آشنایی با موضوع

گلوتاتیون یک ترکیب پروتئینی کوچک است که از سه اسید آمینه سیستئین، اسید گلوتامیک و گلیسین ساخته شده‌است. در این پروتئین، بین گروه آمینی اسید آمینهٔ سیستئین که به طور معمول به اسید آمینهٔ گلیسین متصل است با گروه کربوکسیل زنجیرهٔ اسید گلوتامیک یک پیوند پپتیدی غیر معمول وجود دارد. این ماده به طور طبیعی در کبد انسان بر اثر ترکیب این سه اسید آمینه به وجود می‌آید. گلوتاتیون پراکسیداز ( (EC 1. 11. 1. 9نام عمومی خانواده ای از آنزیم ها با فعالیت پراکسیدازی است که نقش بیولوژیکی اصلی آن ها محافظت ارگانیسم ها در برابر آسیب های اکسیداتیو می باشد. عملکرد بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز کاهش هیدروپراکسیدهای لیپیدی به الکل های مربوطه و کاهش پراکسید هیدروژن آزاد به آب است. ترکیبات لیپیدی سلول نسبت به رادیکال های آزاد حساس هستند و در اثر واکنش، لیپید پراکسید تولید می کنند. آنزیم های GPX با استفاده از گلوتاتیون، پراکسیدها را به الکل کاهیده و از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند. در واقع گلوتاتیون پراکسیدازها کاهش پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) و طیف گسترده ای از پراکسیدهای آلی به الکل مربوطه و آب را با استفاده از گلوتاتیون سلولی کاتالیز می کنند. اکثر گلوتاتیون پراکسیدازهای سلولی تترامر هستند و از مونومرهای 22 کیلو دالتونی تشکیل شده اند که یک جزء سلنوسیستئین در جایگاه فعال خود دارند. سلنوسیستئین به طور مستقیم به سوبسترای پراکسیدی الکترون می دهد و طی فرایند، اکسید می شود. سپس آنزیم از گلوتاتیون کاهش یافته، به عنوان دهنده ی هیدروژن استفاده می کند تا سلنوسیستئین بازسازی شود. واکنش اصلی که توسط گلوتاتیون پراکسیداز کاتالیز می شود عبارت است از: 2GSH + H2O2 GS-SG + 2H2O گلوتاتیون پراکسیداز چندین ایزوآنزیم دارد که توسط ژن های مختلف کد می شوند. این ایزوآنزیم ها در مکان های مختلفی از سلول قرار دارند و ویژگی سوبسترایی متفاوتی دارند. گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX1) فراوان ترین ایزوآنزیم است و تقریبا در سیتوپلاسم تمام بافت های پستانداران یافت می شود و سوبسترای ترجیحی آن پراکسید هیدروژن می باشد. گلوتاتیون پراکسیداز 4 (GPX4) ترجیح بالایی برای هیدروپراکسیدهای لیپیدی دارد و تقریبا در تمام سلول های پستانداران اما در سطح بسیار پایین بیان می شود. گلوتاتیون پراکسیداز 2 آنزیم خارج سلولی است و در لومن روده وجود دارد. گلوتاتیون پراکسیداز 3 نیز خارج سلولی بوده و در پلاسما به فراوانی یافت می شود. تا کنون، هشت ایزوفرم مختلف از گلوتاتیون پراکسیدازدر انسان شناسایی شده است.
در این صفحه تعداد 2030 مقاله تخصصی درباره گلوتاتیون پراکسیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلوتاتیون پراکسیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Catalase; Copper; Glutathione peroxidase; Glutathione reductase; Glutathione S-transferase; Iron; Superoxide dismutase; Zinc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Autism; Enzymatic antioxidants; Oxidative stress; Neutrophils; Monocytes; ASD; Autism spectrum disorder; NOX2; NADPH oxidase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; ROS; reactive oxygen species; TDC; typically developing control; SOD; Superoxide dismutase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; , aspartate transaminase; CA; clofibric acid; CAT; catalase; CF; clofibrate; CF-HT; hydroxytyrosol-clofibrate 13C NMR, 13C-nuclear magnetic resonance; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMF; N,N-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; MDA; malondialdehyde; GPx; glutathione peroxidase; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; OPs; organophosphorus; Malathion; Liver; Kidney; GPx-3; GPx-4 expression; Oxidative stress; Mice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; AP-1; activator protein-1; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B cell lymphoma-2; CCl4; carbon tetrachloride; COX-2; cyclooxigenase-2; EGF; epidermal growth factor; ELAM-1; endothelial leukocyte adhesion molecule-1; FGF; fibroblast growth factor; GnRH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Pc; Phycocyanin; IRI; Ischemia/Reperfusion Injury; CI; Cold Ischemia; KH; Krebs Henseleit; AST; Aspartate Aminotransferase; ALT; Alanine Aminotransferase; ALP; Alkaline Phosphatase; MDA; Malondialdehyde; GST; Glutathione-S-Transferase; GPx; Glutathione pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Micronutrient; Wound exudate; Nutrition therapy; Deficiency; Copper; GPx; glutathione peroxidase; ICU; intensive care unit; IV; intravenous; TBSA; total body surface area; TE(TEs); trace element(s); on IV-TE; Patients receiving the intravenous TE repletio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Atherosclerosis; Omega-3 fatty acids; Plant sterols; Polyphenols; Responders; ARA; arachidonic acid; CAT; catalase; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EGCG; epigalocatechin gallate; EPA; eicosapentaen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; MSC; mesenchymal stromal cells; hMSC; human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; OVA; ovalbumin; HE; haematoxylin and eosin; NO; nitric oxide; GPx; glutathione peroxidase; SOD; supero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; APX; ascorbate peroxidase; Arabidopsis; Arabidopsis thaliana; ASA; reduced ascorbate; ASC; total ascorbate; CAT; catalase; CAE; chlorogenic equivalents; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DHA; dehydroascorbate (oxidised ascorbate); DW; dry weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; AAP; 4-aminophenazone; ALP; alkaline phphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CYPs; cytochrome P 450s; DHBS; 3,5-Dichloro -2-hydroxybenzene sulfonic acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GGT; gamma g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; LCT; Lambda-cyhalothrin; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; TSH; thyroid-stimulating hormone; MDA; malondialdehyde; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; PCO; protein carbonyl; T3; triiodothyronine, T4, thyroxine; PAS; Periodic acidâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; SHR; spontaneously hypertensive rats; DCE; dried chokeberry fruit extract; ROS; reactive oxygen species; SAP; systolic arterial pressure; DAP; diastolic arterial pressure; MAP; mean arterial pressure; PP; pulse pressure; CI; cardiac index; HR; heart rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; A group; aflatoxin group without Nutritox®; AFB1; aflatoxin B1; ALT; alanine aminotransferase; AN group; aflatoxin group with Nutritox®; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase enzyme; C group; control group without aflatoxin or Nutritox®; DM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; CO; carbonmonoxide; -CN; cyanide; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane regulator; C; one-letter abbreviation for cysteine; Cys; cysteine; -SCys; cysteinate; Cys-SOH; cysteine sulfenic acid; Cys-SO2-; cysteine sulfinic acid; Cys-S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Erythrocytes; Elements; Interactions; Lipid peroxidation; Magnesium; Vanadium; A; antagonistic; AMV; ammonium metavanadate; CAT; catalase; CCS; copper metallocharperone; CRMs; certified reference materials; DL (LOD); limit of detection; DMT-1; divalent me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Whey protein; In vitro digestion; Bioactive peptide; Glucagon-like peptide-1; Dipeptidyl peptidase IV inhibitor; Antioxidant activity; α-LA; α-lactalbumin; β-LG; β-lactoglobulin; ABAP; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; AMC; H-Gly-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; ACLY; ATP-citrate lyase; ACS; acetyl-CoA synthetase; AMPK; phosphorylated AMP-activated protein kinase; ARE; antioxidant response element; CAPs; capsaicinoids; FAS; fatty acid synthase; GSH-Px; glutathione peroxidase; HO-1; heme-oxygenase 1; IL-10; interl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; ARE; antioxidant response element; COX-2; cycloxigenase-2; DTNB; dithiobisnitrobenzoic acid; ET-1; endothelin-1; GSH; glutathione; GR; glutathione reductase; GSH-Px; glutathione peroxidase; HO-1; heme oxygenase-1; ia; intra-articular; Maf; members of the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; AA; Antimycin A; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATP; adenosine triphosphate; CAT; catalase; CR; caloric restriction; CS; citrate synthase; cyt b; cytochrome b; ESRRA; estrogen-related receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; CSH; reduced cysteine; CSS; oxidized cysteine; DTNB; 5,5′-dithio bis 2-nitrobenzoic acid; Fdx; ferredoxin; FNR; ferredoxin-NADP oxidoreductase; FTSC; fluorescein-5-thiosemicarbazide; GPX; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; reduced g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Sea cucumbers; Biological function; Bioactive compounds; Nutraceuticals; Markets; 8-OHdG; 8-oxo-7,8-dihydro-20-deoxyguanosine; 8-oxo-G; 8-hydroxy-20-deoxyguanosine; AAPH; 2,2′-azobis-2-methyl-propanimidamide, dihydrochloride; Ach; Acetyl choline; AchE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; HIV; human immunodeficiency virus; SA; South Africa; NOx; oxides of nitrogen; BW; birthweight; Nrf2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Keap1; kelch-like ECH-associated protein 1; mi-RNA; microRNA; NO; nitrites/nitrates; MDA; malondialdehyde; ER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; AMPK; AMP-activated protein kinase; BLM; bleomycin; COX 2; cycloxigenase-2; EMT; epithelial mesenchymal transition; GPx; glutathione peroxidase; GST; gluthatione S transferase; HYP; hydroxyproline; IFN-α; interferon alpha; IL; interleukin; JAK-STAT; the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Tregs; regulatory T cells; T1D; type1 diabetes; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; DCFDA; 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; CAT; catalase; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; GSH; reduced glutathione; LPO; lipid peroxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; HNE; 4-hydroxynonenal; NMR; nuclear magnetic resonance; MS; mass spectrometry; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; CE-MS; capillary electrophoresis-mass spectrometry; MALDI-IMS; matrix-assisted lase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Citrus polymethoxyflavones; Metabolic disorder regulation; Anti-inflammation; Neuro-protection; Anti-cancer; ACC; acetyl-coA carboxylase; Akt; protein kinase