آشنایی با موضوع

پروتئین پیش ماده آمیلوئید(به انگلیسی amyloid precursor protein) "آمیلوئید" پروتئینی است که با تجمع در مغز موجب خفگی و مرگ نورونها شده و سبب بروز بیماری آلزایمر می شود. به گفته دانشمندان، "بتا- آمیلوئید" در داخل نورونها به طور طبیعی با همکاری پروتئین دیگری با عنوان "App" (پروتئین پیش ماده آمیلوئید) ایجاد می شود. App در خارج از سلولهای نورونی شکل می گیرد. ساختارهای پروتئینی رشته‌ای در جسم سلولی نورون‌ها، تشکیل می‌شود. این ساختارهای پروتئینی که به آنها اجسام آمیلوئیدی گفته می‌شود، در اثر برخی تغیرات درپروتئوم سلول‌های عصبی وبهم خوردن تعادل و تغییر در میزان و یا ساختار پروتئین‌های پرسینیلین، آپولیپوپروتئینE، سینوکلئین، و پپتید آمیلوئیدبتا، ایجاد می‌شود. یکی از مهمترین پروتئین‌هایی که در ایجاد آلزایمر نقش دارد، پروتئین پیش ساز آمیلوئید (APP ) نام دارد، این پروتئین در سلول‌های دستگاه عصبی بیان می‌شود و در اتصال سلول‌ها بهم، تماس سلول‌ها و اتصال به ماتریکس خارج سلولی و اسکلت سلولی نقش دارد. پروتئین APP بوسیله سه نوع آنزیم پروتئولیتیک پردازش می‌شود. آنزیم‌های آلفا، بتا و گاما- سکرتاز، به ترتیب پروتئین APP را در اسیدهای آمینه ۶۷۸، ۶۷۱ و ۷۱۱برش می‌دهند. با اثر آنزیم‌های گاما و بتا سکرتاز بر پروتئین APP، به ترتیب، پپتیدهایی بنام آمیلوئیدبتا۴۰ (دارای ۴۰ اسید آمینه)وآمیلوئیدبتا۴۲ (دارای ۴۲ اسیدآمینه)ایجاد می‌شوند. در حالت عادی مقدار این قطعات در سلول‌ها کم است و به سرعت تجزیه می‌شود اما اگر در پروتئوم سلول‌های عصبی این تعادل برهم بخورد و مقدار این قطعات افزایش یابد، ساختارهای پروتئینی کروی و درنتیجه آلزایمر ایجاد می‌شود. در این نوع بیماری ها، پروتئین های غیر طبیعی در داخل و خارج از سلول های عصبی جمع می شوند و با ارتباطات شبکه ی نورونی تداخل پیدا می کنند و نهایتا نورون های خاصی را تخریب می کنند. بیماری آلزایمر با تجمع دو پروتئین مختلف شناخته می شود، یکی خارج از نورون ها و دیگری داخل آن ها. پروتئینی که در خارج از نورون ها جمع می شود امیلوئید بتا و پروتئینی که در داخل جمع می شود پروتئین تائو نام دارد. تجمع بزرگ تر امیلوئیدهای بتا را پلاک های امیلوئیدیمی نامند که بسیار سمی هستند و در کار و ارتباط نورون ها تداخل ایجاد می کنند. در بیماری آلزایمر پروتئین تائو در مقادیر غیر طبیعی زیادی داخل نورون ها وجود دارد که تجمع بسیار زیاد آن ها را کلافه های عصبی رشته ای می نامند. بیماری آلزایمر علت اصلی جنون است. به علت اثرات ناشی از آلزایمر معمولا تصور می شود که یک بیماری است که در مغز شروع می شود. در حالیکه دانشمندان برای درمان و جلوگیری از آلزایمر تلاش می کنند تا از زوایای مختلفی به آن نگاه کنند. در حال حاضر آنها شروع به این که آلزایمر از مغز شروع می‌شود، مشکوک اند.
