آشنایی با موضوع

پانکراس (Pancreas) یا لوزوالمعده غده‌ای پهن و درازی است که در قسمت فوقانی شکم و پشت معده قرار گرفته است. پانکراس هم یک غده درون ریز(غده‌ای که ترشحات آن وارد جریان خون می شوند) و هم یک غده برون ریز(غده‌ای که ترشحات آن به خارج از بدن هدایت می شود) است که آنزیم‌ها و مواد دیگری ترشح می‌کند که مستقیماً وارد محیط روده شده و به هضم پروتئین، چربی و کربوهیدرات کمک می‌کنند (عمل برون ریز). مجرای پانکراس با اتصال به مجرای صفراوی، به صورت یک منفذ صفرا و شیره‌ی پانکراس را به درون اثنی عشر ( قسمت فوقانی روده باریک) تخلیه می‌کند. ترشح ترشحات برون ریز پانکراس توسط سیستم خودمختار پاراسمپاتیک (شاخه‌ای ازعصب واگ) که به سلولهای ترشحی ختم می‌گردند و همچنین هورمون سکرتین و هورمون کوله‌سیستوکینین کنترل می‌گردد. این هورمونها پس از ترشح کیموس معدی به دوازدهه از سلولهای انترو اندوکرین اپیتلیوم دوازدهه ترشح می‌شوند. آنزیمهای لوزالمعده مانند آمیلاز، فسفولیپاز، لیپاز، ریبونوکلئاز و پروتئاز (مانند تریپسینوژن، کیموتریپسینوژن و کربوکسی پپتیداز) و الاستاز به تجزیه شیمیایی غذا کمک می‌کنند. پروتئازهای پانکراس، به صورت غیرفعال و داخل کیسه‌هایی میکروسکوپی (لیزوزوم) در سلولهای آسینار لوزالمعده ذخیره شده‌اند که پس از خوردن غذا با تحریک عصبی و شیمیایی به داخل دوازدهه می‌ریزند. سپس در آنجا به وسیله آنزیمهای آنتروکیناز که از سلولهای جدار روده آزاد می‌شوند در محیط قلیایی که به وسیله ترشحات مجاری پانکراس ایجاد می‌شود، تریپسینوژن به صورت فعال (تریپسین) درآمده سایر پروتئازها را فعال می‌کند؛ و آنها شروع به هضم مواد غذایی می‌کنند. البته آمیلاز و لیپاز از ابتدا فعال هستند. اگر این آنزیم‌ها به جای دوازدهه، در داخل بافت پانکراس فعال شوند، شروع به از بین بردن و هضم بافت خود پانکراس کرده که به اصطلاح پانکراتیت یا «التهاب لوزالمعده» نامیده می‌شود. سلولهای جزیره‌ای که جزایر لانگرهانس نامیده می‌شود تولید و آزاد سازی هورمون‌های درون ریز را انجام می‌دهند. این سلولها فقط ۲٪ لوزالمعده را تشکیل می‌دهند. مهمترین هورمون لوزالمعده انسولین است ولی گلوکاگون، سوماتواستاتین و پلی پپتید پانکراسی نیز از این جزایر آزاد می‌شوند. پائین بودن غلظت گلوکز در خون، اسیدهای آمینه، کاتکول آمینه‌ها، تحریک عصبی سمپاتیک و کوله‌سیستوکینین همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون می‌شوند هیپرگلیسمی و انسولین آن را مهار می‌کنند. مهم‌ترین عملکرد انسولین این است که واکنش‌های آنابولیک بر روی کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها، واسیدهای نوکلئیک را تحریک می‌کند. ارزیابی بیماری‌های مرتبط با پانکراس به دلیل دسترسی نداشتن به پانکراس دشوار است. روش‌های مختلفی برای ارزیابی پانکراس وجود دارد. آزمایش‌های اولیه پانکراس شامل معاینات بالینی است و به دلیل اینکه پانکراس در عمق شکم و نزدیک به ستون فقرات واقع شده است، دشوار است. آزمایش خون غالباً در شناسایی علت علائم خاص موجود در پانکراس مفید است اما احتمال اشتباه هم در این آزمایش‌ها زیاد است. بهترین آزمایش رادیولوژیک برای ارزیابی ساختار پانکراس شامل توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)، اولتراسوند اندوسکوپیک و ام آر آی (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) است. آزمایش‌های مرتبط با مجرای پانکراس عبارتند از ERCP (کلانژیو پانکراتوگرافی رتروگراد آندوسکوپیک) و MRCP (کلانژیو پانکراتوگرافی تشدید مغناطیسی). همچنین نمونه برداری اکتشافی تنها راه برای تأیید تشخیص بیماری‌های مرتبط با پانکراس است.
در این صفحه تعداد 1959 مقاله تخصصی درباره پانکراس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پانکراس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; ATG; anti-thymocyte globulin; CMV; cyto megalo virus; DVT; deep vein thrombosis; SMV; superior mesenteric vein; SMA; superior mesenteric artery; T1DM; type 1 diabetes mellitus; DDK; deceased donor kidney; LDKT; living donor kidney transplantation; GFR; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; Tufting entéropathies; CACP; IPEX; APECED; Achalasie; Entéropathie exsudative; Panniculite mésentérique; PPP; Pancréas; Cholangites; Hépatites auto-immunes; Tufting enteropathy; CACP; IPEX; APECED; Achalasia; Exsudative enteropathy; Mésenteric pann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; Pancreas; Etiology; Epidemiology; Risk Factor; aHR; adjusted hazard ratio; CCI; Charlson Comorbidity Index; CI; confidence interval; DNPR; Danish National Patient Registry; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; HR; hazard ratio; ICD; Inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; Insulin; Insulin receptor; Sensory neuron; Dorsal root ganglia; Mouse models; Pancreas; Beta cell; Neuropathy; Gene deletion; Islet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; Enriching New-Onset Diabetes for Pancreatic Cancer; Biomarker; Pancreas; Screening; BG; blood glucose; EAG; estimated average glucose; END-PAC; Enriching New-Onset Diabetes for Pancreatic Cancer; EXPAND; Examination of the Pancreas in New-Onset Diabetes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; Pancreas; Inflammatory Response; Acinar Cell; Lamellar Bodies; ADP; adenosine diphosphate; AP; acute pancreatitis; Arg; L-arginine; Arg-AP; L-arginine-induced acute pancreatitis; ATP; adenosine triphosphate; CatB; cathepsin B; CCK; cholecystokinin-8; CDE-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; Epidemiology; Inflammation; Pancreas; Trends; AP; acute pancreatitis; CP; chronic pancreatitis; RAP; recurrent acute pancreatitis; ED; emergency department; ICD-9; International Classification of Diseases, 9th revision;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پانکراس; GETAID Study; Pancreas; Long-term Outcome; Surgery; AIP; autoimmune pancreatitis; CD; Crohn's disease; CI; confidence interval; CT; computed tomography; EUS; endoscopic ultrasound; FNA; fine-needle aspiration; GETAID; Groupe d'études et thérapeutiqu