آشنایی با موضوع

فسفولیپید (به انگلیسی: phospholipid) نوعی لیپید است که از یک مولکول گلیسرول، دو مولکول اسید چرب و یک مولکول فسفات تشکیل شده‌است. فسفولیپیدها یک سر آبدوست و دو دم آب گریز دارند. این ماده نقش ساختاری دارد و در غشاء سلولی تمام موجودات زنده وجود دارد. فسفولیپیدها اجزای اصلی سازنده غشای سلولی هستند. فسفولیپیدها (فسفولیپید)، همچنین به عنوان فسفولیپیدها، فسفولیپیدها، چربی های حاوی اسید فسفریک شناخته می شود، رزین کامپوزیت. جزء های اصلی از فسفولیپیدها تشکیل بیوفیلم، glycerophospholipids های و sphingomyelin به دو دسته، یعنی، گلیسرول و ترکیب sphingosine. مولکول های فسفولیپید آمفوتریک، یک پایان نیتروژن های هیدروفیل و یا دم فسفر است، انتهای دیگر آبگریز (چربی دوست) زنجیره هیدروکربنی طولانی است. به همین دلیل، مولکول های فسفولیپید نزدیک به انتهای هر، سمت آبدوست و آبگریز نزدیک به یکدیگر، اغلب با پروتئین ها، glycolipids، کلسترول، و عناصر دیگر وجود لایه چربی، ساختار غشاء و فرآیندهای غشایی را تشکیل می دهند. ترکیب لسیتین (فسفولیپید) بخش مهمی از بیوفیلم، است که حاوی اسید چرب تولید شده در هیدرولیز و مخلوطی از اسید فسفریک مشخص است. با توجه به ساختار زنجیره اصلی به فسفولیپید اسید گلیسریدها و sphingomyelin است تقسیم شده است. ۱٫ استر اسید فسفریک (phosphoglycerides) زنجیره اصلی گلیسرول ۳ – فسفات ها، مولکول گلیسرول در دو گروه هیدروکسیل دیگر با اسیدهای چرب استریفه هستند، گروه های اسید لیان می توانید با ساختارهای مختلف از ترکیبات مختلف مولکول کوچک باشد، پس از استری تشکیل شده گونه فسفات گلیسرول. بدن بیشتر phosphatidylcholine (لسیتین)، (cephalin) phosphatidyl ethanolamine، سرین phosphatidyl، گلیسرول phosphatidyl، دی phosphatidylglycerol (قلب استر فسفات) و اینوزیتول، phosphatidyl با phosphatidyl هر ترکیب اسید چرب ممکن است با توجه به تعدادی از گونه های مختلف. نشان می دهد که ساختار مولکولی اتم مرکزی مولکول گلیسرول نامتقارن است، و به این ترتیب فضایی متفاوت داشته باشند. استرهای فسفات به طور طبیعی اتفاق می افتد مواد شیمیایی بدن به پیکربندی همان. با توجه به مواد شیمیایی کنوانسیون، این مولکول را می توان در طرح دو بعدی بیان شده است. D-و L-نوع پیکربندی از فسفات glyceraldehyde شده است بر اساس نتایج به دست آمده از پراش اشعه X شناسایی شده است. فرم D-D، L نوع L است. اسید فسفریک فضایی گلیسریدها و نامگذاری در نتیجه فرض. ساختار C1 و C2 گلیسرول اسیدهای چرب استریفه هیدروکسی، گروه های هیدروکسیل C3 بر روی فسفات، اسید فسفریک و یک الکل با توجه به قطب (X-OH) اتصال، که به منزله glycerophospholipids است است. پایان غیر قطبی مولکول حاوی دو اسید چرب با زنجیره طولانی، گلیسرول C1 قفسه های کربن است که اغلب با ۱۶ یا ۱۸ اتم کربن، اسیدهای چرب غیر اشباع مرتبط است، C2 است که اغلب ۱۶ تا ۲۰ اتم کربن، اسیدهای چرب اشباع نشده است. Phosphoryl-X شامل گلیسرول فسفولیپید سر قطبی، گلیسرول فسفولیپید سر قطبی با توجه به الکل (X-OH) به طبقه بندی های مختلف. X = H glycerophospholipid ساده ترین شکل، موسوم به اسید phosphatidic، تنها مقدار کمی در بیوفیلم است. طور معمول در بیوفیلم glycerophospholipids حاضر هستند سر قطبی است. مهم فسفولیپید الکل قطبی سر به عنوان مثال گلیسرول به شرح زیر است: فسفولیپیدها قطبی سطح طبیعی در محلول آبی به شکل یک مولکول چربی داشتن ضخامت تنها لا دستمال چربی، که دم هیدروکربنی آب اجتناب به سمت اتمسفر، و یک سر قطبی آبدوست است با اشاره به قطب فاز آبی. در سیستم آب، لیپیدهای قطبی با هم به شکل مولکولهای طبیعی (دم غیر قطبی به سمت داخل) و یا لایه لیپید نازک برای جدا کردن آب دو قسمت. چربی چربی لایه پشت سر هم مولکولهایی دم غیر قطبی گسترش از درون به تشکیل یک هسته هیدروکربن مداوم داخلی، در حالی که سر قطبی به سمت خارج، به فاز آبی. چربی لایه پشت سر هم نرم و آسان به خم شدن جریان، ساختار اصلی غشا، غشا با توجه به نوع، حسابداری خود را برای وزن از فیلم های مختلف از ۲۰ تا ۸۰٪ است.
