آشنایی با موضوع

فیبرونکتین(Fibronectin)، یکی از گلیکو پروتئین‌های با وزن مولکولی بالای ماتریکس برون‌یاخته‌ای است که به پروتئینهای سطح سلولی بنام اینتگرین متصل می‌شوند. فیبرونکتین در پلاسما نیز هست و به نام پروتئین فیبروبلاست نیز شناخته می‌شود. فیبرونکتین از پروتئین‌های موجود در غشای قاعده‌ای می‌باشد. فیبرونکتین پروتئینی است، که با بسیاری از پروتئین‌های بیرون سلولی برهمکنش دارد؛ برای نمونه فیبرونکتین، به کلاژن متصل می‌گردد. وزن مولکولی فیبرونکتین برابر با ۲۷۱ کیلودالتون است. فیبرونکتین به عنوان اپسونین نیز عمل می‌کند و تصور می‌شود که باکتری‌ها را می‌پوشاند و بدین وسیله باکتری‌ها به آسانی بدست فاگوسیت‌ها از بدن پاک سازی می‌شوند. تیغه پایه (Basal lamina) شبکه فشرده‌ای از پروتئین‌های گوناگون ومولکول‌های کربوهیدرات تخصص یافته‌ای در ماتریکس بیرون سلولی است که نقش‌های گوناگونی همچون تنظیم تکامل، تکثیر و ایجاد بستری برای مهاجرت‌های سلولی را بر دوش دارد. بسته به نوع بافت، غشای پایه، قطبیت سلولی، اثرات متابولیسم سلولی و ایجاد تمایز سلولی را مشخص می‌کند. غشای پایه از گلیکوپروتئین‌هایی همچون لامینین و انتاکتین، رشته‌های کلاژن IV و رشته‌های شبه کلاژن (شبکه‌ای) تشکیل شده‌است. پروتئین‌های هپارین سولفات و فیبرونکتین از دیگر ترکیبات غشای پایه می‌باشند. کلاژن نوع IV ساختار اصلی غشای پایه را پایه ریزی می‌کند. در پستانداران دیواره‌هایی از ماتریکس برون سلولی بافت‌ها را به چندین بخش تقسیم می‌کند. غشای پایه شکل تخصص یافته‌ای از ماتریکس برون سلولی است که رگ‌های خونی سلول‌های ماهیچه‌ای ودستگاه عصبی راغلاف وار دربرمی گیرد. بخش دیگری ازماتریکس برون سلولی در مجاورت غشای پایه، بافت زمینه بینابینی نام دارد که بقیه سلول‌های بافتی و رگ‌های لنفاوی رانگه می‌دارد. به گونه طبیعی جمعیت‌های سلولی دو طرف ماتریکس برون سلولی حتی در هنگام بهبود زخم و تکوین اندام در جنین درهم نمی‌شوند. در پوست، غشای پایه اتصال گاه اپیدرمال-درمال است که منجر به جدایی درم و اپیدرم می‌شود. غشای پایه، همچنین بافت پوششی را به بافت‌های زیر آن متصل نگه می‌دارد. بافت پوششی بر روی غشای پایه قرار گرفته‌است که مایه ارتباط پوشش اندام با بافت‌های زیرین می‌شود. غشای پایه در بیشتر اندام‌ها دیده می‌شود. به استثنای سینوزوئیدها و مویرگ‌های لنفی که غشای پایه دنباله دار ندارند. در کلیه‌ها، فاصله میان اندوتلیوم مویرگ و سلول‌های اپیتلیوم در کپسول بومن با غشای پایه پر می‌شود. سلول‌های اپیتلیال در محل توری نیز از یکدیگر دور شده و روزنه‌های ایجاد می‌کنند که از راه غشای پایه موجود میان سلول‌های اندوتلیوم و اپیتلیوم با روزنه‌های میان سلول‌های اندوتلیوم در ارتباط بوده مسیری را به وجود می‌آورند که پلاسما از راه آن به کپسول بومن راه می‌یابد. سلول‌های تومور برای انجام متاستاز می‌بایست از یکدیگر جدا گشته و اجزای غشای پایه و ماتریکس میان سلولی را تجزیه کنند تا بتوانند از غشای پایه بافت پوششی، ماتریکس میان سلولی و غشای پایه رگ‌ها عبور نمایند و وارد گردش خون شوند.
