آشنایی با موضوع

در علوم اعصاب، انعطاف‌پذیری همایه‌ای یا پلاستیسیته سیناپسی (Synaptic plasticity) توانایی همایه‌ها (سیناپس‌ها) برای تقویت یا تضعیف در طی زمان، در پاسخ به افزایش یا کاهش فعالیت شان است. در طول تکامل در سنین پایین، در پاسخ به آسیب مغزی و در حین یادگیری، مکانیسم‌های متفاوتی برای پلاستیسیته وجود دارد که مهمترین آنها پلاستیسیته سیناپسی است و عبارت است از علمی که به بررسی قابلیت نورون‌ها برای تغییر توانایی‌های خود برای برقراری ارتباط با یکدیگر می‌پردازد. ادعا می‌شود خاطرات در مغز توسط مدارهای عصبی که به شدت متصل هستند، بیان می‌شوند؛ بنابراین انعطاف‌پذیری سیناپسی یکی از مهمترین اساس یادگیری و حافظه است. تغییر انعطاف اغلب ناشی از تغییر تعداد گیرنده‌های نوروترانسمیتر موجود در یک سیناپس است. در اینجا چندین مکانیسم اساسی که برای رسیدن به انعطاف‌پذیری سیناپسی مشارکت می‌کنند، وجود دارد. از جمله این مکانیزم‌ها می‌توان تغییرات در مقدار نوروترنسمیترهای آزاد شده در سیناپس و نحوه مؤثر پاسخ سلول به این نوروترنسمیترها را نام برد. کشف شده‌است که انعطاف‌پذیری سیناپسی چه در نورون‌های مهاری و چه در نورون‌های تحریکی وابسته به کلسیم رهایی از نورون پس سیناپسی هست.
در این صفحه تعداد 1642 مقاله تخصصی درباره پلاستیسیته سیناپسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلاستیسیته سیناپسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; HU; hindlimb unloaded; T-SOD; total superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; PP; perforant pathway; Rap; rapamycin; OFT; open field test; EPM; elevated plus maze test; Bnip3; Bcl-2/E1B-19 kDa interacting protein 3; Hindlimb unloading; Synaptic plasti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; AEP; asparagine endopeptidase; AD; Alzheimer's disease; AEP KO; AEP knockout; WT; wildtype; MWM; Morris water maze; fEPSP; field excitatory postsynaptic potential; PP; perforant pathway; DG; dentate gyrus; TBS; theta burst stimulation; LTP; long-term po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Aβ; amyloid beta; AMPAR; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; Arc; activity-regulated cytoskeleton-associated protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; AFM; ato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Alzheimer's disease; Amyloid precursor protein; Amyloid precursor protein intracellular domain; Caspase cleavage; Metaplasticity; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; dLGN; dorsal lateral geniculate nucleus; PPR; paired-pulse ratio; RGCs; retinal ganglion cells; STD; short-term depression; STP; synaptic short-term plasticity; TC; thalamocortical; TRN; thalamic reticular nucleus; th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; AMPAR; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; Arc; activity-regulated cytoskeletal-association protein; BDNF; bone-derived neurotrophic factor; CaMK; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; APP; Amyloid Precursor Protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CAMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CTRL; Control diet; DHA; dehydroascorbate; DOPAC; 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; GFAP; Glial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; mIPSCs; miniature synaptic currents; NSFA; non-stationary-fluctuation-analysis; OD; olfactory-discrimination; PC; piriform cortex; PPF; paired pulse facilitation; complex olfactory learning; piriform cortex; pyramidal neurons; synaptic inhibition; GABA; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Sleep; Dendritic spines; Synaptic plasticity; Structural plasticity; Sleep deprivation; Hippocampus; Memory; Long-term potentiation; Visual cortex; Motor cortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; ER; estrogen receptor; HVC; hyperstriatum ventrale, pars caudale or high vocal center of songbirds; NCM; caudal medial nidopalium; NSCs; neural stem cells; P450scc; cytochrome P450 cholesterol side chain cleavage enzyme; PET; positron emission tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Leptin; Alzheimer's disease; Hippocampus; Excitatory synaptic transmission; AMPA receptor trafficking; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Aβ; β-amyloid; Aβo; oligomers of Aβ; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AD; Alzheimer's disease; AMPA; amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid; APP; amyloid-precursor protein; AT; angiotensin; BBB; blood brain barrier; BCM; Bienens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Cannabinoid; Prenatal development; Adolescence; Multigenerational inheritance; Epigenetics; DNA methylation; Chromatin; Transcription; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; C2; second cervical (level of spinal cord); ChR2; ChannelRhodopsin-2 (light-sensitive ion channel); fEPSP; field excitatory post-synaptic potential; GABA; gamma-aminobutyric acid (an inhibitory neurotransmitter); HCN; hyperpolarization-activated cyclic nu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; DBS; deep brain stimulation; NAc; nucleus accumbens; VTA; ventral tegmental area; ADHD; attention deficit and hyperactivity disorder; Dopaminergic neurons; Synaptic plasticity; Basal ganglia; Brain stimulation; Striatum; Electrochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; brain-derived neurotrophic factor (BDNF); glucocorticoids; high-mobility group box-1 (HMGB1); neurogenesis; synaptic plasticity; facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF); glucocorticoïdes; B1 du groupe de haute mobilité (HMGB1); neurogenèse; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; LTP; long-term potentiation; fEPSP; field excitatory postsynaptic potential; POPS; population spike; Pyrethroids; Rat; Brain; Electrophysiology; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Cognitive enhancement; Non-pharmacological; TMS; Exercise; Synaptic plasticity; Depression; BDNF; Neurotrophins; Multi-modal intervention; Cognitive dysfunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Growth factor; Neurotrophin; Axon sprouting; Synaptic plasticity; 6-Hydroxydopamine; MPTP; Sigma-1 receptor; Synuclein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Hippocampus; Dentate gyrus; Granule cell; Neurogenesis; Pattern separation; Binding; Synaptic plasticity; Sequence memory; Spatial memory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاستیسیته سیناپسی; Multiple sclerosis; Experimental autoimmune encephalomyelitis; Hippocampus; Dentate gyrus; Memory impairment; Synaptic plasticity; Microglia; Diffusion tensor imaging;