آشنایی با موضوع

آمیلوئید پروتئین غیرطبیعی است که معمولاً در مغز استخوان ایجاد می گردد و می تواند در هریک از بافت ها یا اندام های شما رسوب کند. آمیلوئیدها مربوط به فیبروزهای غیرطبیعی و پروتئین‌دار در خارج سلول می‌باشند که در اندام‌ها و بافت‌ها می‌توانند ته‌نشین شوند. آمیلوئید پروتئینی است با ساختار صفحه ای شکل (plate form) و از نظر ساختار سه بعدی صفحات چین خورده ای است که این صفحات به وسیله پیوندهای مولکولی به یکدیگر متصل اند. این صفحات چین خورده در میکروسکوپ الکترونی به صورت نوارهای ریزی دیده می شوند که به موازات یکدیگر دسته هایی از میله های نواری شکل را تشکیل می دهند و در جاهای مختلف ممکن است رسوب کنند و بیماری ایجاد کنند.
در این صفحه تعداد 1646 مقاله تخصصی درباره آمیلوئید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آمیلوئید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Traumatic brain injury; Post-traumatic stress disorder; Alzheimer's disease; Amyloid; PET; Department of Defense Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (DOD-ADNI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Congo Red; fibrillary glomerulonephritis; amyloid; proteomics; mass spectrometry; DNAJB9; congophilic; AL amyloidosis; fibrillary deposits; kidney biopsy; laser microdissection; immunohistochemistry; misdiagnosis; biomarker; renal pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Aβ; amyloid beta protein; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; cmTBI; complicated mild traumatic brain injury; CSF; cerebrospinal fluid; CT; computed tomography; C-tau; C-terminal tau fragment; CTE; chronic traumatic encephalopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; AD; Alzheimer's disease; MCI; mildcognitive impairment; FDG; 18F-fluorodeoxyglucose; AV-45; 18F-florbetapir; CNN; convolutional neural network; ADNI; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative; NC; normal control; CDR-SB; Clinical Dementia Rating Sum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer's disease; Ahx; aminohexanoic linker; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; fAD; familial form of AD; GPI; glycophosphatidylinositol; HBSS; Hank's balanced salt solution; HFIP; hexafluoro-2-propanol; LDH; lacta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Amphiphilic; Amyloid; Antimicrobial peptide; Membrane; Self-assembly; Chol; cholesterol; CL; cardiolipin; DMPC; dimyristoylphosphatidylcholine; DMPG; dimyristoylphosphatidylglycerol; DOPA; dioleoylphosphatidic acid; DOPC; dioleoylphosphatidylcholine; DPPC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Stress; Amyloid; Norepinephrine; Dopamine-β-hydroxylase; Depression; Adrenergic receptors; AD; Alzheimer's disease; HPA; hypothalamo-pituitary adrenal; PFC; prefrontal cortex; DMN; default mode network; SP; senile plaque; NFT; neurofibrillary tangle; MMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; AA; amino acid; Aβo; oligomeric β-amyloid; Aβ; β-amyloid; AD; Alzheimer's disease; α7nAChR; α7 nicotinic acetylcholine receptor; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APLP1; amyloid beta precursor-like protein 1; APP; amyloid precursor protein; β-A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Aβ; Beta amyloid; CN; Clinically normal; MCI; Mild Cognitive Impairment; PiB; Pittsburgh Compound B; PET; Positron Emission Tomography; Amyloid; Anosognosia; Hypernosognosia; Metamemory; Mild Cognitive Impairment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; Vascular cognitive impairment; Pittsburgh compound B; Amyloid; Subcortical vascular mild cognitive impairment; Subcortical ischemic vascular dementia; Cerebral small vessel disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلوئید; LAA; left atrial appendage; ADAMTS13; a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13; ADMA; asymmetric dimethylarginine; AF; atrial fibrillation; ANP; atrial natriuretic peptide; BMI; body mass index; BSA; body surface a