آشنایی با موضوع

آپولیپوپروتئین ای (به انگلیسی: apolipoprotein E) جزء پروتئینی مولکول لیپوپروتئین است که عملکرد اصلی آن انتقال چربی ها است. آپولیپوپروتئین ها نقش اصلی‌شان را در حفظ یکپارچگی ساختاری و حلالیت لیپوپروتئین ها ایفا نموده و نقشی در شناسایی گیرنده‌های لیپوپروتئینی و تنظیم آنزی مهای مشخصی در متابولیسم لیپوپروتئین ها دارند. آپولیپوپروتئین( APO-A APO-A1) پروتئین عمده در HDL را تشکیل می دهد(90 درصد). APO-B جزء عمده LDL بوده و در تنظیم سنتز و متابولیسم کلسترول موثر است. اندازه گیری آپولیپو پروتئین ها جهت ارزیابی میزان خطر در بیماری کرونر بکار می رود بطوری که سطوح APO-A1 بطور معکوس با بیماری قلبی عروقی زودرس و بیماری عروق محیطی مرتبط است. نسبت APO-A به APO-B حساسیت و ویژگی بیشتری را جهت بیماری عروق کرونر نسبت به اندازه گیری جداگانه هر لیپید یا لیپو پروتئین بطور مجزا دارا است. همچنین جهت ارزیابی بیماری آترواسکلروت کی و شناسایی بیماری Tangier کمبود نادر و ارثی آلفالیپوپروتیین همراه با بزرگی کبد، طحال، غدد لنفاوی و لوزه ها توام با کاهش شدید(HDL)اندازه گیری آنها کاربرد دارد. آپولیپوپروتئینها در ارزیابی خطر بروز آترواسکلروز و بیماری عروق محیطی شاخصهایی مشابه HDL-LDL-VLDL هستند. آپولیپوپروتئینها جزء پروتئینی لیپوپروتئینها بوده و بطور کلی نقش شان در انتقال لیپید در مجاری لنفاتیک و گردش خون است و بعنوان کوفاکتورهای آنزیمی در سنتز لیپوپروتئین نقش دارند. همچنین نقشی بعنوان گیرنده لیگاندی در انتقال ذرات چربی داخل سلول ایفا میکنند. سنتز آپولیپوپروتئینها در کبد و تحت کنترل رژیم غذایی و هورمونها (انسولین- گلوکاگن- تیروکسین و هورمونهای جنسی، داروها و الکل) صورت میگیرد. تیپهای مختلف آپولیپوپروتئینها شامل APO-A1، APO-B و APO-E است. اول ( APO-A1): پلی پپتید عمده HDL است. مقادیر کم APO-A خطر بیماری قلبی یا عروقی محیطی را افزایش میدهد ولی افزایش APO-A اثر محافظتی بر قلب و عروق دارد. دوم(APO-B): پلی پپتید اصلی شیلومیکرون و LDL است. APO- B کلسترول را محلول کرده بطوریکه در دیواره رگ رسوب میکند. چهل درصد بخش پروتئینی VLDL از APO-B تشکیل شده است. هیپرکلسترولمی فامیلیال تیپB بخاطر موتاسیون در ژن APO-B است. لیپوپروتئینa: گروهی هتروژن از لیپوپروتئینها را شامل است که در واقع ملکول APO-A متصل شده به یک ملکول APO-B است. افزایش Lpa ممکن است عامل خطرزای مستقلی برای آترواسکلروز باشد و مخصوصا برای آندوتلیوم رگی مضر است. مقادیر سرمی Lpa عمدتا مرتبط با فاکتورهای ژنتیکی است و رژیم غذایی و مصرف استاتینها تاثیر عمدهای روی Lpa ندارند. البته نیاسین Lpa را کاهش میدهد. اندازه گیری Lpa ممکن است در بیماران پرخطر جزء بررسیهای جامعتر این گروه از بیماران قرار گیرد. همچنین APO-E: در انتقال کلسترول موثر است. سه آلل APO-E با کمک ژنوتایپینگ شناخته شده ( E2، E3، E4 ). هر فرد از هر کدام از والدین یک آلل میگیرد E3/3 حالت نرمال است، E2/2 فرمی نادر و مرتبط با هیپرلیپیدمی تیپ III است. درواقع(E4/3 یا E4/4)با مقادیر بالای LDL مرتبط است. ژن apo-E4 بعنوان عامل خطرزایی برای بیماری آلزایمر شناخته شده است. تری گلیسرید بالا نیز با apo-E2 و apo-E4 مرتبط اند. لیپوپروتئین بسیار کم‌چگال (وی. ال. دی. ال) تازه ترشح شده از کبد، دارای آپولیپوپروتئین ب۱۰۰، آپولیپوپروتئین سی۱، آپولیپوپروتئین ئی، کلسترول، استرهای کلسترول و تری‌گلیسیرید می‌باشد. در جریان خون این لیپوپروتئین، آپولیپوپروتئین سی۲ و آپولیپوپروتئین را از لیپوپروتئین پرچگال می‌گیرد. در این حالت، ول. ال. دی. ال بالغ به وجود می‌آید. در گردش خون، ول. ال. دی. ال ممکن است با لیپوپروتئین لیپاز در بستر مویرگی برخورد کرده و این آنزیم، تری‌گلیسیرید را برای تولید انرژی و ذخیره‌سازی آن، جدا می‌کند. در این حالت وی. ال. دی. ال، آپولیپوپروتئین سی۲ را به اچ. دی. ال برمی‌گرداند. همچنین اچ. دی. ال، استرهای کلسترول را به لیپوپروتئین بسیار کم‌چگال در ازای فسفولیپید و تری‌گلیسیرید می‌دهد. سپس تری‌گلیسیرید بیش‌تری از لیپوپروتئین بسیار کم‌چگال جدا شده و تبدیل به لیپوپروتئینی با چگالی بیش‌تر از خود، می‌شود. ۵۰ درصد از این لیپوپروتئین، توسط گیرنده‌های کبد شناخته شده و وارد سلول می‌شود. ۵۰ درصد باقی‌مانده آپولیپوپروتئین ئی خود را از دست می‌دهند و تبدیل به لیپوپروتئین کم‌چگال شده و در نهایت جذب می‌شود.
در این صفحه تعداد 1433 مقاله تخصصی درباره آپولیپوپروتئین E که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آپولیپوپروتئین E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; APOE; Apolipoprotein E; Mitochondria; Neuroenergetics; Brain imaging; fMRI; FDG PET; Cytochrome oxidase; Biomarkers; Alzheimer's disease; Energy metabolism; Neurodegeneration;