در این صفحه تعداد 1514 مقاله تخصصی درباره فیبرونکتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیبرونکتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; 3-ClTyr; 3-chlorotyrosine; 3,5-Cl2Tyr; 3,5-dichlorotyrosine; ECM; extracellular matrix; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FN; human plasma fibronectin; HCASMC; human coronary artery smooth muscle cells; HOCl; the physiological mixture of hypochlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; Polymer; Hydration; Stiffness; Biointerface; Cellular processes; ECM; extracellular matrix; PEG; polyethylene glycol; PEO; poly(ethylene oxide); PEMs; polyelectrolyte multilayers; FN; fibronectin; PGs; proteoglycans; BMSCs; bone marrow stromal cells; Hap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; A; anterior; BM; basement membrane; CF; Choroid Fissure; D; dorsal; Di; distal; E; embryonic; Fib; fibronectin; HA; hyaloid artery; HH; Hamburger and Hamilton embryonic stages; hpf; hours post fertilization; ILM; inner limiting membrane; L; lens; LAM; lam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; AP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CBD; collagen-binding domain; CBD-LM511E8; CBD-attached laminin-511 E8 fragment; ES; embryonic stem; hPSC; human pluripotent stem cell; HRP; horseradish peroxidase; iPS; induced pluripotent stem; LM511E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; CBS; Cleavage buffer soluble; DI; DOC-insoluble; DS; DOC-soluble; DOC; Deoxycholate; HS; Heparan Sulfate; MBP; Maltose binding protein; PMSF; Phenylmethylsulfonyl fluoride; Fibronectin; Heparin; Extracellular matrix; Glycosaminoglycans; Matrix assembly;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; Electrospinning; Scaffold; Stem cells; Osteogenic differentiation; Physical cues; Biological cues; ALP; alkaline phosphatase; BM; basal growth medium; BMP; bone morphogenetic protein; BSA; bovine serum albumin; CMCS-ADA; carboxymethyl chitosan-alginate di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; CSI; Cell Shape Index; FBS; Fetal Bovine Serum; Fn; Fibronectin; ECM; ExtraCellular Matrix; mAb; monoclonal Antibody; NSI; Nucleus Shape Index; pAb; polyclonal Antibody; SDS; Sodium Dodecyl Sulfate; TBS; Tris Buffer Saline; TGF-β; Transforming Growth Fac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; ECM; Extracellular matrix; TIMP-1; tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1; HA; hyaluronic acid; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; FDA; Food and Drug Administration; bFGF; basic fibroblast growth factor; IFN-γ; interferon-γ; IL; interleukin; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; ADMSC; Adipose tissue derived mesenchymal stem cells; bFGF; Basic fibroblast growth factor; Bgn; Biglycan; BM; Bone marrow; BMMSC; Bone marrow derived mesenchymal stem cells; BMP; Bone morphogenetic protein; Col; Collagen; COMP; Cartilage oligomeric matri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; FN; Fibronectin; MSC; mesenchymal stem cell; TGF-β; transforming growth factor-β; TGFβR1; TGF-β receptor 1; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; Fibrosis; Fibroblast; Heart; Macrophage; AMPK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; Cerebral microvascular endothelial cells; Oligodendrocyte precursor cells; Extracellular vesicles; Fibronectin; Survival; Proliferation; MVEC; microvascular endothelial cell; OPC; oligodendrocyte precursor cell; EV; extracellular vesicle; ELISA; enzyme-li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; BMP-7; bone morphogenetic protein-7; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; BMP-7-BMSCs; BMSCs overexpress the BMP-7 gene by lentivirus transduction; FN; fibronectin; TGF-β1; transforming growth factor beta 1; SP-C; epithelial marker surfactant prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; FN; fibronectin; ECM; extracellular