B; AMPK; AMP-activated protein kinase; BaP; benzo[a]pyrene; C/EBP; CCAAT/enhancer-binding protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methyl glutaryl-coenzyme A; BUN; Blood urea-nitrogen; BMI; Body mass index; BCAAs; Branched-chain amino acids; CMD; Cardiometabolic disorders; CD; Cardiovascular disease; CKD; Chronic kidney diseases; CRP; C reactive protein; DMA; Dim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Bee pollen; Phytometabolites; Nutrition; Therapeutic benefits; Food safety; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; LC-ESI/MS; liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry; TLC; thin layer chromatography; HPLC-DAD-ESI/MS; high-pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Carcinogenesis; Chemoprevention; Chemotherapy; Oxidative stress; Nrf2; Phytochemicals; AKT; protein kinase B; AMPK; AMP-activated protein kinase; ARE; antioxidant response element; ATF-2; activating transcriptional factor; BBN; N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; CAT; catalase; GOPX; guaiacol-type peroxidase; GPX; glutathione peroxidase; GST; glutathione-S-transferase; HMs; heavy metals; M; metallicolous ecotype; NM; non-metallicolous ecotype; ROS; reactive oxygen species; Heavy metals; Ultrastructural changes; Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; 8-OHdG; 8-hydroxy-2-deoxyguanosine; Δym; mitochondrial membrane potential; AMPK; AMP-activated protein kinase; apoB; apolipoprotein B; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine transaminase; ATP; adenosine triphosphate; CPT-1; carnitine palmitoyl-transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Organic selenides; Apoptosis; Neurodegeneration; Oligodendrocytes; Multicomponent reactions; Cytoprotective; CNS; Central nervous system; MTT; 3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; DCF; 7-ketocholesterol (7kc), dichlorofluorescein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Aβ; amyloid beta; AβO; Aβ oligomer; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; AGEs; advanced glycation end products; AND; age-related neurological disorder; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BDNF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; MD; Mediterranean diet; HT; hydroxytyrosol; IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion processes; EVOO; extra virgin olive oil; HTA; HT acetate; Tyr; tyrosol; EFSA; European Food Safe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; ACE; angiotensin-converting enzyme; AET; aortic ejection time; ALT; alanine amino-transferase; AP; alkaline phosphatase; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BSA; bovine serum albumin; CBC; complete blood count; CK; creatine kinase; CO; cardiac output; CRP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; BF; bifenthrin; AB; antibody; BCA; bicinchoninic acid; BW; body weight; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; IL; interleukin; mPGES; microsomal prostaglandin E synthase; Nrf2; nuclear erythroid-2 like factor-2; NF-kB; nuclear factor kappa-lig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AIC; Akaike Information Criterion; α-2-M; alpha-2-macroglobulin; Apo-AI; apolipoprotein A-I; Apo-AII; apolipoprotein A-II; CRP; C-reactive protein; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; CNT/F; carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; 20-MC; 20-Methylcholanthrene; 3-MC; 3-Methylcholanthrene; ALDH; aldehyde dehydrogenase A1; AsA; ascorbate; APx; ascosbate peroxidase; As2O3; arsenic trioxide; BSO; L-buthionine-(S,R)-sulfoximine; CNS; Central Nervous System; DMBA; 7,12-Dimethylbenz[a]anth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; Nrf2; Hepatotoxicity; Natural products; Curcumin; Sulforaphane; Antioxidant response element; (ARE); Kelch-like ECH-associated protein 1; (Keap1); Glutathione S-transferase; (GST); NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; (NQO1); Nuclear factor erythroid 2 (NFE2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; 2-OH-E+; 2-hydroxyethidium; •NO; nitric oxide radical; •NO2; nitrogen dioxide radical; 1O2; singlet oxygen; 3O2; triplet oxygen; Al; aluminium; Ala; alanine; APX; ascorbate peroxidase; ASC; ascorbate; CAT; catalase; Ca2+; calcium; Cd; cadmium; CFP; cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; MDA; malondialdehyde; TAC; total antioxidant capacity; HFD; high-fat diet; LPS; lipopolysaccharides; IR; insulin resistance; OAT; open arms time; CAT; closed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; BHT; butylated hydroxytoluene; CAD; coronary artery disease; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FDPL; fluorescent damage products of lipid peroxidation; GSH-Px; selenium-dependent glutathione peroxidase; GSSG-Red; glutathione reductase; GST; glutathio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز; SLT; Smokeless tobacco; ROS; Reactive oxygen species; RNS; Reactive nitrogen species; TBA; Thiobarbituric acid; TCA; Trichloro acetic acid; DCM; Dichloromethane; DEE; Diethyl ether; TBARS; Thiobarbituric acid reacting substance; MDA; malondialdehyde; GSH;