs (0.5 μm), PTX-BSA-MPs-DPs, 0.5 μm; DPs containing 0.5 μm PTX-BSA-MPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Thermogravimetric analysis; Ionic liquid; Lubricant base; Maximum operation temperature; Degradation mechanism; Differential scanning calorimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; FHPKO; fully hydrogenated palm kernel oil; FHPKO-TAG; triglycerides of fully hydrogenated palm kernel oil; FHCNO; fully hydrogenated coconut oil; FHCNO-TAG; triglycerides of fully hydrogenated coconut oil; PO; palm oil; FFA; free fatty acid; DAG; diacylgl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; AAG; amyloglucosidase from Aspergillus niger; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared; DSC; differential scanning calorimetry; GPC; gel-permeation chromatography; PPA; α-amylase from porcine pancreatic; RVA; rapid visco analyser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Salts; Gemfibrozil; Intrinsic dissolution rate; Surface dissolution imaging; Focus variation; GEM; gemfibrozil; DSC; differential scanning calorimetry; XRPD; X-ray powder diffraction; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; biopharmaceutical classific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DSC; differential scanning calorimetry; DTG; derivative thermogravimetric; DVS; dynamic vapor sorption; FFS; film-forming solutions; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; GAB; Guggenheim-Anderson-de Boer; GRAS; gener
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Freeze-drying; Controlled nucleation; Physico-chemical stability; Polysorbate; Monoclonal antibody; High concentration; Low concentration; BET; Krypton gas adsorption according to Brunauer-Emmett-Teller theory; CMC; critical micelle concentration; CN; con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; X-ray scattering; Structural analysis; Carbohydrate polymers; Protein; Synthetic compounds; Simultaneous performance; SAXS; small angle X-ray scattering; SXD; synchrotron X-ray diffraction; WAXS; wide-angle X-ray scattering; SEM; scanning electronic micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Chitosan nanoparticles; Inhalable macromolecule; Micro-scale powder; Insulin integrity; Spray drying; Sugar thermoprotectant; AE; association efficiency; CS; chitosan; DSC; Differential Scanning Calorimetry; ED; Electron Diffraction; EFTEM; Energy-Filtere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; API; active pharmaceutical ingredient; DSC; differential scanning calorimetry; HME; hot melt extrusion; KETO; ketoprofen; MPT; metoprolol tartrate; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; PCL; polycaprolactone; PEO; poly (ethylene oxide); POM; polariz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Mango kernel fat; Hard chocolate fat; Physical blending; Enzymatic interesterification; Microstructure; CB; cocoa butter; CBI; cocoa butter improver; DAG; diacylglycerol; DSC; differential scanning calorimetry; FFA; free fatty acid; HPMF; hard palm mid-fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; HME; Hot melt extrusion; KTP; Ketoprofen; DSC; Differential Scanning Calorimetry; XRD; X-ray Diffraction; WOA; Work of Adhesion; AUC; Area under the curve; Poloxamer gels; Hot-melt extrusion; Ex-vivo permeation study; Rheology study; In-vitro release stud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; nonpolar solvent; polar protic solvent; molecular interaction; solid dispersion; felodipine; spray drying; SDs; solid dispersions; ASDs; amorphous solid dispersions; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; EtOH; ethanol; FLDP; felodi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Activation energy; Arrhenius model; Thermal ageing; Differential scanning calorimetry; Thermogravimetry analysis; Nuclear cables;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ACN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; BCS; biopharmaceutical classification system; CAP; cellulose acetate phthalate; DCM; dichloromethane; DMF; N,N-dimethylformamide; DL; drug load; DSC; differential s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; sodium dodecyl sulfate; soluplus; amorphous solid dispersions; felodipine; hot melt extrusion; medium uptake; erosion; APIs; active pharmaceutical ingredients; SDs; solid dispersions; ASDs; amorphous solid dispersions; DSC; differential scanning calorimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; EGW; ethylene glycolwater mixture; DSC; differential scanning calorimetry; GTO; gate turn-off thyristor; IGBT; insulated gate bipolar transistor; IGCT; integrated gate-commutated thyristor; LPM; litre per minute (L/min); MOSFET; metal-oxidesemiconductor f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Gelatin; Macroporous hydrogel; Imogolite; Nanoclay; Calcium phosphates; Mineralization; Electron microscopy; Differential scanning calorimetry; Small angle X-rays scattering; Rheology; HA; hydroxyapatite; CHA; carbonated hydroxyapatite; Gel; gelatin; Imo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; API; active pharmaceutical ingredient; ATR-FTIR; attenuated total reflection fourier transform infrared spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; GE; gelatin; GET; gelatin film with 2% TiO2; HPMC; hydroxypropylmethylencellulose film; HPMCT; hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ATR-FTIR; Attenuated total reflectance-Fourier transform infrared spectroscopy; CEO; Clove essential oil; DSC; Differential scanning calorimetry; EB; elongation at break; EM; elastic modulus; EOs; essential oils; SEM; Scanning electron microscopy; SI; Swe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; AA; amino acid; ABC; accelerated blood clearance; Aib; 2-aminoisobutyric acid; AIBN; azobisisobutyronitrile; Ala; alanine; AMM; activated monomer mechanism; CAC; critical aggregate concentration; Cbz; benzyloxycarbonyl; CD; circular dichroism; CL; caprola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Epoxy adhesive; Differential Scanning Calorimetry; Infrared curing; Thermal curing; Cure kinetics; Activation energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; ACQ; aggregation-caused quenching; AEE; aggregation-enhanced emission; AIBN; 2,2′-azobisiso butyronitrile; AIE; aggregation-induced emission; APCNs; amphiphilic conetworks; ATRP; atom transfer radical polymerization; hb-CPTA; hyperbranched conjugated po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; DM; d-Mannitol; DM + LMA; d-Mannitol-low melting alloy composites; DSC; differential scanning calorimetry; EDX; energy dispersive X-ray; FT-IR; Fourier Transform Infrared; FWHM; full-width half maximum; JCPDS; Joint Committee on Powder Diffraction Sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CE-SDS; capillary electrophoresis-sodium dodecyl sulfate; DLS; dynamic light scattering; DSC; differential scanning calorimetry; DSF; differential scanning fluorimetry; FBDS; formulated bulk drug substance; HMWS; high molecular weight species; kDa; kiloda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Spray drying; Solid dispersion; Amorphous; Poorly soluble drugs; Formulation; AFM; Atomic force microscopy; ANN; Artificial neural networks; ANOVA; Analysis of variance; API; Active pharmaceutical ingredient; ASD; Amorphous solid dispersion; ATC; Atorvast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; differential scanning calorimetry; physical stability; spectroscopy; colloid(s); biopharmaceutical characterization; protein aggregation; antibody-drug conjugate(s);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; CL; ε-caprolactone; D; Molecular weight distribution; D,L-PLGA; racemic poly(D,L-lactide-co-glycolide); DSC; differential scanning calorimetry; FCL; molar percentage of caproyl units; FGG; molar percentage of glycolidyl units; FLL; molar percentage of la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; Degradation products; Impurities; International chemical reference substances; Pharmacopoeial standards; Reference standards; Primary reference standards; Secondary reference standards; Working standards; AAS; atomic absorption spectroscopy; ANDA; abbrevi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالریمتری روبشی افتراقی; AA; glacial acetic acid; APCC; amorphous precipitation in a crystalline carrier; ASD; amorphous solid dispersion; C-DXT; crystal solid dispersion of docetaxel in SA; BCS; biopharmaceutics classification system; CSD; crystal solid dispersion; CSS; crystall