آشنایی با موضوع

نوروگلی‌ها یا پی‌بان‌ها یا پی‌چسب‌ها یا یاخته‌های گلیال، یاخته‌های پشتیبان دستگاه عصبی هستند که وظیفه حمایت از یاخته‌های عصبی را بر عهده دارند. پیبان‌ها سیستم عصبی مرکزی را به هم پیوند داده و به طریق فیزیکی و شیمیایی از آن محافظت می‌کنند. علاوه بر این مواد شیمیایی و غذایی مورد نیاز یاخته‌های عصبی را فراهم می‌آورند. این یاخته‌ها در لابه‌لای نورون‌ها (پی‌یاخته‌ها) قرار دارند و نقشی محافظتی دارند. شمارشان ۱۵-۱۰ برابر پی‌یاخته‌هاست. اینها نیز به دو قسمت محیطی و مرکزی تقسیم‌بندی می‌شوند. اگرچه پیبان‌ها کوچکتر از یاخته‌های عصبی هستند، از نظر تعداد ۱۰ تا ۵۰ برابر آنها هستند به طوری که نیمی از حجم مغز و نخاع را شامل می‌شوند. این یاخته‌ها به چهار دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند: آستروسیتها (اختریاخته‌ها) الیگودندروسیتها (یاخته‌های کم‌شاخه) یاخته‌های میکروگلیال (ریزپی‌بان‌ها) یاخته‌های اپندیم یاخته‌های میکروگلیال (ریزپی‌بان‌ها) از بقیه کوچکتر هستند. بر همین اساس به الیگودندروسیتها، آستروسیتها و اپندیم، روی هم رفته درشت‌پی‌بان یا ماکروگلیال می‌گویند. نخستین بار دانشمندی به نام ویرخف مادهٔ میان بافت عصبی که یاخته‌های عصبی را فرا گرفته است، را نوروگلیا یا چسب عصب نامید. اکنون ما می‌دانیم که آن چسب ساختمان یاخته‌ای دارد.

در این صفحه تعداد 557 مقاله تخصصی درباره یاخته‌های گلیال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI یاخته‌های گلیال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; AD; Alzheimer's disease; COBIA; cranium only blast injury apparatus; GFAP; glial fibrillary acidic protein; Iba1; ionized calcium binding adapter molecule 1; kPa; kilopascal; KX; ketamine/xylazine; OML; outer molecular layer; SD; Standard deviation; SLM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; VTE; venous thromboembolism; ACCP; American College of Chest Physicians; NICE; National Institute for Health and Care Excellence; GLIA; Guideline Implementability Appraisal; ICU; intensive care unit; CCU; cardiac care unit; CVC; central venous catheter; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CA; cornu ammonis; CCI; chronic constriction injury; CCR2; C-C chemokine receptor type 2; CD11b; cluster of differentiation molecule 11b; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DG; dentate grus; GFAP; glial fibri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; H2O2; hydrogen peroxide; ROS; reactive oxygen species; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; EROS; enzymatic reactor online sensing; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; PBS; potassium buffer solution; LPS; lipopolysaccharide; AU; arbitrary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CCI; chronic constriction injury; CCL2; chemokine C-C motif ligand 2; CCL21; chemokine C-C motif ligand 21; CD11b; cluster of differentiation 11b; CD14; clust
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Enteric Nervous System; Neurokinins; Glia; Colitis; BzATP; 2'(3')-O-(4-benzoylbenzoyl)adenosine 5'-triphosphate triethylammonium salt; Ca2+; calcium; Cx43; connexin-43; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; DNBS; dinitrobenzene sulfonic acid; EFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Fovea; Glia; Müller cell; Astrocyte; Optics; Primate; ACL; amacrine cell layer; BCL; bipolar cell layer; FGF; fibroblast growth factor; GCL; ganglion cell layer; GFAP; glial fibrillary acidic protein; HFL; Henle fiber layer; ILM; inner limiting membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Sleep deprivation; Spatial memory; Hippocampus; Glial cells; Cytokines; AC; apparatus control; BSA; bovine serum albumin; CC; cage control; DAB; diaminobenzidine; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; EDTA; ethylenediamine-tetraacetic acid; GFAP; glia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Glia; Major depressive disorder; Anxiety disorders; Early trauma; Brain imaging; Astrocyte; Oligodendrocyte; Microglia; Radial glia; Psychiatric disorders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Alpha-syntrophin; Aquaporin; AQP4; Astrocytes; Brain edema; Cerebrospinal fluid; CSF; Endfeet; Extracellular space; Ependyma; Foxj1; Glia; Glymphatic; Interstitial fluid; Neuron-glial; Paravascular; Water homeostasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Glia; Noradrenaline; Insulin; Glucose metabolismPTG, Protein targeting to glycogen; GS, Glycogen synthase; GP, Glycogen phosphorylase; NA, Noradrenaline; Ins, Insulin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; DRG; dorsal root ganglion; PB; phosphate buffer; Inward rectifier; Potassium channel; Localization; Glia; Peripheral nervous system; Dorsal root ganglia; Spinal cord;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Glia; Astrocyte; Retinal astrocytes; Astrocyte reactivity; Astrocyte hypertrophy astrocyte remodeling; Astrocyte structural plasticity; Retinal detachment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Pain; Proprioception; Charcot Marie Tooth; Neuropathy; Pain channelopathy; Transcriptomics; Schwann cells; Gene expression; Glia; RNA-Seq; Dorsal root ganglion; Spinal cord; Sodium channels; TRPV1; TRPA1; Inherited peripheral neuropathy; HSAN; Sciatic ner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; Pyruvate dehydrogenase kinase; Lactic acid; Neuron; Glia; Neuropathophysiology; Biobehavioral response; Lactate transporter; Lactate receptor; Neuroinflammation; Neurodegeneration; Pain; Metabolism; Mitochondria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; ANOVA; analysis of variance; DCFDA; 6-carboxy-2′, 7′ dichlorodihydrofluorescein diacetate; EtOH; ethanol; HEPES; 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid; INT; iodonitrotetrazolium chloride; LDH; lactate dehydrogenase; MPMS; 1-methoxyphenazi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یاخته‌های گلیال; gLE; genetic leukoencephalopathy; CNS; central nervous system; MRI; magnetic resonance imaging; MSUD; Maple Syrup Urine Disease; ClC-2; Chloride Ion Channel 2; MLC; Megalencephalic Leukoencephalopathy with subcortical cysts; X-ALD; X-linked Adrenoleukodys