آشنایی با موضوع

فاکتور رشد مولکولهایی طبیعی با ساختار پروتئینی یا استروئیدی هستند. این فاکتورها در رشد و تمایز سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند. نقش اصلی مثبت و منفی فاکتورهای رشد در تحریک تکثیر یاخته‌ها و در تنظیم رشد یاخته‌ها در چندین سال اخیر به نحو فزاینده‌ای ارزیابی شده‌است. یکی از نخستین فاکتورهای رشدی که کشف شد، عامل رشد عصب در سال ۱۹۵۱ بود. فاکتور رشد فیبروبلاست گروهی از فاکتورهای رشد هستند که در رگ‌زایی، بهبود زخم‌ها و تکامل جنینی دخیل هستند. برای تولید فاکتور رشد فیبروبلاستی که یکی از پر مصرف ترین مواد در کشت سلول های بنیادی جنینی انسانی است، ژن مورد نظر از سلول های فیبروبلاستی انسانی جدا شده و در درون حامل بیانی قرار داده می شود. سپس حامل حاوی ژن به باکتری E. coli انتقال یافته و فاکتور رشد فیبروبلاستی در درون باکتری تولید و در مرحله بعد خالص می شود؛ پس از آن، این پروتئین با تیمارهای خاص پایدار شده و در نهایت عملکرد آن در محیط کشت سلولهای بنیادی جنینی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. تاریخچه: فاکتور رشد فیبروبلاست در عصاره هیپوفیز توسط آراملین در سال ۱۹۷۳ و پس از آن نیز در عصاره مغز گاو پیدا شد. در سال ۱۹۷۴ در تست بیوپسی نشان داده شد که FGFs سبب تکثیر فیبروبلاست‌ها می‌شود. دانشمندان تاکنون در انسان، ۲۲ عضو از خانواده FGF شناسایی کرده‌اند که در رشد و تمایز سلول‌های زیادی دخیل هستند. ابتدا با تجزیه بیشتر عصاره هیپوفیز با استفاده از محلول‌های اسیدی و pH پایه، موفق به جداسازی دو نوع گوناگون شدند که «به نام «فاکتور اسیدی رشد فیبروبلاست» (FGF-1) و «فاکتور رشد فیبروبلاست پایه» (FGF-2) معروفند. این پروتئین با درجه بالایی از هویت اسید آمینه اما با mitogens مجزا شناسایی شده‌است. FGF-2 انسانی در وزن مولکولی پایین (LMW) و سایر ایزوفرم‌ها در وزن مولکولی بالا HMW)) بدست می‌آید. LMW FGF-2 در کل عملکردی سیتوپلاسمی با خصوصیات اتوکرین دارد، در حالی که FGF-2s HMW فعالیت هسته‌ای دارند و اعمال را از طریق مکانیسم اینتراکرین کنترل می‌کنند. فاکتورهای رشد فیبروبلاست ۱ تا ۱۰، همه به گیرنده عامل رشد فیبروبلاست (FGFRs) متصل می‌شوند.
