آشنایی با موضوع

دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم (Autonomic nervous system) در برگیرنده آن دسته از نورون‌های حرکتی است که فعالیت ماهیچه‌های صاف، تراوش غده‌ها، تپش قلب و روی هم رفته کنش اندام‌های درونی را ساماندهی می‌کنند. این سامانه بطور کلی غیرارادی بوده و بر اندام درونی بدن تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر آن دسته از نورونهای حرکتی که فعالیت عضلات صاف، ترشح غدد، ریتم قلب و در مجموع فعالیت ارگانهای احشایی را تنظیم می‌کنند تحت عنوان سیستم عصبی اتونوم شناخته می‌شوند. دستگاه عصبی اتونوم از تعداد زیادی گانگلیون اتونوم و دو نورون حرکتی در هر زنجیره به نام نورونهای پیش‌ گانگلیونی و پس گانگلیونی تشکیل شده است. نورنهای پیش گانگلیونی، نورونهایی هستند که جسم سلولی آنها در سیستم عصبی مرکزی قرار گرفته و اکسون آنها برای سیناپس با نورون بعدی تا گانگلیون امتداد یافته است. این دستگاه به کنترل فشار خون شریانی، حرکات و ترشح دستگاه گوارش، تخلیه مثانه، تعریق، دمای بدن و بسیاری فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند. یکی از خصوصیات دستگاه خود مختار، سرعت و شدت عمل آن در تغییر دادن اعمال احشایی است. به عنوان مثال دستگاه خود مختار طی 3 تا 5 ثانیه قادر است ضربان قلب را به میزان دو برابر افزایش دهد و طی 10 تا 15 ثانیه می‌تواند فشار خون شریانی را کاهش یا افزایش دهد. این اعمال به صورت غیر ارادی صورت می‌گیرد، ولی مراکز عالی دستگاه عصبی تا حد زیادی در این اعمال موثرند. بر اساس ماده میانجی آزاد شده می‌توان سیستم عصبی خودمختار را به بخشهای کولینرژیک و نورآدرنرژیک تقسیم کرد. نورونهایی که کولینرژیک هستند عبارتند از: کلیه نورونهای پیش عقده‌ای، نورونهای پس عقده‌ای پاراسمپاتیک از نظر تشریحی، نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک از نظر تشریحی که به غدد عرق عصب می‌دهند، نورونهای سمپاتیک از نظر تشریحی که روی عروق خونی عضلات مخطط ختم شده و هنگام تحریک موجب اتساع عروقی می‌شوند. باقیمانده نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک نورآدرنرژیک هستند یا ظاهرا در مورد سلولهای آدرنرژیکی بافت عضله قلبی آدرنرژیک می‌باشند. قسمت مرکزی غده فوق کلیوی در اصل یک عقده سمپاتیک است که در آن سلولهای پس عقده‌ای آکسونهای خود را از دست داده و مستقیما نوراپی‌نفرین، اپی نفرین و مقداری دوپامین را به داخل جریان ترشح می‌کنند. نتیجتا نورونهای پیش عقده‌ای کولینرژیکی که به این سلولها می‌روند به صورت اعصاب حرکتی ترشحی این غده در آمده‌اند. بخشی از دستگاه عصبی خودمختار توسط هیپوتالاموس که در مغز قرار دارد، کنترل می‌شود. داده‌ها وارد هیپوتالاموس می‌شوند و پاسخ متناسب جهت کار یا هماهنگی اندام توسط هیپوتالاموس تنظیم می‌گردد. به عنوان مثال، اگر افزایش فعالیت فیزیکی منجر به کمبود اکسیژن شود، تنفس به طور خودکار عمیق‌تر می‌شود و تعداد تنفس در دقیقه افزایش می‌یابد. فعالیت قلب نیز بیش تر می‌شود و بدن را از مقدار بیش تری خون غنی از اکسیژن بهره‌مند می‌سازد. دستگاه عصبی سمپاتیک از نواحی سینه‌ای و کمری نخاع شروع می‌شود. اثرات دستگاه عصبی سمپاتیک در زمانی که در حالات استرس روحی یا فیزیکی هستیم، بروز می‌کند. در این شرایط، ماهیچه‌ها شروع به کار بیش تری می‌کنند و در نتیجه انرژی بیش تری نیاز دارند. میزان تنفس افزایش می‌یابد، قلب سریع‌تر و با نیروی بیش تری می‌تپد و فشار خون افزایش می‌یابد. سرخرگ‌های کرونری متسع می‌شوند و می‌توانند خون بیش تری را در خود به جریان درآورند.
