آشنایی با موضوع

شیوع سوء تغذیه در بیماران بستری در بیمارستان ها عامل مهمی در افزایش نرخ بیماری و مرگ و میر، زمان بستری و هزینه های درمان است. در شرایط استاندارد انتظار می رود که بیمارستان ها دارای روش غربالگری تغذیه ای بیماران باشند تا رژیم شناس بر اساس آن بتواند بهبود وضعیت تغذیه ای (Nutritional status) آنها را تامین نماید. روش های ارزیابی شامل ارزیابی بالینی، بیو شیمیایی، تن سنجی (انتروپومتری) و بررسی مصرف مواد غذایی می باشد. پس از انتخاب و کاربرد یکی از روش های مناسب، رژیم شناس باید قادر باشد اطلاعات به دست آمده را به درستی تفسیر کند و بر اساس آن توصیه های مناسب را ارائه نماید. شناسایی و غربالگری بیماران در معرض خطر تشخیص به موقع بیمارانی که از نظر دریافت کالری، پروتئین، و مواد مغذی در معرض خطر هستند، می تواند از طولانی و پیچیده شدن بیماری پیشگیری کند. بیمارانی که از نظر تغذیه ای در معرض خطر هستند، یک یا چند ویژگی زیر را دارا می باشند. 1- کم وزنی شدید- کمتر از 80 درصد استاندارد وزن برای قد 2- اضافه وزن شدید- بیشتر از 120 درصد استاندارد وزن برای قد (خطر هنگامی است که به طور نادرست فرض شود برای بیماران چاق حتی در هنگام بیماری شدید هم محدودیت کالری مفید است. ) 3- از دست دادن وزن به میزان 10 درصد یا بیشتر از وزن معمول بدن 4- عدم تغذیه از راه دهان MPO به مدت بیشتر از 5 روز در مواردی که تغذیه آنها از راه ورید انجام می شود. 5- اتلاف مواد مغذی، در مواردی مانند سوء جذب یا سندرم کوتاهی روده، فیستول تخلیه ترشحات، دمل یا زخم و دیالیز کلیوی به مدت طولانی. 6- افزایش نیاز متابولیکی در مواردی مانند جراحات trauma، سوختگی ها و مسمومیت های خونی. 7- مصرف داروهایی با خاصیت ضد مواد مغذی یا کاتابولیکی، مانند: استروئیدها، ایمینوسوپرسیوها و انتی تورموژن ها. حضور هر یک از این ویژگی ها نشانگر این است که بیمار بیشتر در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارد. هر چند، عدم حضور این علائم نیز بدین معنی نیست که سوء تغذیه وجود ندارد با اتفاق نخواهد افتاد.
در این صفحه تعداد 669 مقاله تخصصی درباره وضعیت تغذیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده وضعیت تغذیه
مقالات ISI وضعیت تغذیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Circunferencia braquial; Índice de masa corporal; Valoración de índice de masa corporal; Estado nutricional; Brachial circumference; Body mass index; Approximate body mass index assessment; Nutritional status;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Hair; Bioelements; Bioassay; Hair bioelement concentrations; Nutritional status; Environmental exposure; Bioelement syntax; Bioelement self-regulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Nutritional status; Malnutrition; Wasting; Advanced chronic kidney disease; Body composition; Diet; Nutrition; Estado nutricional; Malnutrición; Desgaste; Enfermedad renal crónica avanzada; Composición corporal; Dieta; Nutrición;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; estado nutricional; obesidad infantil; actividades educativas; nutritional status; childhood obesity; educational activities; estado nutricional; obesidade infantil; atividades educacionais;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Nutritional status; Elderly; Oral health related quality of life; Edentulous; Conventional complete denture; Implant-supported prosthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Trisomy 21; Body mass index; Weight; Height; Growth charts; Nutritional status; Trissomia 21; Índice de massa corporal; Peso; Estatura; Curvas de crescimento; Estado nutricional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Desnutrición hospitalaria; Estado nutricional; Valoración nutricional; Malnutrición; Cribado nutricional; Hospitalización; Hospital malnutrition; Nutritional status; Nutritional assessment; Undernutrition; Nutritional screening; Hospital admission;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Hospital malnutrition; Nutritional status; Nutritional assessment; Undernutrition; Nutritional screening; Hospital admission; Desnutrición hospitalaria; Estado nutricional; Valoración nutricional; Malnutrición; Cribado nutricional; Hospitalización;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; Bone mineral density; Juvenile idiopathic arthritis; Low bone mineral density for chronological age; Body composition; Bone turnover markers; Nutritional status; Densidad mineral ósea; Artritis idiopática juvenil; Baja densidad mineral ósea para la eda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol; TG; triglyceride; TG/HDL-ratio; triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio; NS; nutritional status; CFA; coefficient of fat absorption; FPG; fasting p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت تغذیه; ADL; activities of daily living; BMI; body mass index; DVS; dietary variety score; FFQ; food frequency questionnaire; FTU; functional tooth unit(s); MNA; mini nutritional assessment; NOS; Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale; REE; resting energy expe