در این صفحه تعداد 1158 مقاله تخصصی درباره فاکتور رشد فیبروبلاست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور رشد فیبروبلاست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; BMP; bone morphogenic protein; EGF; epidermal growth factor; ENS; enteric nervous system; ESC; embryonic stem cell; iPSC; induced Pluripotent Stem Cell; FGF; fibroblast growth factor; HIO; human intestinal organoid; HIO+ENS; human intestinal organoid with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; APOA1; apolipoprotein A1; ASCL2; Achaete-Scute Family BHLH Transcription Factor 2; CDX2; caudal type homeobox 2; CIDR; controlled intravaginal drug release device; CL; corpora lutea; DNMT(13a/b); DNA methylatransferase; DOHAD; developmental origins of adu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Kasai-procedure; Long term outcome; Liver cirrhosis; LTx; Inflammatory milieu; BA; biliary atresia; BARD; Biliary Atresie and Related Diseases; Beta-NGF; beta-nerve growth factor; Beta-FGF; beta Fibroblast growth factor; BDNF; brain-derived neurotrophic f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; CCA; Cholangiocarcinoma; iCCA; Intrahepatic CCA; pCCA; Perihilar CCA; dCCA; Distal CCA; CDK; Cyclin dependent kinase; CDKN2A/B; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/B; PLK2; Polo-like kinase 2; FGF; Fibroblast growth factor; HGF; Hepatocyte growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; AP-1; activator protein-1; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B cell lymphoma-2; CCl4; carbon tetrachloride; COX-2; cyclooxigenase-2; EGF; epidermal growth factor; ELAM-1; endothelial leukocyte adhesion molecule-1; FGF; fibroblast growth factor; GnRH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ANB; anterior neural boundary; A-P; anterior-posterior; BMP; bone morphogenetic Protein; CSPG; chondroitin sulfate proteoglycans; d; dorsal; dpf; days post fertilization; D-V; dorsal-ventral; Fgf; fibroblast growth factor; FR; fasciculus retroflexus; GABA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ADSCs; adipose derived stem cells; Ad-MSCs-SF; silk fibroin patches cellularized with human adipose-derived MSCs; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; CXCR-4; C-X-C chemokine receptor type-4; D-Ad-MSCs-SF; silk fibroin patches decellularized with hu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; AKT; protein kinase B; APAF 1; apoptotic protease activating factor 1; APC; adenomatous polyposis coli; ATG; autophagy protein; BAK; Bcl 2 homologous antagonist/killer; BAX; Bcl-2 associated -X protein; Bcl-2; B-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; PGA; polyglycolic acid; PHB; polyhydroxybutyrate; PLA; polylactide; PLL; Apoly-l-lactide; PDLLA; poly-dl-lactide; PCL; polycaprolactone; PLCL; polylactide-caprolactone; PLGA; poly(lactic-co-glycolic acid); PU; polyurethane; PVA; poly(vinyl alcohol); SIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; PTP1B; protein tyrosine phosphatase 1B; CNS; central nervous system; HFD; high fat diet; NPY; neuropeptide Y; AMPK; 5' AMP-activated protein kinase; BAT; brown adipose tissue; AF; albiflorin; hAMSCs; human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; PP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; BMP; bone morphogenetic protein; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CCR; chemokine receptor; CM; conditioned medium; CXCR; CXC chemokine receptors; DAMP; damage-associated molecular patterns; ECM; extracellular matrix; EV; extracellular vesicle; FGF; fibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; AHR; aryl hydrocarbon receptor; ALD; alcoholic liver disease; BAs; bile acids; CAR; constitutive androstane receptor; CARM1; coactivator associated arginine methyltransferases 1; CBP/P300; CREB-binding protein/p300; CYP27A1/Cyp27a1; sterol 27α-hydroxylas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Endotoxin limit; Regenerative medicine products; Human mesenchymal stem cells; Bone differentiation; LPS; Lipopolysaccharide; FGF; Fibroblast growth factor; BMP; Bone morphogenetic protein; CD; cluster of differentiation; LC-MS/MS; liquid chromatograph-ta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; hFGF1; human fibroblast growth factor-1; SDM; site directed mutagenesis; CD; circular dichroism; HSQC; heteronuclear single quantum coherence; ATCC; American Type Culture Collection; VMD; Visual Molecular Dynamics; ITC; Isothermal titration calorimetry; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; CIS; cerebral ischemic