آشنایی با موضوع

دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک یا سامانه عصبی احساسی، مجموعه پیچیده‌ای از سازه‌های عصبی است که زیر مخ و در دو طرف نهنج (تالاموس) یافت می‌شود. واژه لیمبیک به معنی مرز و حاشیه است. در ابتدا برای توصیف تشکیلات حاشیه ای در اطراف نواحی نیمکره ای مغزی به کار می رفت. اما امروزه به تمام مدار های نورونی که رفتار هیجانی و احساسی و اعمال هدف دار را کنترل می کنند، اطلاق می گردد. اما این سیستم به طور عمده با هیپوتالاموس و با ساختار های وابسته به آن کار خود را انجام می دهد. علاوه بر این‌ها، بسیاری از این ساختارها نقش مهمی در فرایند حافظه و ذخیره‌سازی اطلاعات داشته و برخی ارتباط نزدیکی با سیستم بویایی دارند. اجزای درگیر در سیستم لیمبیک دو دسته اند. برخی از آن‌ها زیرقشری بوده و برخی دیگر قسمت‌هایی از قشر مغز هستند. بخش قشری حلقه‌ای از قشر را تشکیل می‌دهد که پیرامون قسمت‌های زیرقشری قرار دارد و به همین دلیل لوب لیمبیک نیز نامیده می‌شود. قشر اینسولار، قشر اوربیتوفرونتال، شکنج‌های subcallosal، cingulate و parahippocampal و قلاب (uncus) از جمله ساختارهای تشکیل دهنده این حلقه هستند. این قسمت‌ها بیشتر جزو پالئوکورتکس می‌باشند. بخش زیرقشری از ساختارهایی همچون هیپوتالاموس، آمیگدال، هیپوکامپ، هسته‌های سپتال، قسمت‌هایی از عقده‌های قاعده ای و برخی از هسته‌های تالاموسی مانند هسته قدامی تشکیل شده است. یکی از عواملی که سیستم لیمبیک را مرکز احساسات و واکنش‌های مغزی کرده‌است، قرار گرفتن آن بین نواحی تفکر مغز و اعمال خروجی سیستم عصبی است. سیستم لیمبیک معمولا تحت کنترل نواحی مربوط به تفکر قرار دارد، با این حال می‌تواند به طور مستقل نیز عمل کند. قسمت هایی از سیستم لیمبیک که مربوط به اطلاعات ورودی و پردازش هستند شامل نواحی قشری، آمیگدال و هیپوکامپ و نواحی مربوط به اطلاعات خروجی شامل هسته های سپتال و هیپوتالاموس هستند.
در این صفحه تعداد 571 مقاله تخصصی درباره دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Cavum septum pellucidum; Psychopathy; Antisocial personality disorder; Magnetic resonance imaging; Septo-hippocampal; Limbic system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Chronic pain; Motivated behavior; Reward; Limbic system; Addiction; VTA; ventral tegmental area; SN; substantia nigra; PFC; prefrontal cortex; mPFC; medial prefrontal cortex; NAc; nucleus accumbens; BLA; basolateral amygdala; CeA; central amygdala; PBn; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Tinnitus; Medial geniculate nucleus; Prefrontal cortex; Limbic system; Electrophysiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Limbic system; Limbic integration treatment; Aggression; Youth violence; Milieu management; Contagious emotion; Vicarious trauma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Amygdala; Current; Emotional controller; PMSM; Limbic system; Speed; Orbitofrontal cortex; Total harmonic distortion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Temporal lobe epilepsy; Limbic system; Default mode network; Resting-state networks; Kainic acid; Functional connectivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; ARC; arcuate nucleus; AVP; arginin-vasopressin; BLA; basolateral amygdala; BPA; Bisphenol A; BSTmv; ventromedial part of the bed nucleus of the stria terminalis; E2; 17-β-estradiol; EDC; endocrine disruptors compound; GEN; genistein; La; lateral amygdala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; BDD; Neuroimaging; MRI; fMRI; EEG; Cognition; Network organisation; Pathophysiology; Limbic system; Visual system; Prefrontal cortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Appetite; Physical Activity; Cognition; Reward; Self-Control; Hypothalamus; Cortex; Limbic System; BAT; brown adipose tissue; FGF21; fibroblast growth factor-21; GI; gastrointestinal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Cerebrum; Fiber dissection; Fiber tracts; Limbic system; Magnetic resonance tractography; Operative approaches; White matter; DBS; Deep brain stimulation; ILF; Inferior longitudinal fasciculus; NAc; Nucleus accumbens; RN; Red nucleus; SLF; Superior longit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Brain volume loss; Limbic system; Physiological arousal; Empathy; Severe traumatic brain injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Behavioral models; Cocaine; Compulsive drug seeking; Limbic system; Substance use disorders
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Depression; Acupuncture; Resting-state functional connectivity; Amygdala; Limbic system; Fluoxetine; Combination effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Affect; Sound; Voice; Music; Limbic system; Auditory cortex; Basal ganglia; Cerebellum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Limbic system; Cognition; Memory; Multiple sclerosis; MRI; Diffusion tensor imagingAD, axial diffusivity; BDI, Beck Depression Inventory; BSRT, Buschke Selective Reminding Test; BVMT, Brief Visuospatial Memory Test; BVRT, Benton Visual Retention Test; CVL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Abuse; Amygdala; Chronic stress; Development; Early life stress; Emotion; Hippocampus; Limbic system; Medial temporal lobe; Neglect; Neural plasticity; Neuroimaging; Poverty; Stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Limbic system; Contralateral temporal connections; Single pulse electrical stimulation; Seizure onset pattern; Epilepsy surgery; SPES; Single Pulse Electrical Stimulation; DEE; Diffuse Electrodecremental Event pattern; FA; Fast activity pattern; FA-DEE; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Bed nucleus of the stria terminalis; Central amygdala; Chronic alcohol exposure; Limbic system; Neuronal excitability; Prefrontal cortex; Synaptic transmission; Patch-clamp electrophysiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Hepatic encephalopathy; Diet; Active avoidance; Spatial reference memory; Cytochrome c-oxidase; Limbic system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Emotions; Facial expression; Emotional intelligence; Medial temporal lobe; Limbic system; Amygdala; Febrile convulsion; Epilepsy; Temporal lobe epilepsy; Pediatric neurology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; IHC; immunohistochemistry; MPOA; medial preoptic area; OT; oxytocin; OTRs; OT receptors; VMN; ventromedial nucleus of the hypothalamus; oxytocin receptor; immunohistochemistry; human brain; limbic system; hypothalamus; OT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Dementia; Alzheimer's disease; Memory; Neuroanatomy; Fornix; Entorhinal cortex; Hippocampus; Nucleus basalis of Meynert; Limbic system; Deep brain stimulation; Papez circuit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کناره‌ای، سیستم لیمبیک; Limbic system; Tractography; White matter connections; Brain networks; Emotion; Memory; Amnesia; Dementia; Antisocial behaviour; Schizophrenia; Depression; Bipolar disorder; Obsessive-compulsive disorder; Autism spectrum disorder;