matrix; ThT; thioflavin T; ANS; 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate; DLS; Dynamic Light Scattering; ESI-CDMS; electrospray ionization charge detection mass spectrometry; RGD; Arginine-Glycine-Lysine; Human fibronectin; Sel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; FN; fibronectin; Lam; laminin; KcasFN; FN nanopatterns on a K casein background; LamFN; FN nanopatterns on a laminin background; KcasFNg; gradient FN nanopatterns on a K-casein background; LamFNg; gradient FN nanopatterns on a laminin background; Nanopatt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; AECs; alveolar epithelial cells; ATI; alveolar epithelial type I; ATII; alveolar epithelial type II; FN; fibronectin; SP-C; surfactant protein-C; AQP-5; aquaporin-5; HGF; hepatocyte growth factor; KGF; keratinocy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; EC-ECM; endothelial cell-derived extracellular matrix; ECM; extracellular matrix; HCAEC; human coronary artery endothelial cells; EHS; Engelbreth-Holm-Swarm tumour cells; FN; fibronectin; HOCl; the physiological mixture of hypochlorous acid and its anion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; Mesenchymal stem cells; Fibronectin; Vitronectin; Collagen IV; Formaldehyde; Fixation; ECM; extracellular matrix; MSCs; mesenchymal stem cells; FBS; Fetal bovine serum; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMLG; DMEM-low glucose; DMHG; DMEM-high gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; ECM; extracellular matrix; FAK; focal adhesion kinase; FN; fibronectin; GAP; GTPase activating protein; GEF; guanine nucleotide exchange factor; GTPase; guanosine triphosphatase; IAC; integrin-associated adhesion complex; ILK; integrin-linked kinase; IPP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; CAM; cell adhesion molecule; ECM; extracellular matrix; FN; fibronectin; Ig-like; immunoglobulin-like; MMP; metalloproteinase; RECK; eversion-inducing, cysteine-rich protein with Kazal motif; RGD; arginine-glycine-aspartic acid sequence; TIMP; tissue inhi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; ALP; alkaline phosphatase; AXL; Axl receptor tyrosine kinase; Col-I; collagen-I; CSC; cancer stem cell; CTL; cytotoxic T lymphocyte; ECM; extracellular matrix; EPC; endothelial precursor cell; EV; extracellular vesicles; FN; Fibronectin; GAS6; growth arre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; CER; ceramide; C9-4HMT-DANA; 9-[4-hydroxymethyl-[1,2,3]triazol-1-yl]-2,3-didehydro-N-acetyl-neuraminic acid; DANA; 2,3-didehydro-N-acetyl-neuraminic acid; ECM; extracellular matrix; FN; fibronectin; hNeu; human neuraminidase enzyme; HPTLC; high performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; EMT; Fibronectin; Thyroid cancer; BRAFATA, American Thyroid Association; DTC, differentiated thyroid carcinoma; ECM, extracellular matrix; EMT, epithelial-to-mesenchymal transition; FNAB, fine needle aspiration biopsy; FN1, fibronectin-1; IR, intermediate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; Bioactive fragments; Cryptome; Extracellular matrix; Matricryptins; Proteases; ADAM; A disintegrin and metalloproteinase; ADAMTS; A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif; ATP; Adenosine triphosphate; BMP-1; Bone morphogenetic protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; AGE-RAGE; advanced glycation end products; AI; atherogenic index; AMPK; AMP-activated protein kinase; Ara; arabinose; Bax; pro-apoptotic Bcl2-associated X; Bcl-2; B-cell leukaemia/lymphoma 2; BG; blood glucose; CAT; catalase; Fuc; fucose; FBG; fasting blo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبرونکتین; ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); BSA; bovine serum albumin; di-Tyr; the cross-linked species dityrosine; ECM; extracellular matrix; FN; fibronectin; HCAEC; human coronary artery endothelial cell; HOCl; hypochlorous acid; mAb;