مقالات ISI آپولیپوپروتئین E (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ApoE; apolipoprotein E; CCD; crossed cerebellar diaschisis; ECD; Tc-ethyl cysteinate dimer; eZIS; easy Z-score imaging system; MAPT; microtubule-associated protein tau; MMSE; mini-mental state examination; MRA; magnetic resonance angiography; MRI; magneti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; CGL; congenital general lipodystrophy; Ldlr; low-density-lipoprotein receptor; apoE; apolipoprotein E; FPLC; fast protein liquid chromatography; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose tissue; VLDL; very-low-density lipoprotein; IDL; intermediate-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Glucocerebrosidase deficiency; Lysosomal storage disease; Resting energy expenditure; Insulin resistance; High-density lipoprotein cholesterol; Hepatocellular carcinoma; Gaucher disease; ApoAI; apolipoprotein AI; ApoB; apolipoprotein B; ApoE; apolipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; AD; Alzheimer's disease; aPCX; anterior piriform cortex; ApoE; apolipoprotein E; FFT; Fast-Fourier Transform; LFP; local field potential; NKI; The Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research; OB; olfactory bulb; PCX; piriform cortex; olfaction; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Apolipoprotein E; Cognitive aging; Differential susceptibility; Gene-by-environment interactions; Life course perspective; Socioeconomic status; U.S.; Wisconsin longitudinal study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ANS; autonomic nervous system; ANSD; autonomic nervous system dysfunction; APOE; apolipoprotein E; ATS; American Thoracic Society; BMI; body mass index; CARe; Candidate Gene Association Resource; CCHS; congenital central hypoventilation syndrome; CFS; Cle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; HMG-CoA R; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase; 3α-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol; 3β-diol; 5alpha-androstane-3beta,17beta-diol; 7α-OH; 7α-hydroxycholesterol; 7β-OH; 7β-hydroxycholesterol; 7-keto; 7-ketocholesterol; 24(S)-OH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Sex differences; Steroids; Gut microbiota; Metabolic disease; Cardiovascular disease; ApoE; apolipoprotein E; BAs; bile acids; CVD; cardiovascular diseases; E1; estrone; E2; estradiol; E3; estriol; ER; estrogen receptor; FCG; four core genotypes; FMO3; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; apoA-I; apolipoprotein A-I; apoB; apolipoprotein B; apoE; apolipoprotein E; ABCA1; ATP-cassette binding transporter A1; ABCG1; ATP-cassette binding transporter G1; ACAT; acyl CoA cholesterol acyl transferase; ATP; adenosine triphosphate; CAD; coronary art
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ABCA1 gene; Tangier disease; Male infertility; Spermatogenesis; Hormonal axis; High-density lipoprotein; FHA; hypoalphalipotroteinemia; CFTR; Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator; FHS; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Cardiovascular disease risk; Lipoprotein measurement; LDL-cholesterol; LDL-subclass; LDL-particle; HDL-cholesterol; HDL-subclass; HDL-particle; HDL-function; Non-HDL-cholesterol; Apolipoprotein A; Apolipoprotein B; Apolipoprotein CIII; Apolipoprotein E; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; 27-HC; 27-hydroxycholesterol; ER; estrogen receptor; CYP27A1; cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1; LXR; liver X receptor; BRCA1 and BRCA2; Breast cancer 1 and 2; LDL; low density lipoprotein; HDL; high density lipoprotein; ApoE; apolipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; 24S-OHC; 24S-hydroxycholesterol; 25-OHC; 25-hydroxycholesterol; 27-OHC; 27-hydroxycholesterol; 7β-OHC; 7β-hydroxycholesterol; 7-KC; 7-ketocholesterol; AD; Alzheimer's disease; ApoE; Apolipoprotein E; BHT; Butylated hydroxytoluene; oxLDL; oxidised low de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; congenital heart