آشنایی با موضوع

محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (محور HPA یا محور HTPA) یک مجموعه پیچیده از تأثیر مستقیم و تعاملات بازخورد در میان سه جزء است: هیپوتالاموس، غده هیپوفیز (ساختار نخاعی شکل واقع در زیر تالاموس) و آدرنال غدد فوق کلیه (اندام های کوچک و مخروطی بالای کلیه) نیز نامیده می شود. این اندام ها و تعاملات آنها، محور HPA، یک سیستم عصبی مرکزی است که کنترل واکنش های استرس را کنترل می کند و بسیاری از فرآیندهای بدن را شامل هضم، سیستم ایمنی، خلق و خوی، احساسات جنسی، ذخیره انرژی و هزینه می کند. این مکانیسم رایج برای تعاملات بین غدد، هورمون و بخش هایی از میان میانه ای است که به طور کلی سندرم انطباق عمومی (GAS) را در بر می گیرد. در حالی که هورمونهای استروئیدی به طور عمده در مهره داران تولید می شوند، نقش فیزیولوژیکی محور HPA و کورتیکواستروئیدها در پاسخ استرس بسیار پایه است که سیستم های مشابه را می توان در بی مهرگان و موجودات تک سلولی پیدا کرد. محور HPA، محور HPG، محور HPT و سیستم هیپوتالاموس-neurohipophyseal چهار سیستم عصبی مرکزی نورونی هستند که از طریق آن عملکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز مستقیم نوروآندوکرین کنترل می شود. عناصر کلیدی محور HPA عبارتند از: هسته پاراوجتاکی هیپوتالاموس که حاوی نورونهای نوروندوکرین است که هورمون وازوپرسین و هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین را ترشح می کند و ترشح می کند (CRH). این دو پپتید تنظیم می کنند: لوب قدامی غده هیپوفیز. به طور خاص، CRH و وازوپرسین ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)، که بعدها به عنوان کورتیکوتروپین شناخته می شود، تحریک می شود. قشر آدرنال، که هورمون های گلوکوکورتیکوئیدی (عمدتا کورتیزول در انسان) را در اثر تحریک ACTH تولید می کند. گلوکوکورتیکوئیدها به نوبه خود در هیپوتالاموس و هیپوفیز (در جهت کاهش تولید CRH و ACTH) در چرخه بازخورد منفی عمل می کنند.
در این صفحه تعداد 1244 مقاله تخصصی درباره محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Cortisol; Corticotropin releasing hormone; Divorce; HPA axis; Separation; Psychopathology
مقالات ISI محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; IUGR; intrauterine growth restriction; HPA axis; hypothalamic pituitary adrenal axis; HPO axis; hypothalamic pituitary ovarian axis; LC/NE; locus ceruleus/norepinephrine; CRH; corticotropin releasing hormone; AVP; arginine vasopressin; PVN; paraventricula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; HPA axis; Hypocortisolism; Strange Situation; Parental sensitivity; International adoption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Mood disorder; Insulin signaling; Metabolism; Homeostasis; Stress; HPA axis; Neuroinflammation; Allostatic load;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Theanine; Heat stress; Liver injury; Heat shock response; HPA axis; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CORT; glucocorticoids; COX-2; cyclooxygenase-2; CRP; C-reaction protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; HPA; hypothalamic pituitary adrenal; CANDLE; Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood; PTSD; post-traumatic stress disorder; TLEQ; Traumatic Life Events Questionnaire; BMI; body mass index; BSI; Brief Symptoms Invent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Treatment-resistant depression; Escitalopram; Hypothalamus; Corticosterone; HPA axis; Neuroinflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Early life stress; HPA axis; Depressive-like behaviors; Multimodal stress; TrkB expression; BDNF; Neurogenesis; Anxiety-like behaviors; Neonate corticosterone response; Hippocampus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Traffic noise; Chronic stress; Hippocampus; Medial prefrontal cortex; Neuronal density; Memory; Motor coordination; Prepulse inhibition; HPA axis; Nocturnal noise;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; 11β-HSD; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AVP; arginine vasopressin; BNST; bed nucleus of the stria terminalis; BPA; bisphenol A; CBG; corticosteroid-binding globulin; CORT; corticosterone; CRF; Corticotropin-Releasin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; ADL; Activities of Daily Living; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; CBF; Cerebral Blood Flow; CI; Confidence Interval; CNS; Central Nervous System; COX; Cyclooxygenase; CSF; Cerebro-Spinal Fluid; DES; Depression-Executive Dysfunction Syndrome; DST c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Glucocorticoid receptor; Dexamethasone; Dex-CRH test; DST; Gene expression; Hypothalamic-pituitary-adrenal axis; HPA axis; Major depression; FKBP5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Cortisol during the day; HPA axis; Menstrual cycle; Psychological stress; TSST; Virtual reality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Brain; Trait anxiety; Anxiety disorders; Depression; Stress; Neurotransmitter; HPA axis; Glucocorticoids; Mitochondria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; BW; body weight; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CRF; corticotropin-releasing factor; FSH; follicular-stimulating hormone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; HPG; hypothal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AE; aerobic exercise; AGs; adrenal glands; AS; adrenal sensitivity; AT; aerobic training; BW; body weight; CORT; corticosterone; CRF; corticotropin-releasing factor; ELISA; Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay; EPM; elevat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Sleep deprivation; Acute stress; Cortisol; Sympathetic nervous system; HPA axis; Hypothalamus Pituitary Adrenal axis; Age differences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Microglia; Stress; Alzheimer's disease; Neurodegeneration; Neuroinflammation; Synaptic remodeling; Microglial phenotypes; Dark microglia; Aβ; Amyloid beta; ABCA7; ATP-binding cassette transporter A7; AD; Alzheimer's disease; APOE; Apolipoprotein E; APP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Abnormal aggression; Aggression; Animal models; Behavior; Corticosterone; Drugs; Early life stress; HPA axis; Inbred strains; Mouse; Rat; Selective breeding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; Acute stress responses; HPA axis; Salivary cortisol; Positive/negative affect; Real-life stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال; ACTH; Adrenocorticotropic Hormone; BMI; Body Mass Index; CBCL; Child Behavior Checklist; CDI; Children's Depression Inventory; CRH; Corticotropin-releasing Hormone; FESG; First Epileptic Seizure Group; HPA axis; Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis; LC-NE;