در این صفحه تعداد 1171 مقاله تخصصی درباره پروتئین پیش ماده آمیلوئی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین پیش ماده آمیلوئی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Amyloid precursor protein; Hippocampus; Neuroinflammation; Prevention; TgCRND8 mice; Tumor necrosis factor alpha; XPro1595;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid-β-peptide; ACh; acetylcholine; Apo; apolipoprotein; APP; amyloid precursor protein; CYP; cytochrome P-450; DYRK1; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A; GABA; γ-aminobutyric acid; GSK; glycogen synthase- kinase; HSV-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Hydrogen sulfide; Gasotransmitter; Sulfhydration; Neurodegeneration; Oxidative stress; Antioxidants; 3-MST; 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; Aβ; β-Αmyloid; AD; Alzheimer's disease; ALS; Amyotro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid beta; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; DS; Down syndrome; DTI; diffusion tensor imaging; EEG; electroencephalography; FDG; fluordexoyglucose; NFT; neurofibrillary tangles; PET; positron emission tomography; sMRI; struc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid beta; AMPAR; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; Arc; activity-regulated cytoskeleton-associated protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; AFM; ato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid beta peptides; anMan; anhydromannose; APP; amyloid precursor protein; DAPI; 4,6-diaminido-2-phenylindole; DFMO; α-difluoromethylornithine; DMEM; Dulbecco minimal essential medium; Gpc-1; glypican-1; HS; heparan sulfate; MEF; mouse embryonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Alzheimer's disease; Amyloid precursor protein; Amyloid precursor protein intracellular domain; Caspase cleavage; Metaplasticity; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; APP; amyloid precursor protein; APC; antigen presenting cell; Aβ; β-amyloid; B7-H1; B7-homolog 1; CARD; caspase activation and recruitment domain; CCR; C-C chemokine receptor; CIM; C-protein induced myositis; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AP-1; activator protein-1; APP; amyloid precursor protein; AICD; APP intracellular domain; DAMPs; damage associated molecular patterns; FOXO3; forkhead box O3; HES; hairy-enhancer of split; HPCs; hematopoietic progenitor cells; HDAC; histone deacetylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid beta protein; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; cmTBI; complicated mild traumatic brain injury; CSF; cerebrospinal fluid; CT; computed tomography; C-tau; C-terminal tau fragment; CTE; chronic traumatic encephalopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid β peptide; APP; amyloid precursor protein; BACE1; β-amyloid cleavage enzyme 1, β-secretase 1; GSM; gamma secretase modulator; LHS; left hand side; NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug; SAR; structure activ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer's disease; PPs; polyphenols; EGCG; epigallocatechin gallate; NFTs; neurofibrillary tangles; ACh; acetylcholine; Aβ; amyloid-beta; APP; amyloid precursor protein; PS-1; presenilin-1; PS-2; presenilin-2; AChE; acetylcholine esterase; Cdk5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; 4-HNE; 4-hydroxy2-nonenal; ACD; acetaldehyde; AD; Alzheimer's disease; ALDH; aldehydede hydrogenase; ALDH1A1; aldehyde dehydrogenase1A1; ALDH2; aldehydede hydrogenase 2; APOE ε4; apolypo protein E ε4; APP; amyloid precursor protein; AR; aldehyde reduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; APP; Amyloid Precursor Protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CAMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CTRL; Control diet; DHA; dehydroascorbate; DOPAC; 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; GFAP; Glial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; ApoE; apolipoprotein E; CNS; central nervous system; degu; Octodon degus; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GSK3; glycogen synthase kinase 3; NCBI; National Centre for Biotechnology Information
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; NSAIDs; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX; Cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; Tx; thromboxanes; CNS; central nervous system; EP4R; Prostaglandin E2 receptor 4; PKA; Protein kinase A; PKC; Protein kinase C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer's disease; Aβ; β-amyloid peptide; NFTs; neurofibrillary tangles; EOAD; early-onset AD; LOAD; late-onset AD; OMOT; One-molecule-one-target; ROS; reactive oxygen species; CDMT; Combination-drugs-multi-targets; BBB; blood brain barrier; DDT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; ADHD; attention-deficit hyperactive disorder; APP; amyloid precursor protein; ATP6; mitochondrially encoded ATP synthase 6 gene; ATP6V1B2; ATPase H+ transporting V1 subunit B2 gene; ATP8; mitochondrially encoded ATP synthase 8 gene; CYTB; mitochondrially
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; beta-amyloid; APOE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; AD; Alzheimer's disease; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; DAT; dopamine transporter; ER; estrogen receptor; FAD; familial Alzheimer's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; CNS; Central nervous system; NP; nanoparticle; Lf; lactoferrin; Tf; Transferrin; GSH; glutathione; BBB; blood brain barrier; BCB; blood-cerebrospinal fluid barrier; mTf; melanotransferrin; aTf; apotransferrin; apo-E; apolipoprotein E; PEG; pegylated; LRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ1-42; 42-amino acid-long Aβ peptide; AD; Alzheimer's disease; ADAPT; Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial; ADAS-Cog; Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale; ADCS-ADL; Alzheimer's Disease Cooperative Study Activ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; 4-HNE; 4-HydroxyNonenal; AD; Alzheimer's Disease; AICD; Amino-terminal APP Intra Cellular Domain; ApoE; Apolipoprotein E; APP; Amyloid Precursor Protein; ATP; Adenosine TriPhosphate; Aβ; Amyloid beta peptide; AβDP; Aβ-Degrading Proteases; CNS; Centra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; β-CTF; APP beta C-terminal fragment; AA; arachidonic