آشنایی با موضوع

ویروس هرپس سیمپلکس(به انگلیسی herpes simplex virus) ۱ و ۲ (HSV-1،HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماری‌زای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تب‌خال لب و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب‌خال تناسلی می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند. بر اثر تحریک مانند فشارهای عصبی و احساسی، ویروس از حالت خفته به حالت فعال در می‌آید. ویروس از طریق آکسون‌های عصبی به پوست برمیگردد و در آنجا تکثیر پیدا کرده و ایجاد تب خال می‌کند. ویروس‌های هرپس سیمپلکس می‌توانند مناطق گوناگونی از بدن را آلوده سازند مانند ایجاد ضایعات در دهان و گلو، التهاب قرنیه و ملتحمه چشم (کراتوکونژکتیویت)، تب خال‌های پوستی و انسفالیت. عقیده بر این است که تمام اعضای خانواده هرپس ویروس حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش از یک جد هرپس ویروس اشتقاق یافته اند. ازاین جد ویروسی دو نسل بوجود آمده است. از یکی از آنها هرپس ویروسهایی است موجب عفونت در گربه٬ ماهیchannel catfish virus و دوزیستان نظیر قورباغه ranid herpesvirus 1 می شوند. نسل دیگر همگام با تکامل پرندگان و پستانداران به سه خانواده اصلی به نامهای آلفا ٬ بتا و گاما تقسیم شد. با گذشت زمان این خانواده ها بازهم به خانواده های کوچکتری تقسیم شدند و مثلا ویروس هرپس سیمپلکس نوع دو که عامل عفونتهای واژنی در انسان است از ویروس هرپس ویروس نوع یک که عامل بروز تبخال است پدید آمد. به عقیده محققین تکامل هرپس ویروس ها و حیوانات بطور همزمان اتفاق افتاد و از آنجاییکه تمام جانداران دایما در حال تکامل می باشند پس این تکامل همزمان نیز روندی مستمر بوده و ادامه خواهد داشت. تب‌خال یک عفونت است که توسط ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد می‌شود. تبخال دهانی باعث ایجاد زخم‌های سرد در اطراف دهان و یا صورت می‌شود. تب‌خال تناسلی، آلت تناسلی، باسن یا مقعد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تب‌خال تناسلی یک بیماری است که از طریق تماس جنسی منتقل می‌شود. این عارضه ناحیه تناسلی، باسن یا مقعد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عفونت‌های هرپس دیگر می‌تواند بر چشم‌ها، پوست و یا دیگر نواحی بدن تأثیر بگذارد. این ویروس می‌تواند در نوزادان تازه متولدشده و یا در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف خطرناک باشد.
در این صفحه تعداد 1169 مقاله تخصصی درباره ویروس هرپس سیمپلکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویروس هرپس سیمپلکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Genital herpes; Herpes simplex virus; Varicella zoster virus; Disseminated fusarium infection; Fusarium solani; Hematopoietic stem cell transplantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; KNL; Kikuchi necrotizing lymphadenitis; WBC; white blood cell; CRP; C-reactive protein; ESR; erythrocyte sedimentation rate; EBV; Epstein-Barr virus; CSF; cerebrospinal fluid; PCR; polymerase chain reaction; HSV; herpes simplex virus; EEG; electroencephal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Cervicitis; chlamydia; gonorrhoea; herpes simplex virus; lymphogranuloma venereum; MRCP; pharyngitis; proctitis; sexually transmitted infections; syphilis; urethritis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Chlamydia trachomatis; diagnostic testing; Haemophilus ducreyi; herpes simplex virus; human immunodeficiency virus; Klebsiella granulomatis; MRCP; Neisseria gonorrhoeae; sexually transmitted infections; Treponema pallidum; Trichomonas vaginalis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; BSA; body surface area; EMM; erythema multiforme major; HSV; herpes simplex virus; M. pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae; SD; standard deviations; Erythema multiforme; Recurrent herpes infection; Levamisole;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Curcumin; Antiviral; PI3K/Akt; NF-κB; Molecular mechanisms; BEC; human buccal epithelial cells; CVB3; , coxsackievirus B3; DNV-2; dengue virus type 2; EV71; enterovirus; FIPV; feline infectious peritonitis virus; FHV; flock house virus; HN; haemagglutini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Environment; early life; microbiome; epigenetics; gene-environment interaction; alpha-gal; Galactose-alpha,1,3-galactose; aOR; Adjusted odds ratio; CTD; Connective tissue disorder; EoE; Eosinophilic esophagitis; HSV; Herpes simplex virus; NSAID; Nonsteroi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; AdV; adenovirus; ATP; adenosine triphosphate; APC; antigen presenting cell; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte antigen 4; CTL; cytotoxic T lymphocyte; CXCL/CCL; C-X-C motif ligands; DAMPs; damage-associated molecular pattern molecules; DC; dendritic cell; GIT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Encephalitis; Herpes simplex; Oncovirus; Primary central nervous system lymphoma; CNS; Central nervous system; DLBCL; Diffuse large B cell lymphoma; EBV; Epstein-Barr virus; HIV; Human immunodeficiency virus; HSV; Herpes simplex virus; PCNSL; Primary