آشنایی با موضوع

آسیب شناسی عصبی (به انگلیسی: Neuropathology) یا نوروپاتولوژی نام شاخه ای از دانش پزشکی است که به بررسی بیماری های بافت های سیستم عصبی می پردازد. این رشته زیرشاخه ای از آسیب شناسی تشریحی، عصب شناسی و یا جراحی مغز و اعصاب محسوب می شود. با نوروپاتی که در رابطه با اختلالات و یا التهابات دسته های عصبی است، یکی نیست.
در این صفحه تعداد 628 مقاله تخصصی درباره نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; β-APP; beta-amyloid precursor protein; CT; computed tomography; DAI; diffuse axonal injury; DWI; diffusion-weighted imaging; FA; flip angle; FLAIR; fluid attenuated inversion recovery; FSE; fast spin echo; GRE; gradient echo; 3D GRE; 3-dimensional gradie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Database; Meningioma; Neuro-epidemiology; Neuro-oncology; Neuropathology; Neurosurgery; Base de données; Méningiome; Neurochirurgie; Neuro-épidemiologie; Neuro-oncologie; Neuropathologie;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Esclerosis hipocampal; Epilepsia temporal; Memoria; Neuropatología; Inmunohistoquímica; Cirugía; Hippocampal sclerosis; Temporal lobe epilepsy; Memory; Neuropathology; Immunohistochemistry; Surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Hippocampal sclerosis; Temporal lobe epilepsy; Memory; Neuropathology; Immunohistochemistry; Surgery; Esclerosis hipocampal; Epilepsia temporal; Memoria; Neuropatología; Inmunohistoquímica; Cirugía;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Alzheimer disease; Early-onset; Late-onset; Neuropsychology; Neuropathology; Neuroimaging; Enfermedad de Alzheimer; Inicio precoz; Inicio tardío; Neuropsicología; Neuropatología; Neuroimagen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Concussion; Alzheimer's disease; Neuropathology; Anecrotic cell death; Preprogrammed cell death; Timing of therapeutic interventions; Drug targets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Alzheimer's disease; Agitation; Aggression; Biomarkers; Amyloid; Tau; Neuropathology; Neuroimaging; Neurotransmitters; Blood-based; Genetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; ACh; Acetylcholine; A-P; Anterior-posterior; AChE; Acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Akt; Serine/threonine kinase; ALA; Aplpha linoleic acid; AM; Amygdala; AMPA; α-Amino- 3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AP-7; 2-amino-7-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Atypical Alzheimer's disease; Primary progressive aphasia; Behavioral variant frontotemporal dementia; Progressive supranuclear palsy; Neuropathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; AChE; acetylcholinesterase; BBB; blood brain barrier; FJC; Fluoro-Jade C; OBD; Obidoxime; OP-CTA; organophosphate chemical threat agents; Fluoro-Jade C; Neuropathology; Racine scale; Status epilepticus; Seizures; Anticonvulsant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Psychosis; Alzheimer's disease; Misdiagnosis; Neuropathology; Delusions; Hallucinations; Diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Atrial fibrillation; Heart failure; Dementia; Alzheimer's disease; Vascular dementia; Neuropathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Aging; Microglia activation; Neurodegeneration; Neuroinflammation; Neuropathology; Hippocampus; Alzheimer's disease; Traumatic brain injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Preclinical Alzheimer's disease; Systematic review; Cohort; Clinical trial; Longitudinal; Cross-sectional; Biomarker; Cognition; Familial Alzheimer's disease; Neuropathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Neuropathology; Lobar cerebral haematoma; Cerebral amyloid angiopathy; Boston criteria; Post-mortem 7.0-tesla MRI; Haematoma aging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Syndrome parkinsonien vasculaire; Syndrome pseudoparkinsonien vasculaire; Syndrome parkinsonien atypique; Athérosclérose; Neuropathologie; Vascular parkinsonism; Vascular pseudoparkinsonism; Atypical parkinsonism; Atherosclerosis; Neuropathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Home research study visits; Research clinic study visits; Missing data; Bias; Prospective studies; Cohort studies; Longitudinal studies; Inference; Dementia; Neuropathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروپاتولوژی یا آسیب شناسی عصبی; Oldest-old; Cohort studies; Epidemiology; Dementia; Alzheimer's disease; Neuropathology; Microinfarctions; Brain infarctions;