acid; AD; Alzheimer's Disease; APP; Amyloid Precursor Protein; BACE1; beta secretase 1; CE; esterified cholesterol; CHOL; free cholesterol; CNS; central nervous system; COX-2; cyclooxygenase-2; Cyp1b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Alzheimer's disease; Associative learning; Generalization; Presenilin 1; Amyloid precursor protein; Mutation; Hippocampus; Early onset; Preclinical;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Lycopene; Amyloidogenesis; Cognitive impairments; Neuroinflammation; Oxidative stress; MAPKs /NFκB/ Nrf2 signaling pathways; LYC; Lycopene; LPS; Lipopolysaccharide; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; CNS; Central nervous system; Aβ; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; ABC; ATP-binding cassette; ABCA; ABC subfamily A; AD; Alzheimer's disease; ApoE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; Aβ; amyloid-β; BBB; blood-brain barrier; DAMPs; damage-associated molecular patterns; HDL; high-density lipoprotein; HFD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Alzheimer's disease; Heavy metals; Berberine; Amyloid-β40/42; Tau protein; Proinflammatory cytokines and In silico analysis; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Akt; Protein kinase B; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Microglia; Stress; Alzheimer's disease; Neurodegeneration; Neuroinflammation; Synaptic remodeling; Microglial phenotypes; Dark microglia; Aβ; Amyloid beta; ABCA7; ATP-binding cassette transporter A7; AD; Alzheimer's disease; APOE; Apolipoprotein E; APP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; APP; amyloid precursor protein; CASP6; caspase-6; Co-IP; co-immunoprecipitation; CRM; cis-regulatory module; DDBJ; DNA Data Bank of Japan; EMBL; European Molecular Biology Laboratory; HD; Huntington disease; HTT; huntingtin; IPI; International Protein Ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer Disease; DS; Down Syndrome; Aβ; amyloid-β; HSA21; Chromosome 21; APP; Amyloid precursor protein; BACE1/2; β-site APP cleaving enzyme 1/2; βCTF; β carboxyl-terminal fragment; PSEN1; presenilin 1; APPL1; adaptor protein containing pleckst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Oral galactose; Streptozotocin; Intracerebroventricular; Sporadic Alzheimer's disease; Memory; Glucagon-like peptide-1; 18fluorodeoxyglucose; APP; amyloid precursor protein; ATP; adenosine triphosphate; Aβ1-42; amyloid β 1-42; CMRgl; cerebral metabolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Alzheimer's disease; Diabetes; Insulin resistance; Inflammation; Gangliosides; mTOR; PTP1B; AβOs; Aβ peptide oligomers; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; AICD; amyloid precursor protein intracellular domain; BDNF; brain-derived ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid-β peptide; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; ECM; extracellular matrix; Hsp; heat shock protein; IFN; interferon; IκB; NF-κB inhib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Stress; Amyloid; Norepinephrine; Dopamine-β-hydroxylase; Depression; Adrenergic receptors; AD; Alzheimer's disease; HPA; hypothalamo-pituitary adrenal; PFC; prefrontal cortex; DMN; default mode network; SP; senile plaque; NFT; neurofibrillary tangle; MMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Ach; acetylcholine; AChE; cholinesterase; AD; Alzheimer disease; AMT; adsorptive mediated transcytosis; APP; amyloid precursor protein; ARND; age related neurodegenerative disorders; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BBB; blood brain barrier; CMT; carri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AA; amino acid; Aβo; oligomeric β-amyloid; Aβ; β-amyloid; AD; Alzheimer's disease; α7nAChR; α7 nicotinic acetylcholine receptor; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APLP1; amyloid beta precursor-like protein 1; APP; amyloid precursor protein; β-A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; α-Syn; α-synuclein; Aβ; beta-amyloid; AD; Alzheimer's disease; AON; anterior olfactory nucleus; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APP; amyloid precursor protein; CBD; corticobasal degeneration; CJD; Creutzfeldt-Jakob disease; DLB; dementia with Lewy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; APP; amyloid precursor protein; NSC; neural stem cell; neural stem cells; vascular niche; microenvironment; endothelial cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer's Disease; HADACs; histone deacetylases; APP; amyloid precursor protein; SIRT1; sirtuin 1; APOE; apolipoprotein E; PSEN1; presenilin 1; PIN1; peptidyl prolyl isomerase 1; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; DNMTs; DNA methyltransfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; ABAD; Aβ binding alcohol dehydrogenase; AD; Alzheimer's disease; ADAM; A Disintegrin and metalloproteinase; AICD; APP intracellular domain; APH1; anterior pharynx-defective 1; APP; amyloid precursor protein; ATP; adenosine triphosphate; Aβ; amyloid be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid-β; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoleproprionic acid; APP; amyloid precursor protein; CAM; cell adhesion molecule; CaMK; calcium-calmodulin dependent kinase; DCC; deleted in colorectal ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; Aβ; amyloid β; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; BF; basal forebrain; bvFTD; behavioral variant FTD; CBD; corticobasal degeneration; CSF; cerebrospinal fluid; DLB; dementia with Lewy bodies; DR; dorsal raphe; EDS; excessive daytim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood brain barrier; RAGE; Receptor for Advanced Glycation End products; AGE; advanced glycation end products; IL1β; interleukin 1 beta; Aβ; amyloid beta; TNF ∝;  tumor necrosis factor alpha; TGFβ; transforming growth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid; Aβ; amyloid β peptide; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BF; basal forebrain; CGA; chromogranin A; CNS; central nervous system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین پیش ماده آمیلوئی; α-synuclein; α-syn; APP; amyloid precursor protein; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; Aβ; β-amyloid; CSF; Cerebrospinal fluid; DLB; Dementia with Lewy Bodies; FTD; Fronto temporal dementia; IMR; immunomagnetic reduction; L