cent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; chemical peels; ethnic skin; pigmentation; resurfacing; side effects; skin of color; GA; glycolic acid; HSV; herpes simplex virus; LA; lactic acid; MA; mandelic acid; PIH; postinflammatory hyperpigmentation; SA; salicylic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; herpes simplex keratitis; herpes simplex virus; herpes simplex virus type 1; dendritic cells; antigen presenting cells; cornea; in vivo confocal microscopy; immunohistochemistry; flow cytometry; polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; atopic dermatitis; atopic eczema; dupilumab; herpes infections; infections; meta-analysis; CI; confidence interval; HSV; herpes simplex virus; IL; interleukin; OR; odds ratio; RCT; randomized controlled trial; RR; relative risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; (HSV); Herpes Simplex Virus; (VZV); Varicella Zoster Virus; (HHV); Human Herpes Virus; (HZ); Herpes Zoster; (PCR); Polymerase Chain Reaction; Herpes simplex virus; Varicella zoster virus; Human herpes viruses; Radiotherapy; Encephalopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; A2Ms; α-2- macroglobulins; AFLEI; elastase inhibitor from Aspergillus flavus; AFUEI; elastase inhibitor from Aspergillus fumigatus; AP; α-2-antiplasmin; AT; antithrombin; bFGF; basic fibroblast growth factor; BSuPI; Bacillus subtilis protease inhibitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Cardiovascular diseases; inflammation; prenatal inflammatory exposure; maternal immune activation; developmental reprogramming; NF-κB; ACE; Angiotensin-converting enzyme; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; Ang II; Angiotensin II; ApoE; Apolipoprotein E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; neonate; meningitis; urinary tract infection; fever; ABM; Acute bacterial meningitis; CFUs; Colony forming units; CSF; Cerebrospinal fluid; ED; Emergency department; HSV; Herpes simplex virus; LPs; Lumbar punctures; PCR; Polymerase chain reaction; UTIs; U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; FGD; focus group discussion; HCP; health care provider; HIV; human immunodeficiency virus; HPV; human papilloma virus; HSV; herpes simplex virus; MPV; multipurpose vaccine; STI; sexually transmitted infections; Vaccines; Acceptability; Multipurpose; Human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; BBB; blood brain barrier; Bcl2; B-cell CLL/lymphoma 2; CNS; Central nervous system; CXCL; C-X-C motif ligand; EBI3; Epstein-Barr virus induced gene 3; FADD; Fas-associated death domain; HBV; Hepatitis B virus; HSC; Hepatic stellate cell; HSV; Herpes simpl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; D; diopters; DED; dry eye disease; Glau-QoL17; Glaucoma Quality of Life 17; HSK; herpes simplex keratitis; HSV; herpes simplex virus; IRB; Institutional Review Board; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; NEI VFQ-25; National Eye Institute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; ARN; acute retinal necrosis; AUC; area under the curve; CPT; Current Procedural Terminology; HSV; herpes simplex virus; IC50; 50% inhibitory concentration; PCR; polymerase chain reaction; PPV; pars plana vitrectomy; RD; retinal detachment; VA; visual acui
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; BMV; brome mosaic virus; ChiVMV; chilli veinal mottle virus; CMV; cucumber mosaic virus; HIV; human immunodeficiency virus; HSV; herpes simplex virus; PAL; phenylalanine ammonia lyase; PRs; pathogenesis-related proteins; PVX; potato virus X; PRSV; papaya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; BSCVA; best spectacle-corrected visual acuity; CMV; cytomegalovirus; CXL; collagen cross-linking; HEDS; Herpetic Eye Disease Study; HSV; herpes simplex virus; HZO; herpes zoster ophthalmicus; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; MUTT; Myc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; Atopic dermatitis; eczema herpeticum; herpes simplex virus; animal model; natural killer cell; AD; Atopic dermatitis; EC-OVA model; Mouse AD model induced by epicutaneous sensitization with ovalbumin; EH; Eczema herpeticum; Foxp3; Forkhead box protein 3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; ERG; electroretinograms; FITC; fluorescein isothiocyanate; HA; hyaluronic acid; HSV; herpes simplex virus; IOP; intraocular pressure; MP; microparticles; MS; microspheres; PEG; polyethylene glycol; PLGA; poly (lactic-co-glycolic acid); RPE; retina pigment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس هرپس سیمپلکس; AD; atopic dermatitis; AMP; antimicrobial peptide; CAPS; cryopyrin-associated periodic syndrome; CPA; carboxypeptidase A; CTMC; connective tissue mast cell; dsRNA; double-stranded RNA; GF; germ-free; HSV; herpes simplex virus; Ig; immunoglobulin; IL; inte