disease; neurodevelopment; genetics; MBL2; mannose-binding lectin; gene-by-environment interaction; gene-environment interactions; APOE; apolipoprotein E; CBCL 1.5-5; Child Behavior Checklist for ages 1.5 to 5 years; CHD; congenital hear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Aβ; amyloid β; AD; Alzheimer's disease; ADC; apparent diffusion coefficient; AFM; atomic force microscope; APC; antigen presenting cells; ApoE; apolipoprotein E; AQP4; aquaporin-4; BBB; blood brain barrier; BCSFB; blood-cerebrospinal fluid barrier;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; 11β-HSD2; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2; ApoE; apolipoprotein E; CAD; coronary artery disease; DM; diabetes mellitus; ECs; endothelial cells; GR; glucocorticoid receptor; ICAM; intercellular adhesion molecule; IGF; insulin growth factor; LSD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; ApoE; apolipoprotein E; CNS; central nervous system; degu; Octodon degus; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GSK3; glycogen synthase kinase 3; NCBI; National Centre for Biotechnology Information
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; APOE; Apolipoprotein E; cART; Combinatorial antiretroviral therapy; CEPH-HGDP; Centre d'Étude du polymorphisme humain-Human genome diversity panel; dbGaP; Database of genotypes and phenotypes; EGA; Europe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; AD; Alzheimer's disease; Aβ; β-amyloid peptide; NFTs; neurofibrillary tangles; EOAD; early-onset AD; LOAD; late-onset AD; OMOT; One-molecule-one-target; ROS; reactive oxygen species; CDMT; Combination-drugs-multi-targets; BBB; blood brain barrier; DDT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; AD; Alzheimer's disease; MCI; mild cognitive impairment; MRI; magnetic resonance imaging; FDG; fluorodeoxyglucose; PET; positron emission topography; FDA; Food and Drug Administration; NIA; National Institute of Aging; AA; Alzheimer's Association; IWG; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Aβ; beta-amyloid; APOE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; AD; Alzheimer's disease; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; DAT; dopamine transporter; ER; estrogen receptor; FAD; familial Alzheimer's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; CNS; Central nervous system; NP; nanoparticle; Lf; lactoferrin; Tf; Transferrin; GSH; glutathione; BBB; blood brain barrier; BCB; blood-cerebrospinal fluid barrier; mTf; melanotransferrin; aTf; apotransferrin; apo-E; apolipoprotein E; PEG; pegylated; LRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; apoE; apolipoprotein E; α-SMA; α -smooth muscle actin; BMP1; bone morphogenic protein-1; CCL; CC chemokine ligand; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CS; chondroitin sulfate; CSPG4; chondroitin sulfate proteoglycan 4; CXCL; CXC chemokine ligan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; 4-HNE; 4-HydroxyNonenal; AD; Alzheimer's Disease; AICD; Amino-terminal APP Intra Cellular Domain; ApoE; Apolipoprotein E; APP; Amyloid Precursor Protein; ATP; Adenosine TriPhosphate; Aβ; Amyloid beta peptide; AβDP; Aβ-Degrading Proteases; CNS; Centra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Aβ1-42; 42-amino acid-long Aβ peptide; AD; Alzheimer's disease; ADAPT; Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial; ADAS-Cog; Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale; ADCS-ADL; Alzheimer's Disease Cooperative Study Activ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ABC; ATP-binding cassette; ABCA; ABC subfamily A; AD; Alzheimer's disease; ApoE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; Aβ; amyloid-β; BBB; blood-brain barrier; DAMPs; damage-associated molecular patterns; HDL; high-density lipoprotein; HFD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Microglia; Stress; Alzheimer's disease; Neurodegeneration; Neuroinflammation; Synaptic remodeling; Microglial phenotypes; Dark microglia; Aβ; Amyloid beta; ABCA7; ATP-binding cassette transporter