در این صفحه تعداد 1780 مقاله تخصصی درباره دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; RR; RR interval; SD1; short axis of the Poincaré plot; SD2; long axis of the Poincaré plot; PI; Porta's index; EI; Ehlers index; SKG; the Sapina-Kramaric-Garcin index; ANS; the autonomic nervous system; Autonomic nervous system; Newborn; Stress; Poinc
مقالات ISI دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Takotsubo syndrome; Diabetes mellitus and takotsubo syndrome; Diabetic peripheral neuropathy; Prevalence of diabetes mellitus; Autonomic nervous system; Blood borne catecholamines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Hypertension; Autonomic nervous system; Heart rate; Nonlinear analyses; Lagged Poincaré plot; Hypertension; Système nerveux autonome; Fréquence cardiaque; Analyses non linéaires; Parcelle de Poincaré retardée;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Heart rate variability; Autonomic nervous system; Mixed modality training; Cardiovascular physiology; Exercise physiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Friedreich's ataxia; Autonomic nervous system; Heart rate variability; Sudomotor function; QSART; FRDA; Friedreichs's ataxia; FARS; Friedreich's Ataxia Rating Scale; SCOPA-AUT; Scales for Outcomes in Parkinson's Disease - Autonomic Questionnaire
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; ANS; autonomic nervous system; EKG; electrocardiogram; GA; gestational age; HF; high-frequency; HR; heart rate; HRV; heart rate variability; IVH; intraventricular hemorrhage; LF; low-frequency; MRI; magnetic resonance imaging; NEC; necrotizing enterocolit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; electrocardiography; test anxiety scale; autonomic nervous system; psychological stress; physiological reaction; psychological test; survey; questionnaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Autonomic nervous system; High frequency stimulation; Right ventricular outflow tract; Sympathetic; Ventricular arrhythmia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Active inference; Autonomic nervous system; Dysautonomia; Free-energy principle; Heart rate variability; Homeostasis; Interoception; Interoceptive (active) inference; Predictive coding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Multiple sclerosis; Relapsing-remitting; Progressive; Autonomic nervous system; Composite autonomic scoring scale; Heart rate variability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Autonomic nervous system; Heart rate recovery; Heart rate variability; Cardiac rehabilitation; Acute coronary syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Autonomic nervous system; Syndrome X; Physical fitness; Obesity; Cardiopulmonary exercise test; Step test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; ANS; autonomic nervous system; ANSD; autonomic nervous system dysfunction; APOE; apolipoprotein E; ATS; American Thoracic Society; BMI; body mass index; CARe; Candidate Gene Association Resource; CCHS; congenital central hypoventilation syndrome; CFS; Cle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; ANS; autonomic nervous system; BP; blood pressure; CNS; central nervous system; CVR; cardiovascular reactivity; CYP1A2; a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes; DBP; diastolic blood pressure; HF-HRV; high-frequency heart rate variability; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; ANS; autonomic nervous system; ASD; autism spectrum disorder; C; control; EA; exploratory activity; EW; Edinger-Westphal; LC; learning capacity; PA; pulse alone; PLR; pupillary light reflex; PP; prepulse - pulse pair; PPI; prepulse inhibition; TF; tail-fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Autonomic nervous system; HRV; Detrended fluctuation analysis; Alpha1; Constant workload; Pedal frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Spinal cord injury; Sleepiness; Fatigue; Heart rate variability; Autonomic nervous system; Anxiety;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Arrhythmia; Autonomic nervous system; Nerve Recording; Neuromodulation; Stellate ganglion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Evolution; Development; Ontogeny; Fetus; Maturation; Autonomic nervous system; Heart rate variability; Autonomic brain age;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; atrial fibrillation; LAA exclusion; neurohormonal regulation; AF; atrial fibrillation; ANP; atrial natriuretic peptide; ANS; autonomic nervous system; BNP; B-type natriuretic peptide; DBP; diastolic blood pressure; LA; left atrium; LAA; left atrial append
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; arrhythmias; autonomic nervous system; heart failure; stellate ganglion; vagus nerve; aSGNA; averaged stellate ganglia nerve activity; aSCNA; averaged subcutaneous nerve activity; aVNA; averaged vagus nerve activity; ECG; electrocardiogram; HF; heart fail
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Atrial fibrillation; Atrial neuropathy; Early diagnosis; Prediction; Therapy; Fibrillation atriale; Neuropathie atriale; Diagnostic précoce; Prédiction; Thérapie; AF; atrial fibrillation; ANS; autonomic nervous system; GP; ganglionated plexus; If; hype
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Glucocorticoids; Opioid receptors; Pituitary-adrenal system; Psychological stress; Regulatory T lymphocytes; ACC; anterior cingulate cortex; β2AR; β2-adrenergic receptor; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ADCYAP1R1; adenylate cyclase-activating polypep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; SCI; spinal cord injury; ANS; autonomic nervous system; BP; blood pressure; HR; heart rate; SA; sinoatrial; AV; atrioventricular; RVLM; rostral ventral lateral medulla; SPN; sympathetic preganglionic neuron; LV; left ventricular; AD; autonomic dysreflexia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; SLE; systemic lupus erythematosus; RA; rheumatoid arthritis; C3; complement factor 3; IgM, IgG; IgA immunoglobulin M, G, A; APS; antiphospholipid syndrome; anti-Ro/SSA; anti-Sjögren syndrome-related antigen A; HF; heart failure; CVD; cardiovascular disea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; ANS; autonomic nervous system; iAUC; incremental area under the curve; BMI; body mass index; CAN; cardiovascular autonomic neuropathy; CVD; cardiovascular disease; GDS; German Diabetes Study; HDL; high density lipoprotein; HF; high frequency; HRV; heart r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Sudomotor function; ESC; Skin biopsy; Neuropathic pain; Dysautonomia; ANS; autonomic nervous system; CGRP; calcitonin gene-related peptide; Cy3; cyanine 3.18; ESC; electrochemical skin conductance; IENF; intraepidermal nerve fibre; IENFD; intraepidermal n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه عصبی خودمختار یا خودگردان یا اتونوم; Autonomic nervous system; Circadian profile; Isoproterenol; Premature ventricular complexes; Radiofrequency ablation; AUC; area under the curve; EPS; electrophysiological study; F-HR-PVC; fast-heart rate-dependent premature ventricular contraction; HR;