stroke; MSCs; mesenchymal stem cells; GVHD; graft-versus host reaction; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; NGF; nerve growth factor; FGF; fibroblast growth factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; Evs; extracellular v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; AGE; Advanced glycation end-product; AR; Aldose reductase; ACR; Albumin/creatinine ratio; CTGF; Connective tissue growth factor; DM; Diabetes mellitus; DAG; Diacylglycerol; DN; Diabetic nephropathy; DR; Diabetic retinopathy; DCM; Diabetic cardiomyopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; A1AT; α1-antitrypsin (A1AT); ALB; albumin; BMP-2; bone morphogenetic protein 2; BSA; bovine serum albumin; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole; BMP-4; bone morphogenic protein 4; DE; definitive endoderm; DMEM-HG; Dubelcco's modified Eagle's medium-high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; BMP; bone morphogenetic protein; cMRI; cardiac magnetic resonance imaging; CSC; cardiac stem/progenitor cell; CABG; coronary artery bypass graft; CAD; coronary artery disease; Cnx43; connexin-43; CTnI; cardiac troponin I; DKK 1; dickkopf-related protein 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Buckling; Wrinkling; Clefting; Creases; Passive forces; Morphodynamics; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; BMP; bone morphogenetic protein; ECM; extracellular matrix; FGF; fibroblast growth factor; IR; infrared;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Fibroblast growth factor 19; Visceral fat accumulation; Glucose tolerance status; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; One-way analysis of variance; BA; bile acid; BMI; body mass index; DBP; diastolic blood pressure; DM; diabetes mellitus; FFM; free fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; microvascular dysfunction; myocardial blood flow; omental flap; ONO-1301; prostacyclin; CFR; coronary flow reserve; CS; circumferential strains; CSR; circumferential strain rates; FGF; fibroblast growth factor; HGF; hepatocyte growth factor; IMR; index of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Aqueous humor dynamics; Conventional outflow; Glaucoma; Intraocular pressure; Ocular hypertension; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMEM; Dimethyl sulfoxide; DMSO; Fetal bovine serum; FBS; Ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA; Fibroblast growth factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Tumor biophysics; Cancer; Metastasis; ECM stiffness; Growth factors; Activin/TGFβ; ECM; Extracellular matrix; CAF; Cancer associated fibroblast; LOX; Lysyl Oxidase; IGFs; Insulin-like growth factors; EGF; Epidermal growth factor; TGFβ; Transforming grow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ECM; extracellular matrix; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin-like motifs; CS; chondroitin sulfate; DS; dermatan sulfate; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; FACIT; fibril-asso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; angiogenesis; arteriogenesis; cardiac regeneration; cardiomyocyte migration; vascular biology; EdU; 5-ethynyl-2-deoxyuridine; FGF; fibroblast growth factor; GFP; green fluorescent protein; HBSS; Hanks' balanced salt solution; MMP; matrix metalloprotease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; apoE; apolipoprotein E; α-SMA; α -smooth muscle actin; BMP1; bone morphogenic protein-1; CCL; CC chemokine ligand; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CS; chondroitin sulfate; CSPG4; chondroitin sulfate proteoglycan 4; CXCL; CXC chemokine ligan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Serotonin; Stress; Irritable Bowel Syndrome; Intestinal Permeability; ANS; autonomic nervous system; ASD; autism spectrum disorder; BBB; blood-brain barrier; BGM; brain-gut-microbiome; CNS; central nervous system; ECC; enterochromaffin cell; EEC; enteroen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Aβ; β-amyloid; Aβo; oligomers of Aβ; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AD; Alzheimer's disease; AMPA; amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid; APP; amyloid-precursor protein; AT; angiotensin; BBB; blood brain barrier; BCM; Bienens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; HOX; Tyrosine Hydroxylase; Gastric Motility; Neural Crest; AHR; aryl hydrocarbon receptor; BMP; bone morphogenetic protein; CTGF; connective tissue growth factor; C11; transcriptome of non-ENS gut cells at E11.5; C15; transcriptome of non-ENS gut cells at
