آشنایی با موضوع

سیتوکروم (به انگلیسی: Cytochrome) پروتئین حامل و رنگدانه‌ای است که در تمام یاخته‌های هوازی و برخی باکتریها وجود دارد. سیتوکرومها اغلب به غشا (مانند غشای داخلی میتوکندری) متصل می‌شوند و در زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP فعالند. سیتوکروم‌ها مجموعهٔ بزرگی از هموپروتئینها (ترکیب آهن و پروتئین) هستند که در آن‌ها آهن موجود با دریافت یا از دست دادن الکترون تحت واکنش‌های اکسایش-کاهش قرار می‌گیرد. بسیاری از سیتوکروم‌ها در دستهٔ دهیدروژنازها و بعضی از آن‌ها همچون سیتوکروم aa3 از دستهٔ اکسیدازها یا سیتوکروم p450 از آنزیم‌های هیدروکسیلازها محسوب می‌شوند. سیتوکروم سی (انگلیسی: Cytochrome c) یک هم‌پروتئین کوچک است که در غشاء داخلی میتوکندری یافت می‌شود و به خانواده سیتوکروم سی تعلق دارد. این پروتئین، برخلاف سایر سیتوکروم‌ها، بشدت در آب محلول است و یکی از اجزاء کلیدی زنجیره انتقال الکترون محسوب می‌شود که وظیفه‌اش حمل ۱ الکترون از کمپلکس شماره ۳ به کمپلکس شمارهٔ ۴ (سیتوکروم اکسیداز سی) است. این پروتئین قابلیت اکسیداسیون و احیا را دارد اما به اکسیژن اتصال نمی‌یابد. در انسان، این پروتئین توسط ژن «CYCS» کُد می‌شود. سیتوکروم اکسیداز آخرین آنزیم زنجیره تنفسی میتوکندری است و وظیفه انتقال الکترون از سیتوکروم احیا شده به اکسیژن را برعهده دارد. سیتوکروم اکسیداز خود یک کمپلکس پروتئینی در غشا داخلی میتوکندری است. این کمپلکس از ۱۳ زیر واحد پروتئینی تشکیل شده که ۱۰ عدد آن توسط ژنوم هسته و ۳ عدد باقی‌مانده توسط ژنوم میتوکندری کد می‌شود. زیر واحدهای کد شده توسط ژنوم میتوکندری نقش اساسی را در فعالیت آن به عهده دارند. است. وزن این کمپلکس 200 KD است. سیتوکروم اکسیداز C یک پروتئین غشایی بزرگ است که در باکتریها نیز یافت می‌شود. قدمت آنزیم آنزیم سیتوکروم c اکسیداز آنزیمی است که به طور عموم در کلیهٔ موجودات زنده وجود دارد. این قضیه پیشنهاد می‌کند که این آنزیم خیلی قدیمی است و احتمالاً در یک موجود قدیمی ابتدا به وجود آمده و طی تکامل و ایجاد نسل‌های بعدی به همهٔ موجودات انتقال یافته است
در این صفحه تعداد 1734 مقاله تخصصی درباره سیتوکروم سی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتوکروم سی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; SAM; self-assembled monolayer; ATR-SEIRAS; attenuated total reflection surface-enhanced infrared absorption spectroscopy; rIgG; rabbit immunoglobulin G; G anti-rIgG; goat anti-rabbit immunoglobulin G; cyt c; cytochrome C; BSA; bovine serum albumin; NHS; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; AKT; protein kinase B; APAF 1; apoptotic protease activating factor 1; APC; adenomatous polyposis coli; ATG; autophagy protein; BAK; Bcl 2 homologous antagonist/killer; BAX; Bcl-2 associated -X protein; Bcl-2; B-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Mitochondria; Multiparameter study; Instrumentation; Spectrophotometry; Fluorometry; Polarography; Ion-selective technology; ΔΨ; mitochondrial membrane potential; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; MPT; mitochondrial permeabil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Lyotropic anions; Restricted dynamics; Hofmeister series; Chaotropic anions; Kosmotropic anions; Thermodynamic stability; Cytochrome c;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; Ant A; antimycin A; Bak; BCL-2 antagonist killer 1; cyt c; cytochrome c; DMSO; dimethylsulfoxide; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; FCCP; carbonyl cyanid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Biologics; Protein formulation; Stabilisers; Excipients; Vaccine; BSA; bovine serum albumin; BCG; Bacillus Calmette - Guérin; Cyt c; cytochrome c; F; folded; GdnHCl; guanidine hydrochloride; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; FDA; food and d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AM; Acrylamide; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BHb; Bovine hemoglobin; BSA; Bovine serum albumin; CLRP; Controlled/living radical polymerization; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; cTnT; Cardiac troponi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Meso-MOFs; mesoporous metal-organic frameworks; PCNs; porous coordination networks; SBU; secondary building unit; CUSs; coordinatively unsaturated sites; H2BDC; 1,4-benzene dicarboxylic acid (terephthalic acid); H3BTC; 1,3,5-benzene tricarboxylic acid (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; DC; dendritic cells; GFR; glomerular filtration rate; ECM; extracellular matrix; MHC-II; major histocompatibility complex-II; MAPK; mitogen-activated protein kinase; NF-κB; nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells; ROS; reactive oxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AF; S-triethyl phosphine gold(I)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside (Auranofin); AP-1; activator protein 1; ARE; antioxidant response element; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; [Au(dppe)2]Cl; [bis(diphenylphosphino)ethane]gold(I)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AFM; atomic force microscopy; CYC; cytochrome C; DMA; differential mobility analysis; DLS; dynamic light scattering; ELS; electrophoretic light scattering; FFF; field flow fractionation; GNP; gold nanoparticle; HPLC; high-performance liquid chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Tramadol; Neurotoxicity; Spatial memory; Physical exercise; Mitochondria; ROS; Cytochrome c; MWM; Morris water maze test; ETC; electron transport chain; MMP; mitochondrial membrane