آشنایی با موضوع

همایه یا سیناپس (به انگلیسی: Synapse) یک ساختار زیستی در پایانهٔ آکسون‌ها است که از راه آن یک سلول عصبی پیام خود را به دندریت یک نورون دیگر یا یاخته [|ماهیچه‌ای]] یا یک غده می‌فرستد. نورون‌ها، بنیادین‌ترین یاخته‌های عصبی هستند. این یاخته‌ها کار پردازش و رسانش پیام‌های عصبی را بر دوش دارند. نورون‌ها از راه رشته‌هایی بنام دندریت پیام را دریافت کرده و از راه رشته‌های دیگری بنام آکسون پیام را به یاخته دیگر رسانش می‌کنند. در سیناپس نورون‌ها (سلول‌های عصبی) به یکدیگر یا به اندام‌های بدن پیوسته نمی‌شوند، بلکه تنها در نزدیکی هم قرار می‌گیرند و با تراوش پیامرسان‌های عصبی (مانند ‏گلوتامات، استیل کولین یا نور اپی نفرین) پیوند برقرار می‌گردد. . اگرچه تعداد زیادی سیناپس وجود دارد، ولی می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: سیناپس الکتریکی و سیناپس شیمیایی. در سیناپس الکتریکی جریان از شکاف پیوندگاه جاری می‌شود. در مقابل، سیناپس شیمیایی قادر به ارتباط سلول به سلول توسط ترشح پیام رسان عصبی می‌باشد. این عامل‌های شیمیایی که توسط نورون پیش سیناپسی ترشح می‌شوند، جریان‌های ثانویه در نورون پس سیناپسی را بوسیله فعال کردن گیرنده‌های خاصی تولید می‌کنند. در حدود ۱۰۰ نوع پیام رسان عصبی شناخته شده‌است. تقریباً تمام سیناپس هایی که برای انتقال پیام در دستگاه عصبی مرکزی انسان از آن ها استفاده می شود، از نوع شیمیایی اند. در این گونه سیناپس ها نورون اول در انتهای عصبی خود ماده شیمیایی به نام ناقل عصبی را ترشح می کند که این ناقل به نوبه خود با تاثیر بر گیرنده پروتئینی غشای نورون بعدی آن را تحریک و یا مهار می کند. سیناپس های الکتریکی دارای کانال های مایع باز بوده که الکتریسیته را از یک سلول به سلول بعدی منتقل می کنند. در این نوع سیناپس ساختمان های پروتئینی به نام اتصالت شکاف دار وجود دارد که به یون ها اجازه می دهد از داخل یک سلول به سلول بعدی حرکت کنند. این نوع سیناپس در تارهای عضلات صاف و قلبی دیده می شود.
در این صفحه تعداد 1155 مقاله تخصصی درباره همایه یا سیناپس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همایه یا سیناپس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorders; CGH; comparative genomic hybridization; CHO; carbohydrate attachment; CNV; copy number variations; DGAP; developmental genome anatomy project; FISH; fluorescent in situ hybrid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Synapse; Proteomics; Psychiatric disorders; Neurodevelopmental disorders; Meta-analysis; ASD; Autism spectrum disorders; FXS; Fragile-X Syndrome; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; PPI; protein-protein interaction; PSD; postsynaptic density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; PRUNE2; prune homolog 2; BNIP; Bcl-2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting protein; BNIPXL; BNIP2 extra long; BMCC1; BCH-motif-containing molecule at the C-terminal region 1; BCH; BNIP2 and Cdc42GAP homology; Piriform cortex; Olfactory bulb; Synapse; Odor; Gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; CW; cartwheel cell; DCN; Dorsal Cochlear Nucleus; DSE; depolarization-induced suppression of excitation; EC; endocannabinoid; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; EPSC; excitatory post-synaptic current; FUS; fusif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; CaMKII; Ca2+-calmodulin-dependent kinase II; ER; endoplasmic reticulum; GABAARs; type-A GABA receptors; IICR; IP3 receptor-dependent calcium release; GLT1; glutamate transporter 1; GlyR; glycine receptor GlyR; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; nAc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; CF; climbing fiber; dLGN; dorsal lateral geniculate nucleus; EPSC; excitatory postsynaptic current; IONC; infraorbital nerve cut; KO; knock-out; mGluR1; metabotropic glutamate receptor subtype 1; PC; Purkinje cell; PF; parallel fiber; PrV; principal senso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Ig; immunoglobulin; GPI; glycophosphatidylinositol; PSA; polysialic acid; GWAS; genome wide association study; Brain wiring; Cell adhesion; Developmental psychiatric disorders; Synapse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Alzheimer's disease; Brain; Cerebrospinal fluid; Plasma; Nutrient; Nutritional requirement; Metabolism; Omega-3 polyunsaturated fatty acids; DHA; Choline; Vitamins; Phosphatidylcholine; Phospholipid synthesis; Synapse; Neuronal membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Alzheimer disease; Ca2+ signaling; Ryanodine receptors; Neuronal store-operated Ca2+ channels; Mushroom spines; Synapse; Ca2+-calmodulin-dependent kinase II (CaMKII); Calcineurin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Neonatal; Surgical incision; Inflammation; Microglia; Pain; Spinal cord; Dorsal horn; Synapse; Patch clamp; DRG; Primary afferent; Glutamate; GABA; Glycine; Membrane excitability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Synapse; Dendrites; Associate plasticity; Heterosynaptic plasticity; Long-term potentiation (LTP); Long-term depression (LTD); NMDAR spike; Small GTPases; AMPARs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; ACh; acetylcholine; BSA; bovine serum albumin; BTX; α-bungarotoxin; NMJ; neuromuscular junction; PBS; phosphate-buffered saline; synapse; endplate; myofiber; aging; nerve terminal; NMJ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Serotonin; Estrogen; Progesterone; Dorsal raphe; Macaques; Glutamate; Synapse; DNA repair; Chaperones; Ubiquinases; Transport; Neurodegeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; Mitochondria; Mitochondrial fission; Mitochondrial fusion; DRP1; OPA1; MFN1; MFN2; GDAP1; Neurodegeneration; Charcot-Marie-Tooth disease; Dominant Optic Atrophy; Neuronal maturation; Neuronal plasticity; Synapse; Dendrite; Axon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; PD; Parkinson's disease; MPTP; 1-methyl-4-phenyl-l,2,3,6-tetrahydropyridine; TH; tyrosine hydroxylase; PSD-95; post-synaptic density protein 95; SNpc; substantia nigra pars compacta; Parkinson's disease; Exercise; Synapse; Dendritic spine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همایه یا سیناپس; FAK; focal adhesion kinase; FAT; focal adhesion targeting domain; FERM; band four-point-one, ezrin, radixin, and moesin common domain; LC-MS/MS; mass spectrometry coupled to liquid chromatography; MAPK; mitogen-associated protein kinase; P5; postnatal d