آشنایی با موضوع

دینامیک جمعیت شاخه ای از علوم زیستی است که اندازه و پیری جمعیت را به عنوان سیستم های دینامیکی و فرایندهای زیست محیطی و محیطی(مانند میزان تولد و مرگ و مهاجرت و مهاجرت) بررسی می کند. سناریوهایی مانند جمعیت پیری، رشد جمعیت یا کاهش جمعیت. پویایی جمعیت به طور سنتی شاخه غالب زیست شناسی ریاضی است که دارای تاریخ بیش از 210 سال است، اگرچه اخیرا دامنه ی زیست شناسی ریاضی تا حد زیادی گسترش یافته است. اولین اصل پویایی جمعیت به طور گسترده به عنوان قانون نمایی مالتوس، مدل رشد مالتوس در نظر گرفته شده است. دوره ابتدایی تحت تأثیر مطالعات جمعیت شناختی مانند کارهای بنجامین گومپرتز و پیر فرانچوئیس Verhulst در اوایل قرن نوزدهم بود که مدل جمعیت شناسی مالتوس را تصحیح و تعدیل کرد. در 30 سال گذشته، پویایی جمعیت با تکیه بر تئوری بازی تکامل یافته، اولین بار توسط جان مینارد اسمیت طراحی شده است. تحت این پویایی، مفاهیم زیست شناسی تکاملی ممکن است یک شکل ریاضی قطعی داشته باشند. پویایی جمعیت با سایر حوزه های زیست شناسی ریاضی مانند اپیدمیولوژی ریاضی، مطالعه بیماری های عفونی جمعیت موثر با هم همپوشانی دارند.
در این صفحه تعداد 1649 مقاله تخصصی درباره دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت
مقالات ISI دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Convex geometry; Feasibility domain; Species interactions; Population dynamics; Trophic energy flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Ayu Plecoglossus altivelis; Culture-based fisheries; Rate equation; Population dynamics; Territorial competition; Release policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; tourmaline; Nitrogen removal performance; Biofilm structures; Population dynamics; Sequencing batch biofilm reactor (SBBR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Connectivity; Ecological network; Wetland configuration; Amphibian model; Graph theory; Population dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; genetic diversity; male-biased dispersal; mtDNA; population dynamics; residence patterns; sociogenetics; Tursiops truncatus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Anthropogenic disturbance; Hydroelectricity; Lake ecosystem; Population dynamics; Renewable energy; Salmonid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Synechococcus; Prochlorococcus; Picoeukaryotes; Population dynamics; Arabian Sea; Temperature front; Filament;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; AmP; Add-my-Pet; DEB; dynamic energy budgets; EFSA; European Food Safety Authority; LD50; lethal dose for 50% of the individuals; LC50; lethal concentration for 50% of the individuals; NOEC; No Observed Effect Concentration; NEC; No Effect Concentration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Cause-of-death mortality; Population dynamics; Birth and death process; Individual-Based model; Age pyramid; Age dependency ratio; Macroscopic behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Predator-prey dynamics; Allochthonous resource subsidy; Population dynamics; Non-equilibrium dynamics; Network structure in ecology; Stepping-stone model; Dispersal delay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; 15B48; 34D23; 34C25; 37C65; 92D25; Dynamical systems; Periodic forcing; Seasonality; Population dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Contest competition; Evolutionary game theory; Exploitative competition; Hawk-Dove game; Pair formation; Population dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Mathematical model; Infectious disease; Pest control; Population dynamics; Sterilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Fisher-Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov (FKPP) equation; Fragmented system; Isolated system; Population dynamics; Explicit solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دینامیک جمعیت یا پویایی جمعیت; Effective medium approximation; Rock-paper-scissors game; Stochastic cellular automaton; Population dynamics; Self-consistent field; Spatial pattern formation;