A7; AD; Alzheimer's disease; APOE; Apolipoprotein E; APP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Ache; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Adra2a, Adra2b, Adra1b; adrenoceptor alpha 2a, alpha 2b, beta 1; Akt1; Akt serine/threonine protein kinase 1/protein kinase B; ApoE; apolipoprotein E; Bche; butyrylcholinesterase; BDNF; brain derived ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Cardiovascular diseases; inflammation; prenatal inflammatory exposure; maternal immune activation; developmental reprogramming; NF-κB; ACE; Angiotensin-converting enzyme; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; Ang II; Angiotensin II; ApoE; Apolipoprotein E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Stress; Amyloid; Norepinephrine; Dopamine-β-hydroxylase; Depression; Adrenergic receptors; AD; Alzheimer's disease; HPA; hypothalamo-pituitary adrenal; PFC; prefrontal cortex; DMN; default mode network; SP; senile plaque; NFT; neurofibrillary tangle; MMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; AD; Alzheimer's disease; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ApoE; apolipoprotein E; BBB; blood brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CNS; central nervous system; CRP; C-reactive protein; GABA; gamma-aminobutyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ABC; ATP-binding cassette; AJ; adherens junction; Ang; angiopoietin; ApoE; apolipoprotein E; AQP4; aquaporin 4; BBB; blood-brain barrier; cAMP; cyclic AMP; CSF; cerebrospinal fluid; EAAT; excitatory amino acid transporter; EC; endothelial cell; ECF; extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; ApoE; apolipoprotein E; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; oxLDL; oxidized LDL; TUNEL; TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling; VLDL; very LDL; Hyperlipidemia; Submandibular gland; Apoptosis; Rats;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; 5HT; 5 hydroxytriptamine; Apo2L; Apoprotein 2 ligand; ApoE; Apolipoprotein E; BMPR2; Bone morphogenetic protein receptor type 2; CAD; Coronary artery disease; CKD; Chronic kidney disease; DR4/5; Death receptor 4/5; DcR1/2; Decoy receptor 1/2; FGF-2; Fibro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Subarachnoid haemorrhage; Meningeal haemosiderosis; Microbleeds; Apolipoprotein E; Beta-amyloid peptide; Cheiro-oral symptoms; Hemorragia subaracnoidea; Hemosiderosis meníngea; Microsangrados; Apolipoproteína E; Péptido beta-amiloide; Síntomas queiroo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; AD; Alzheimer's Disease; HADACs; histone deacetylases; APP; amyloid precursor protein; SIRT1; sirtuin 1; APOE; apolipoprotein E; PSEN1; presenilin 1; PIN1; peptidyl prolyl isomerase 1; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; DNMTs; DNA methyltransfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Hemorragia subaracnoidea; Hemosiderosis meníngea; Microsangrados; Apolipoproteína E; Péptido beta-amiloide; Síntomas queiroorales; Subarachnoid haemorrhage; Meningeal haemosiderosis; Microbleeds; Apolipoprotein E; Beta-amyloid peptide; Cheiro-oral sym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Aβ; amyloid-beta; AD; Alzheimer's disease; ADAD; autosomal dominant Alzheimer's disease;; aMCI; amnestic mild cognitive impairment; ApoE; apolipoprotein E; CERAD; consortium to establish a registry for Alzheimer's disease; DIAN; Dominantly inherited Alzh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; heart defects; congenital; complications; neurodevelopmental disorders; etiology; twins; triplets; cardiac surgery; APOE; Apolipoprotein E; AS; aortic stenosis; CHD; congenital heart disease; CPB; cardiopulmonary bypass; DHCA; deep hypothermic circulatory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین E; Atherosclerosis; Brown adipose tissue; Hypercholesterolemia; Cholesterol metabolism; Lipid and lipoprotein metabolism; ApoE; apolipoprotein E; β3-AR; β3-adrenergic receptor; (i)BAT; (interscapular) brown adipose tissue; (T)C; (total) cholesterol; CETP;