potential; ATP; adenosine triphosphate; ROS; reactive oxygen species; HEPE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; ADP; adenosine diphosphate; ANT; adenine nucleotide translocase; ATP; adenosine triphosphate; CAT; catalase; cyt c; cytochrome c; DDT; DL-Dithiothreitol; E2; 17β-Estradiol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ERβ; estrogen receptor beta; EtOH; ethano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Angiogenesis; Anthocyanins; Apoptosis; Colon cancer; Corn; Pigments; ANC; anthocyanin; BAX; B-cell leukaemia/lymphoma-2 associated X protein; BCL-2; B-cell leukaemia/lymphoma-2; C3G; cyanidin-3-O-glucoside; C3G-mal; cyanidin-3-O-(6″-malonyl-glucoside);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AOX; alternative oxidase; AP; alternative respiratory pathway; t-APX; thylakoid-bound ascorbate peroxidase; Asc; ascorbate; COX; cytochrome oxidase; CAT; catalase; CP; cytochrome respiratory pathway; Cyt; cytochrome c; DHA; dehydroascorbate; DHAR; dehydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AAPH; (2,2′-azobis-2-methyl-propanimidamide, dihydrochloride); CL; cardiolipin; cyt c; cytochrome c; DAMPs; danger-associated molecular patterns; IMM; inner mitochondria membrane; IMS; mitochondrial inter membrane space; LC; liquid chromatography; MLCL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; ATF4; activating transcription factor; AzPAF; azelaoyl-PAF; AzPC; azelaoyl-PC; CL; cardiolipin; COX; cyclooxygenase; CRP; C-reactive protein; cyt c; cytochrome c; DC; dendritic cell; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; EC; endothelial cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; nAChR; nicotinic acetylcholine receptor; PAM; positive allosteric modulator; cyt c; cytochrome c; CTX; α-cobratoxin; dFBr; desformylflustrabromine hydrochloride; DhβE; dihydro-β-erythroidine; Nicotinic acetylcholine receptor; Mitochondria; Nicotine; Gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Mitochondria; Electron-transfer proteins; Hydrogen peroxide decomposition; Hydrogen peroxide; H2O2; reactive oxygen species; ROS; superoxide anion; O2•¯; manganese superoxide dismutase; MnSOD; cytochrome c oxidase; CcO; cytochrome c; Cyt c; cytochrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Heat shock protein 27; Sea perch; Nervous necrosis virus; Apoptosis; Interferon; HSP; heat shock protein; RGNNV; red spotted grouper nervous necrosis virus; IFN; interferon; Cyto; cytochrome c; APAF-1; apoptotic protease activating factor-1; Bcl-2; B-cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine transaminase; CYP; cytochrome-P450; Cyt C; cytochrome C; DHO; dihydroorotic acid; DHODH; DHO dehydrogenase; EDTA; ethylenediamine-tetraacetic acid; FMN; flavin mononucleotide; GGT; gamma-glutamyl transferase; LC-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; Man-made redox proteins; Maquettes; Protein design; Cytochrome c; Inter-protein electron transfer; Electron-transfer kinetics; Charge complementarity; Electrostatics; Diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; 3-MA; 3-methyladenine; AFC; 7-amino-4-trifluoromethyl-coumarin; AIF; apoptosis-inducing factor; COX II; cytochrome c oxidase subunit II; CsA; cyclosporin A; Ct; threshold cycle number; Cyt. c; cytochrome c; mtDNA; mitochondrial DNA; nDNA; nuclear DNA; nee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; ETC; electron transport chain; mtDNA; mitochondrial DNA; ROS; reactive oxygen species; Cyt C; cytochrome C; O2−;  superoxide radical; H2O2; hydrogen peroxide; MnSOD; manganese superoxide dismutase; GSPx; glutathione peroxidase; ONOO−;  Peroxynitrite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; 3-NPA; 3-nitropropionic acid; 6-OHDA; 6-hydroxy dopamine; AD; Alzheimer's disease; AIF; apoptosis inducing factor; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APP; amyloid precursor protein; Aß; β-amyloid peptide; CA; trans-cinnamaldehyde; Cat; catalase; CBP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; APDS; aminoethylpyridyldisulfide; APS; ammonium persulfate; ASP; apple stem pitting virus; AuNR; gold nanorod; BIS; N,N-methylenebisacrylamide; BSA; bovine serum albumin; BHb; bovine hemoglobin; CD; cyclodextrin; CNT; carbon nanotube; CV; cyclic voltammet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; 3-PBA; 3-phenoxybenzoic acid; 3-PBAlc; 3-phenoxy-benzylalcohol; 8-OhdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AchE; acetylcholinesterase; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; ANT; anthracene; ARE; antioxidant response element; AUC; area unde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; AA; arachidonic acid; Cygb; cytoglobin; Cyt c; cytochrome c; DOPA; dioleyl phosphatidic acid (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate); DOPC; dioleyl phosphatidyl choline (1,2 Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine); DTPA; diethylenetriaminepentaacetic acid; DT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم سی; BIR; baculovirus inhibitor of apoptosis protein repeat; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; CASP3; caspase-3; CASP9; caspase-9; CYC2; cytochrome c; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; FBS; fetal bovine serum; HCC; human hepatocellular carcinoma; HPRT1; hypoxant