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Aβ; amyloid beta; AβPP; amyloid-β precursor protein; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood-brain barrier; C6ST1; chondroitin-6-sulfate transferase-1; CathD; cathepsin D; ChABS; chondroitinase ABC; ChGn-1; CS-beta-1,4,N-acetylgalactosaminyltransferase-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; BA; bile acids; BSH; bile salt hydrolase; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; DCA; deoxycholic acid; LCA; litocholic acid; MCA; muricholic acid; CYP7A1; cholesterol 7-αhydroxylase; L.; Lactobacillus; B.; Bifidobacterium; EPS; exopolysaccharide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; α-SMA; α smooth muscle actin; CGRP; calcitonin gene related peptide; CTGF; connective tissue growth factor; DETCs; dendritic epidermal T cells; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EPCs; endot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate; ALI; air-liquid interface; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; ATII; alveolar type II cells; ATS; American Thoracic Society; AFM; atomic force microscopy; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Akt; protein kinase B; Alg; alginate; ALP; alkaline phosphatase; ATF; activating transcription factor; BFR; bone formation rate; BMD; bone mineral density; BMP; bone morphogenetic protein; BSP; bone sialoprotein; BTE; bone tissue engineering; CIA; collage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; BMP; bone morphogenetic protein; CNS; central nervous system; ESCs; embryonic stem cells; EBs; embryoid bodies; EMT; epithelial to mesenchymal-transition; FGF; fibroblast growth factor; iPSC; induced pluripotent stem cells; lt-NES; long-term self-renewing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; AAC; abdominal aortic constriction; ADAMS; a disintegrin and metalloproteases; ADAMTS; a distingetrin and metalloproteinase with a thrombospondin domain; Ang II; angiotensin II; BM; basement membrane; BMP-1; bone morphogenic protein-1; CITP; carboxy-termi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Cell penetrating peptides; TAT; Penetratin; POD; Peptide for ocular delivery; PEP-1; HCE: human corneal epithelial cell; Ocular Drug; Delivery; Cornea; Posterior eye segment; In vitro models; Eye drop; Topical instillation; Intravitreal injection; Ocular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ADAMs; a disintegrin and metalloproteinases; ADAMTS; ADAMs with thrombospondin motifs; Col; collagen; CS; chondroitin sulfate; CTGF; connective tissue growth factor; DS; dermatan sulfate; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; EMT; epith
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; AAV; adeno-associated viruses; AMS; activated macrophage suspension; Ang; angiopoietin; APC; activated protein C; antimiRs; miRNA antisense oligonucleotides; bFGF; basic FGF; BM; bone marrow; cDNA; complementary DNA; CLI; critical limb ischemia; CRISPR-Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; BD; blood derivatives; EGF; endothelial growth factor; ECM; extracellular matrix; FG; fibrin glue; FGF; fibroblast growth factor; GFs; growth factors; HGF; hepatocyte growth factor; hASCs; human adipose-derived stem cells; HA; hyaluronic acid; IGF; insuli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ALI; air-liquid interface; ATII; alveolar epithelial type II cell; BMP; bone morphogenetic protein; BPD; bronchopulmonary dysplasia; CCSP; club cell secretory protein; CDH; congenital diaphragmatic hernia; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CRIS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Fovea; Glia; Müller cell; Astrocyte; Optics; Primate; ACL; amacrine cell layer; BCL; bipolar cell layer; FGF; fibroblast growth factor; GCL; ganglion cell layer; GFAP; glial fibrillary acidic protein; HFL; Henle fiber layer; ILM; inner limiting membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; Atherosclerosis; Cardiovascular diseases; Cell cycle; Proliferation; Pulmonary hypertension; Restenosis; Signaling pathway; Vascular smooth muscle cells; ACE; angiotensin converting enzyme; aFGF; acidic FGF; Ang II; angiotensin II; AP-1; activating protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد فیبروبلاست; ALK1; activin receptor-like kinase1; ANG/Ang; angiopoietin; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BM; bone marrow; BMDCs; bone marrow derived cells; BMP; bone morphogenetic protein; Bv8; bombina variagata peptide 8; CAFs; cancer/carcinoma associated fibrob