در این صفحه تعداد 1741 مقاله تخصصی درباره فسفولیپید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فسفولیپید
مقالات ISI فسفولیپید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; Eicosapentaenoic acid (PubChem CID: 446284); Docosahexaenoic acid (PubChem CID: 445580); Omega 3 fatty acids (PubChem CID: 56842239); Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic acid; Chilean fishes; Phospholipids; Fatty acid distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; CAS; sodium caseinate; DHA; docosohexaenoic acid; DHS; dynamic head space; EPA; eicosapentaenoic acid; PC; phosphatidylcholine; PV; peroxide value; RSM; response surface methodology; Omega-3; O/w emulsions; Lipid oxidation; Milk protein; Phospholipids; Op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; Fatty acids; Carotenoids; Aggregation; Amphiphiles surface analysis; Carboxylic acids; Conjugation; Lipids; Phospholipids; Micelles; Surfactants; Sodium; Potassium; Cesium; Imaging agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; Phospholipids; Liposomes; Skin penetration-enhancing effect; Formulation development; DLPC (PubChem CID: 512874); DLPG (PubChem CID: 46891823); DMPC (PubChem CID: 5459377); DMPG (PubChem CID: 46891824); DPPC (PubChem CID: 452110); DPPG (PubChem CID: 46891
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; Ethanol (PubChem CID: 702); Acetone (PubChem CID: 180); Hexane (PubChem CID: 8058); Methanol (PubChem CID: 887); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Retinol (PubChem CID: 445354); 5α-Cholestane (PubChem CID: 2723895); 1,1-Diphenyl-2-picylhydrazyl (Pub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; SC; stratum corneum; CER; ceramide; CHOL; cholesterol; FFA; free fatty acid; FTIR; Fourier transformed infrared spectroscopy; SAXD; small angle X-ray diffraction; FA24; lignoceric acid; DPPC; dipalmytoyl phosphatidyl choline; EOS; ester linked omega-hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; AGR2; anterior gradient protein 2 homolog; CALX; calnexin; CTTM; C-terminal transmembrane domain; DRM; detergent-resistant membranes; HDL; high density lipoprotein; HNRH1; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H; HNRPK; heterogeneous nuclear ribonucleop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ACSL; Long-chain acyl-CoA synthetase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Apo; Apolipoprotein; ATGL; Adipose triglyceride lipase; CD36; Cluster of differentiation 36; CGI-58; Comparative gene identification-58; CIDE; Cell deat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; DAFB; days after full bloom; EEC; European economic community; EFSA; European food safety authority; EVOO; extra virgin olive oil; FA; free acidity; FAEEs; fatty acid ethyl esters; FATH; fruit abscission threshold; FR; fruit ripening; IOC; International O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; CADs; cationic amphiphilic drugs; DIPL; drug-induced phospholipidosis; hSKP; human skin-derived precursors; hSKP-HPC; hSKP-derived hepatic progenitor cells; LBs; lamellar bodies; PL; phospholipids; NL; neutral lipids; Phospholipidosis; Amiodarone; In vitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; Magnetic polymer-based material; Solid-phase extraction; Phospholipids; Human milk; Hydrophilic interaction liquid chromatography-evaporative light scattering detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; CO2 gas exchange; Chlorophyll lipids and fatty acids; Photosynthetic apparatus; Ultrastructura of chloroplasts; CCA; Canonical Correspondence Analysis; Chl a, Chl b; chlorophyll a, b; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DW; dry weight; FA; fatty acids; FAME
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; Neutral lipids; Equine metabolic syndrome; Phospholipids; Horse; Thin layer chromatography; MOD-TLC; multi-one-dimensional thin-layer chromatography; BWRP; body weight reduction program; BW; body weight; EMS; equine metabolic syndrome; SI; sensitivity to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; phospholipids; liposomes; apoptosis; immune response; proteins; biotechnology; HA; Hemophilia A; FVIII; factor VIII; GAA; acid alpha glucosidase; rhGAA; recombinant human GAA; PS; phosphatidylserine; TIM-4; T-cell immunoglobulin and mucin 4; MOG; myelin o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; BEH; ethylene bridged hybrid; Cer; ceramide; DHA; docosahexaenoic acid; FA; fatty acid; HF; high-fat; IPA; isopropanol; IS; internal standard; LPA; lysophosphatidic acid; LPC; lysophosphatidylcholine; LPE; lysophosphatidylethanolamine; LPG; lysophosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپید; BCFA; (branched-chain fatty acids); CE; (cholesterol esters); DAG; (diacylglycerol); FAME; (fatty acid methyl esters); GI; (gastrointestinal); MAG; (monoacylglycerol); NEC; (necrotizing enterocolitis); PL; (phospholipids); SFA; (saturated fatty acids); TA